Introduktionsmapper til arbejdsmiljørepræsentanter

Kreds Midtjylland byder dig velkommen som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant. For at give dig de bedste forudsætninger for at varetage dit tillidshverv, har vi sammensat en introduktionsmappe. Vi glæder os til samarbejdet.

Et godt arbejdsmiljø og muligheden for at kunne yde en høj faglig kvalitet i arbejdet, som man er tilfreds med, har stor betydning for sygeplejerskers jobtilfredshed og arbejdsglæde.

Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du dine kolleger, og ofte vil det være både sygeplejersker og andre faggrupper. Du er ikke alene om at varetage arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Du indgår i en arbejdsmiljøgruppe sammen med en ledelsesrepræsentant, og jeres gruppe udgør kernen i det daglige arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen.

Kredsen afholder en introduktionsdag, hvor du vil blive introduceret til samarbejdet med din kreds og blive orienteret om lokale forhold.