Arbejdsrelateret smitte med Covid-19 skal anmeldes som arbejdsskade

Sygeplejersker, som kan være blevet smittet med Covid-19 som følge af deres arbejde, skal anmelde sygdommen som en arbejdsskade. Som AMiR har du en vigtig opgave i at fortælle kollegerne, at DSR er klar til at hjælpe medlemmerne.

Oprettet: 01.04.2020
Thomas Leth Jensen

I takt med at sundhedspersonale nu også er blandt de smittede med Covid-19, dukker spørgsmålet op, om smitte med Covid-19 skal anmeldes som en arbejdsskade. Svaret er ja.

DSR anbefaler, at mulig arbejdsrelateret Covid-19 smitte bliver anmeldt ud fra et princip om forsigtighed, fordi der er mange ubesvarede spørgsmål ved den nye virus. Vi ved f.eks. ikke med sikkerhed, om smitte kan give mén på længere sigt.

Vær opsøgende

I forbindelse med Covid-19 har du som AMiR en vigtig opgave i at være opsøgende på arbejdspladsen, så kollegerne ved, at de skal anmelde sygdom, hvis de har mistanke om at være blevet smittet på arbejdspladsen. Dine kolleger skal vide, at DSR kan hjælpe medlemmer med behandlingen af deres arbejdsskadesag, hvis der senere opstår spørgsmål.

Det er muligt, at det viser sig, at der ikke er nogle mén efter Covid-19-smitte. Og de mange anmeldelser om arbejdsskader kan derfor blive en stor belastning. Både for dig som AMiR, for de modtagende læger og for hele arbejdsskade-systemet. Men DSR har valgt at anlægge forsigtighedsprincippet i tilfælde af, at det viser sig, at Covid-19 giver mén.

Det skal du være opmærksom på, når du taler med en kollega, som kan være blevet syg med arbejdsrelateret Covid-19 
  • Det er som udgangspunkt arbejdsgiver (arbejdsulykke) eller behandlende læge (erhvervssygdom), som vil skulle anmelde sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES.
  • Der vil være tale om en ARBEJDSULYKKE, hvis det ud fra beskrivelsen fra kollegaen er sandsynligt, at COVID-19 smitte er sket i forbindelse med konkret påvirkning eller påvirkning over få dage. Kan der ikke peges på enkeltstående påvirkninger, men i stedet påvirkninger over flere dage eller uger, vil der typisk være tale om en ERHVERVSSYGDOM
  • Da der kan opstå tilfælde, hvor COVID-19 smitte ikke vil blive anmeldt af arbejdsgiver eller behandlende læge, kan man som AMIR altid opfordre kolleger til selv at gå ind på AES.dk og udfylde en anmeldelsesblanket. Læs her, hvor det både er beskrevet, hvordan man som borger anmelder en ulykke eller en erhvervssygdom
  • Der skal ske anmeldelse hurtigst muligt med grundig beskrivelse af diagnose, forløbet omkring udvikling af symptomer og den arbejdsmæssige relation til Covid-19 smitte.
  • Som AMiR kan du vejlede din kollega og tilbyde at hjælpe med at at få anmeldt Covid-19 smitte som arbejdsulykke. Hvis du og din kollega er i tvivl om fremgangsmåden i relation til anmeldelse så kontakt DSR, som kan hjælpe med behandlingen af arbejdsskadesagen.
  • Selvom corona fylder meget i de her tider, så skal du på vegne af dine kollegaer fortsat være opmærksom på, at andre ikke-coronarelaterede arbejdsulykker anmeldes så hurtigt som muligt. Det er bl.a. også væsentligt at være opmærksom på Erstatningsnævnets krav om, at der som udgangspunkt sker politianmeldelse inden for 72 timer, hvis din kollega har været udsat for vold eller alvorlige trusler i sit arbejde. Årsagen er, at myndighedernes sagsbehandling og dertil hørende frister ikke er sat ud af kraft som følge af coronasituationen. Derudover kan der helt generelt opstå udfordringer med dokumentationskrav, jo længere man venter.