AMiR i Kreds Hovedstaden

Her kan du finde kursustilbud, kredsens strategier og indsatser på arbejdsmiljøområdet.