Hvor går grænsen?

Konference 26.-27. marts 2019 om psykisk arbejdsmiljø.

Oprettet: 10.10.2018
Betina halbech beh@dsr.dk

Kom og få inspiration og ny viden om psykisk arbejdsmiljø gennem oplæg, workshops og samvær med andre tillidsvalgte og ledere på todages konference den 26.-27. marts 2019.

Konferencen afholdes af BFA Velfærd og Offentlig administation på 'Hotel Nyborg Strand' og handler om grænser. Det gælder grænser på alle mulige måder fx i forhold til arbejde-fritid, i forhold til negative handlinger, samt hvis arbejdet bliver ”for meget af det gode”.

Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledere samt interne HR-og arbejdsmiljøkonsulenter inden for social- og sundhedsområdet.

Tilmeldingsfrist er 8. januar 2019. Prisen for deltagelse inkl. forplejning og overnatning er 4350 kr.

Læs mere om konferencen