Introduktionsmateriale for AMiR - privat

Kreds Midtjylland byder dig velkommen som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant. For at give dig de bedste forudsætninger for at varetage dit tillidshverv, har vi sammensat en introduktionsmappe. Vi glæder os til samarbejdet.

Illustration: Martin Schwartz @

I introduktionsmappen finder du bl.a. information om Dansk Sygeplejeråds love, visioner, strategier og holdningspapirer.

Et netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen kan styrke inspirationen i jeres arbejde med arbejdsmiljøet.
Samarbejdet med tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads omkring arbejdsmiljøet er ligeledes et vigtigt område.

Find inspiration i introduktionsmappen om f.eks. organiseringen af arbejdet, planlægning af arbejdstiden samt samarbejdet i afdelingen.

Vi anbefaler også brugen af AMiR-kompasset samt kredsens lokale AMiR-kompas.

 

Herunder finder du introduktionsmappen for AMiR ansat i privat regi.

Introduktionsmappen for AMiR ansat privat

Dansk Sygeplejeråds love, visioner og værdigrundlag, værd at vide som AMiR, holdningspapirer samt kredsens arbejdsmiljøindsats

Kredsens arbejdsmiljøkonsulenter, forkortelser mv.

 • Kredsens arbejdsmiljøkonsulenter
  Hvad kan du bruge arbejdsmiljøkonsulenterne til?
 • Forkortelser - i hvervet som AMiR benyttes mange forkortelser
  DSR har lavet en pjece med uddybelse af disse.
 • Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd
  Her findes vejledning og gode råd til kolleger omkring medlemsskab.
  Giv evt. link til denne pjece til kolleger.
 • Gør dig selv synlig på arbejdspladsen
  Gør gerne brug af denne plakat.
 • Netguide til et bedre arbejdsmiljø
  Som arbejdsmiljørepræsentant vil internettet ofte være den hurtigste adgang til relevant viden og værktøjer.
  Læs mere på AMiR-kompasset og i pjecen.

Udviklingsretning, strategiske rammer samt organisatoriske kursus og uddannelsestilbud

 • Udviklingsretning for arbejdsmiljørepræsentanter i DSR.
  Se mere om dine udviklingsmuligheder i denne pjece.
 • Den strategiske ramme for organisatorisk kompetenceudvikling af TR, FTR og AMiR
  Et redskab til kompetenceudvikling for tillidsvalgte.
  Læs om rammen og redskaber her eller i denne pjece.
 • Organisatoriske kursus og uddannelsestilbud - Din kompetenceudvikling
  DSR tilbyder dig aktiviteter, så du kan udvikle dig i din rolle som AMiR.
  Læs mere om dine udviklingsmuligheder.
  Landsdækkende kursusoversigt over DSR's organisatoriske kurser.

Sygeplejen og arbejdsmiljø

 • Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren
  DSR og TeamArbejdsliv har i samarbejde udgivet en dokumentationsrapport om sammenhængen mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø og den kvalitet, de leverer i den sygeplejefaglige indsats. Læs mere her.
  Dokumentationsrapporten kan hentes som pdf.
 • Din arbejdstid?
  Kredsens anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid.
  Hent gerne den udarbejdede pjece.

Faglig forsvarlighed, flytning af opgaver mv.

 • Vær med til at skabe debat om faglig forsvarlighed
  Det er af afgørende betydning, at vi debatterer, hvordan arbejdsmiljøet bliver påvirket, når fagligheden kommer under pres.
  Søg inspiration og viden i pjecen.
  Brug gerne spørgeguiden i hvervet som AMiR.
 • Kreds Midtjyllands pjece "Når opgaver skal flyttes"
  Kredsen har udgivet en pjece om opgaveflytning med en række anbefalinger og tjekliste, som arbejdsmiljøsrepræsentanter kan anvende, når opgaver skal flyttes.

Informationer fra Arbejdstilsynet

Aftaler for det private område

 • Private aftaler
  Find informationer om overenskomster og aftaler for dig som er privatsansat.

Informationer fra kredsen

 • "Sygepleje i sundhedsvæsenet - hvordan skal det hænge sammen?"
  Kredsbestyrelsens debatoplæg til generalforsamling 2013.
 • "Øget inddragelse af patienter, borgere og pårørende - hvad skal sygeplejen byde ind med?"
  Kredsbestyrelsens debatoplæg til generalforsamling 2014.
 • "Sammenhold, sparerunde og sygeplejefaglige historier"
  Kredsbestyrelsens debatoplæg til generalforsamling 2015.
 • "Der er brug for dine og kollegers lærerige sygeplejefaglige historier"
  Kredsbestyrelsens debatoplæg til generalforsamling 2016.
 • "Sygeplejerskers faglige fællesskaber"
  Kredsbestyrelsens debatoplæg til generalforsamling 2017.
 • "Det gode sygeplejefaglige arbejdsliv"
  Kredsbestyrelsens debatoplæg til generalforsamling 2018.
 • "Fleksibilitet - en fælles udfordring i sundhedsvæsenet"
  Kredsbestyrelsens debatoplæg til generalforsamling 2020.