Et godt arbejdsmiljø skal være en rettighed

Den internationale fagbevægelse, ITUC, kræver handling fra FN´s Internationale Arbejdsmiljøorganisation, ILO. ITUC bruger den internationale Arbejdsmiljødag den 28. april til at kræve, at et godt arbejdsmiljø skal være en grundlæggende rettighed på arbejdspladsen.

Oprettet: 27.04.2022
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Du kan vise din støtte på sociale medier med din selfie og dette skilt

Den internationale sammenslutning af fagbevægelser, ITUC, markerer den internationale arbejdsmiljødag den 28. april med et krav om, at FN´s internationale Arbejdsmiljøorganisation, ILO vedtager, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en grundlæggende rettighed. ILO har allerede for tre år siden besluttet at gøre det, men det er endnu ikke sket.

For at presse ILO til handling har ITUC igangsat et event med opfordring til at dele et budskab på sociale medier: Make safe and healthy work a fundamental right this International Workers’ Memorial Day – 28 April #IWMD22. Et eksempel fra ITUC kan ses her.

Fagbevægelsens Hovedorganisation bakker kampagnen op den 28. april og har oversat budskabet til:  Et godt arbejdsmiljø er en grundlæggende rettighed - #GodtArbejdsmiljø.

Sådan gør du, hvis du vil være med 

Print et skilt med det danske budskab fra FH, gerne i A3-størrelse og vælg formatet "liggende"  international_arbejdsmiljoedag.pdf

Tag en selfie, hvor du holder skiltet op

Brug din sociale medieprofil til at skrive et budskab om, hvilken betydning et godt arbejdsmiljø har f.eks. for fastholdelse, rekruttering, patientsikkerhed og for den enkelte og for sundhedsvæsenet. 

Husk at bruge hashtags: #internationalarbejdsmiljødag og #GodtArbejdsmiljø

Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, vil gerne samle billederne og bringe dem på sociale medier.