Forebyg seksuel chikane

Kampagnen 'Hvor går grænsen' er blevet videreudviklet og relanceret. Kampagnen hjælper dig til at sætte fokus på at forebygge og håndtere seksuel chikane på din arbejdsplads.

Oprettet: 29.10.2021

Det skal være sundt og trygt at gå på arbejde og ingen skal acceptere uønskede seksuelle tilnærmelser. Vi ved fra vores interne undersøgelser, at seksuel chikane desværre også findes på sygeplejerskers arbejdspladser, og samtidigt er det kun et fåtal som angiver, at der er aftalt politikker eller retningslinjer i forhold til at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed.

Vi opfordrer dig derfor til at spille i aktiv rolle i arbejdet med at forebygge seksuel chikane på din arbejdsplads.

For at forebygge seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen er det vigtigt, at der er en bevidsthed og enighed om, hvor grænserne går.

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har relanceret kampagnen ’Hvor går grænsen’ og udviklet materialer, som du kan benytte i samarbejdet med ledelse og kolleger. 

Du kan få mere inspiration til at sætte fokus på emnet ved at downloade blandt andet film, dialogkort, plakater og en pjece her.

I DSR er vi også i andre sammenhænge optaget af arbejdet for at forebygge seksuel chikane, og jeg deltager pt. i trepartsforhandlinger med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mfl. Her arbejder vi sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation på at sikre, at arbejdsgiverne tager ansvar for bedre forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladserne.

Venlig hilsen

1. næstformand i Dansk Sygeplejeråd 
Anni Pilgaard

Se også