DSR er i tæt dialog med Arbejdstilsynet og Statens Serum Institut om lempelsen i forhold til brug af FFP-masker

DSR har holdt endnu et møde med AT og SSI om lempelsen af 3-timers grænsen for brug af FFP-masker.

Oprettet: 01.03.2021

I forbindelse med de mange indlagte covid-19 patienter i julen rettede Danske Regioner henvendelse til Statens Serum Institut, SSI, da regionerne ikke kunne få vagtplanerne dækket, med den gældende 3-timers vejledning. Dette bevirkede, at Arbejdstilsynet, AT, efterfølgende midlertidig lempede vejledningen for maksimalt brug af FFP-masker. 

DSR har på det kraftigste protesteret mod dette med henvisning til, at flere sygeplejersker fortæller om gener ved arbejdet på grund af åndedrætsværnet. DSRs henvendelse til Arbejdstilsynet har medført, at DSR nu holder møder med AT og SSI løbende. Første møde var den 9. februar 2021, som du kan læse mere om her 

Opfølgende møde den 23. februar

Der har været afholdt et nyt møde den 23. februar 2021, hvor SSI foreløbigt kunne berette, at man er i dialog med regionerne om lempelsen, og at man også har kontaktet hospitaler i Norge og Tyskland for at høre om deres anvendelse af åndedrætsværn med turboenhed. SSI afventer fortsat tilbagemeldinger fra regionerne om lempelsen og nogle af de udenlandske hospitaler, som SSI har kontaktet.

På mødet gentog DSR ønsket om, at lempelsen af vejledningen i forhold til brugen af FFP-masker i forhold til 3-timers reglen trækkes tilbage med henvisning til, at der ikke er så mange covid-19 patienter indlagt lige nu. DSR afventer fortsat nyt omkring denne del.

I DSR følger vi sagen meget tæt og modtager gerne tilbagemeldinger fra AMIR, hvis I oplever, at vejledningen omkring 3-timers reglen bliver brudt. Her tænkes der specifikt på manglende pauser, sygeplejersker der presses til at anvende FFP 2/3-masker selvom de oplever gener o lign.  

Nyt møde den 8. marts

Der er aftalt nyt møde den 8. marts 2021, hvor SSI forventer at kunne fortælle mere om status fra regionerne om lempelsen samt erfaringer i brug af åndedrætsværn med turboenhed på baggrund af tilbagemeldinger fra udlandet. På mødet forventer DSR også, at AT bl.a. kan fortælle mere om  erfaringer efter grundtilsyn på sygehusafdelinger.”