Arbejdstilsynet ophæver lempelse for brug af masker

En midlertidig lempelse af tre-timers regel for brug af FFP2-3 masker er ophævet. En sejr for sygeplejerskers arbejdsmiljø, siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 26.04.2021
Lotte Dahlmann, lda@dsr.dk

Arbejdstilsynet har med øjeblikkelig virkning ophævet den midlertidige lempelse, der har været af 3-timersreglen for brug af FFP2/P3-masker.

Det oplyser Arbejdstilsynet i et brev til Dansk Sygeplejeråd fredag.

”Vi har kritiseret dispensationen fra første dag, den blev indført, og vi har forsøgt at få den midlertidige lempelse ophævet. Jeg er derfor meget glad for, at Arbejdstilsynet har lyttet til vores argumenter om, at man ikke kan byde sygeplejersker at arbejde mere end de tre timer med disse masker, når der ikke længere er det store pres på intensivafdelinger, siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard.

FFP2 og FFP3 masker som skal bruges ved aerosoldannende processer hos Covid-patienter må normalt kun bæres i tre timer i løbet af en arbejdsdag. Hvis medarbejdere i sundhedsvæsenet skal have disse masker på i længere tid ad gangen, har DSR argumenteret for, at de skal have adgang til filtrerende åndedrætsværn med turboenhed eller luftforsynet åndedrætsværn.

I januar 2021 besluttede Arbejdstilsynet midlertidigt at lempe de normale regler. Det skete efter anmodning fra Statens Seruminstitut, fordi tre-timers-reglen angiveligt gjorde det svært at sikre nok kvalificeret personale på hospitalernes Covid-afdelinger. 

Det fik Dansk Sygeplejeråd til at rette en kraftig appel til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om, at Arbejdstilsynets anbefalinger skulle følges af hensyn til sygeplejerskernes sundhed og sikkerhed. 

Sygeplejersker meldte nemlig om hudgener og åndedrætsbesvær, og en rundspørge blandt DSR's  arbejdsmiljørepræsentanter på landets intensivafdelinger viste, at mange havde FFP-masker på i mere end tre timer.

Anni Pilgaard kalder derfor dagens beslutning en sejr for sygeplejerskernes arbejdsmiljø:

”Vi har hele tiden være bekymret for sygeplejerskernes helbred. Ingen skal blive syge af at gå på arbejde! Nu er der blevet lyttet til os, og det fortæller mig, at det hjælper at gå i dialog med myndighederne og at være villige til at stå fast og at holde ud.”

Læs Arbejdstilsynets meddelelse her