Digital chikane skal tages lige så alvorligt som fysisk vold

Arbejdstilsynet definerer digital chikane som psykisk vold! Psykisk vold kan være trusler, der fremsættes over for medarbejdere, fx trusler mod den ansattes sikkerhed eller mod familie, venner eller andre nærtstående personer.

Oprettet: 28.08.2020
Catrine Thomsen, cth@dsr.dk

'Fede ko', 'uduelige, inkompetente nar', 'jeg ved hvor du bor' og 'jeg har lavet en video af dig, der viser hvor ineffektiv du er' eller det kan være en strøm af kærlighedstilbud. Det er blot få af de kommentarer en sygeplejerske kan opleve gennem et arbejdsliv, det kan være på de sociale medier, pr. sms eller i mail og kan optræde fra både patienter, borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Det skal tages seriøst - for psykisk vold og trusler kan gøre dig og dine kollegaer alvorligt syge. Loven for arbejdsmiljø dækker også digital chikane og er et arbejdsmiljøproblem. Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet i alle led planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og har pligt til, at håndtere og forebygge arbejdsrelateret digital chikane på linje med vold og trusler om vold.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø - velfærd og offentlig administration, som Dansk Sygeplejeråd er en del af, har udarbejdet værktøj til forebyggelse og håndtering, som du finder her.

Fem gode råd til at håndtering af digital chikane (kilde: voldsomudtryksform.dk):

  1. Sikr beviset: Du bør så vidt muligt som det første og med det samme sikre dokumentation af krænkelsen ved for eksempel at tage et skærmbillede eller fotografere/filme krænkelsen med din mobiltelefon og gemme chikanerede/truende SMS eller mails.
  2. Kontakt nærmeste leder og fortæl om hændelsen.
  3. Tag gerne imod tilbud om støttende samtale og husk, at reaktionen på en krænkelse kan komme forsinket.
  4. Husk dit medansvar for, at al chikane dokumenteres og italesættes i systemet, selv om du måske opfatter det hændte som en bagatel.
  5. Som kollega bør du yde fornøden støtte og psykisk førstehjælp til den ramte, så den han eller hun ikke er overladt til sig selv. Du kan trøste, støtte, vise omsorg, lytte og hjælpe med praktiske ting

På hjemmesiden voldsomudtryksform.dk kan du finde mere materiale om digital chikane

Webinaret: Hængt ud på nettet - hvad kan I gøre mod arbejdsrelaterede trusler og chicane kan du få hjælp til hvad du kan gøre, hvis du oplever dig eller en kollega hængt ud på de sociale medier.