Beskyt huden den skal holde hele arbejdslivet

Arbejdsmiljørådet lancerer kampagne om forebyggelse af erhvervsbetinget hudsygdom blandt unge

Oprettet: 26.01.2021
Catrine Thomsen, cth@dsr.dk

Hudlidelser er en af de mest almindelige erhvervssygdomme, og særligt de unge er overrepræsenteret i statistikken. En hudlidelse kan have store konsekvenser resten af arbejdslivet, så det er i høj grad værd at forebygge. Derfor har Arbejdsmiljørådet iværksat kampagnen Beskyt huden, som giver fem konkrete anbefalinger til, hvordan man som arbejdsgiver kan forebygge erhvervsbetinget hudsygdom.

Du kan som Arbejdsmiljørepræsentant være med til at gøre din arbejdsgiver opmærksom på kampagnen, da hospitaler og plejehjem, hjemmehjælp er to ud af de syv brancher hvor det er særligt vigtigt, at have fokus på forebyggelse af erhvervsbetinget hudsygdom. Du kan  finde mere information om hudlidelser på Dansk Sygeplejeråds arbejdsmiljøside Sund hud.

Forebyggelse af hudlidelser
På arbejdspladsen har arbejdsgiveren et ansvar for at instruere og oplære sine medarbejdere, så de kan beskytte deres hud mest effektivt. Som arbejdsgiver skal man derfor også sørge for, at medarbejderne rent faktisk ved, hvordan de beskytter deres hud – og sikre at medarbejderne også gør det, når de arbejder.

Arbejdsgiveren kan blandt andet gøre dette ved hjælp af Arbejdsmiljørådets fem nye anbefalinger til, hvordan de beskytter medarbejdernes hud i løbet af deres arbejdsdag.
 

Arbejdsmiljørådets fem anbefalinger

1. Undgå skadelig kemi og våde hænder
2. Organiser arbejdet, så medarbejderne skifter mellem opgaver
3. Sæt håndsprit frem som alternativ til håndvask
4. Instruer medarbejderne i at bruge handsker
5. Stil håndcreme til rådighed

Hudlidelser opstår ved hyppig håndvask og kontakt med kemikalier
Arbejdsdage hvor der vaskes hænder mange gange, eller hvor der er hyppig kontakt med kemikalier og allergener, er skrappe sager for huden. Årligt anmeldes omkring 2.500 hudsygdomme som en erhvervssygdom, og næsten 2 ud af 3 af disse sygdomme bliver anerkendt som en arbejdsbetinget hudlidelse. Det gør hudlidelser til den hyppigst anerkendte erhvervssygdom i Danmark.

Blandt tilfældene er det særligt den unge aldersgruppe, der skiller sig ud i statistikken. Set i forhold til arbejdsstyrkens størrelse får dobbelt så mange af de 18-29-årige nemlig anerkendt en hudlidelse som arbejdsskade sammenlignet med de ældre aldersgrupper, fortæller Professor og daglig leder af Videncenter for Allergi, Jeanne Duus Johansen:

”Eksem er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede hudlidelse og ses - i modsætning til andre arbejdsbetingede sygdomme - hyppigt hos unge. I en del erhverv kan det arbejdsbetingede eksem opstå allerede i elev- eller læretiden.”

Unge er mere eksponeret for vådt arbejde og skadelig kemi
Mange unge under 30 år har vådt arbejde eller hudkontakt med kemikalier i deres daglige arbejde i højere grad end de ældre aldersgrupper. Det fremgår af rapporten Unges arbejdsmiljø og helbred fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor godt hver tredje erhvervsaktive unge i undersøgelsen angiver, at de har haft hudproblemer inden for de sidste 12 måneder.

Nogle brancher er hårdere ramt end andre. Fælles for de medarbejdere, der er hårdt ramt af hudproblemer, er, at det daglige arbejde kendetegnes ved meget vådt arbejde eller gentagende udsættelse for kemi eller allergener i løbet af arbejdsdagen – i nogle tilfælde begge dele. Arbejdssituationer der i høj grad øger risikoen for hudlidelser.

Hudlidelser har store konsekvenser
Der er i langt de fleste tilfælde af arbejdsbetingede hudlidelser tale om håndeksem. Håndeksem kan have store konsekvenser for både den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundet. I hverdagen kan det være årsag til flovhed, hvis man f.eks. skal give hånd, og at hænderne i andre situationer skjules.

Se kampagnehjemmesiden