Arbejdsmiljø og valg til Europa-Parlamentet

Den 26. maj er der valgt til Europa-Parlamentet. Fagbevægelsen sætte i en kampagne frem mod valget fokus på, at arbejdsmiljø også bliver en del af de temaer, som kandidaterne skal drøfte.

Oprettet: 13.05.2019
Helle B. Bavnhøj - hbb@dsr.dk

Arbejdsmiljø skal på dagsordenen til Europa Parlamentet, hvis det står til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som Dansk Sygeplejeråd er en del af.
Du kan som AMiR være med til, at dine kolleger bliver opmærksomme på, at arbejdsmiljø også er en del af EP-valget.

I en kampagne, der løber frem til valget den 26. maj, bliver der sat fokus på, at:

 • Arbejdsmiljøregler virker, hvis de håndhæves.
  • 85 % af de europæiske virksomheder siger, at det et leve op til regler og love, er en af de væsentligste grunde til at de forebygger problemer i arbejdsmiljøet
 • Et belastende psykiske arbejdsmiljø er omfattende og voksende i EU.
  • Stress tegner sig for 50 %af de mistede arbejdsdage i EU.
 • Ikke alt arbejde, som kan være årsag til skader på bevægeapparatet, er omfattet af de nuværende EU-regler.
  • Der er et stort potentiale for forebyggelse ved at have et stærkt og fælles regelsæt i alle EU-lande.
 • Arbejdsbetinget kræft er den væsentligste dødsårsag i arbejdsmiljø i EU. Der er behov for fastsættelse af flere grænseværdier.
  • 120.000 lønmodtagere blev i 2012 diagnosticeret med arbejdsbetinget stress og 80.000 døde af det (estimat).

Læs mere