Få rådgivning til bedre psykisk arbejdsmiljø?

Har din arbejdsplads brug for ekspertrådgivning til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø? Og vidste du, at I kan rekvirere gratis hjælp? Ved overenskomstforhandlingerne 2021 mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet er der afsat en pulje til arbejdspladser, der vil forbedre arbejdsmiljøet.

Oprettet: 17.06.2022
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk

Det psykisk arbejdsmiljø er et problem på mange arbejdspladser. Ved overenskomsterne 2021 mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev det aftalt at afsætte penge til ekspertrådgivning om bedre psykisk arbejdsmiljø som gratis et tilbud til den enkelte arbejdsplads. Flere arbejdspladser vil i fællesskab kunne rekvirere rådgivning, hvis det er relevant. Der tilbydes også ekspertrådgivning til f.eks. et helt område, et speciale eller hele regionen.

Man kan få rådgivning inden for fire områder:

  • Forandringer på arbejdspladsen
  • Vold og krænkelser
  • Arbejdspladskultur og løsning af kerneopgaven
  • Introduktion og fastholdelse af medarbejdere

Eksperrådgivning i regioner - SPARK i kommuner

Aftalen om ekspertrådgivning gælder kun for det regionale område – men på det kommunale område er der også aftalt en indsats, der hedder SPARK. Ekspertrådgivningen på det regionale område er en fællesindsats for at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne i regionerne. Indsatsen består også af støtte til forskning og uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Tilbuddet om ekspertrådgivning kan rekvireres indtil den 1. april 2024. 

Sådan søger du hjælp til det psykiske arbejdsmiljø i regionerne

Det er tillidsvalgte fra MED-/arbejdsmiljøorganisationen og ledere, der sammen kan søge puljen. I skal derfor drøfte muligheden i MED eller med den/de ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som udgør de lokale parter på arbejdspladsen.

I søger puljen ved at kontakte den eller de udbydere, som ser ud til at passe bedst til den opgave, I gerne vil have hjælp til.

Forløbene kan gå i gang, så snart aftalerne mellem arbejdspladsen og udbyderen er på plads.

Sådan søger I ekspertrådgivning

 

Sådan søger du hjælp til det psykiske arbejdsmiljø i kommuner

Læs hvordan I får gratis rådgivning i kommunerne med et SPARK-forløb

Læs mere om, hvordan du tackler arbejdspresset på din arbejdsplads