Hjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø med SPARK netværk

Med SPARK-hjælpemidler kan din arbejdsplads blive bedre til at forebygge og håndtere høje følelsesmæssige krav og belastninger i arbejdet med borgerne. Meld dig ind i SPARK-netværket og se, hvad I kan få hjælp til.

Oprettet: 15.02.2023
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk

Hvad er SPARK netværk?

SPARK netværk er et forum for dialog og videndeling for ledere og medarbejderrepræsentanter på kommunale arbejdspladser. Netværket mødes fire gange henover 2023 og faciliteres af SPARK´s konsulenter. På netværksmøderne taler I om jeres egne erfaringer og viden.

I SPARK netværket er der plads til 35-40 deltagere (dvs. omkring 10-12 TRIO / MED-udvalg / arbejdsmiljøgrupper).

Hvad får I?

Når I deltager i netværket, så får I:

  • Et praksisnært netværk hvor I kan sparre med hinanden om konkrete problemstillinger med input fra SPARK
  • Mulighed for at trække på hinandens viden og praksiserfaring, kopiere, justere og afprøve hinandens metoder 
  • Et fortroligt rum hvor I kan dele både udfordringer og succeser med hinanden til fælles læring
  • Et rum hvor I kan eksperimentere, udvikle og sætte gang i små prøvehandlinger 
  • Mulighed for at styrke jeres samarbejde i TRIO/MED eller arbejdsmiljøgruppen 
  • Mulighed for at gå i dybden med problemstillinger om høje følelsesmæssige krav jf. bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
  • Mulighed for at omsætte retningslinjer på den enkelte arbejdsplads til hverdagshandlinger
  • Mulighed for eksterne oplægsholdere, som kan bidrage med nye perspektiver

Se hvordan din arbejdsplads kommer med i netværket, du kan melde dig til her

Læs mere om SPARK netværk her