Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker

Hvert år bliver der anmeldt ca. 10.000 arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren, det er derfor vigtigt med en systematisk indsats for at forebygge, håndtere og anmelde arbejdsulykker. BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø har udarbejdet en vejledning, hvor der bl.a. findes en quickguide.

Oprettet: 14.09.2020
Catrine Thomsen, cth@dsr.dk

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsulykker/undgaa_ulykker finder du/I branchevejledningen til at forebygge og håndere arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren.

Det er BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø - Velfærd og Offentlig administration, som Dansk Sygeplejeråd er en del af, der har udarbejdet vejledningen, som indeholder flere gode værktøjer til en systematisk indsats for at forebygge, håndtere og anmelde arbejdsulykker. En arbejdsulykke kan både være fysisk og psykisk.

Branchevejledningen henvender sig til alle, der har ansvar og opgaver i forbindelse med at forebygge, håndtere og anmelde arbejdsulykker, herunder arbejdsgivere og ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, øvrige medlemmer af arbejdsmiljø- og MED-organisationen samt interne arbejdsmiljøkonsulenter.

Her finder du direkte link til:

- Branchevejledningen

Værktøjer i vejledningen:

- Quickguide til håndtering af arbejdsulykker

- Skema til risikovurdering og risikoanalyse

- Årsagstræ til analyse af en arbejdsulykke