Mangler I en arbejdsmiljørepræsentant, der hvor du er ansat?

Denne vejledning og opstillingsplakat kan måske hjælpe jer på vej til at finde en arbejdsmiljørepræsentant.

Oprettet: 21.08.2020
Catrine Thomsen, cth@dsr.dk


Det er vigtigt at have en arbejdsmiljørepræsentant, både for ledelse og kollegaer. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er afgørende for, at dine kollegaer trives på arbejdet. Det gode arbejdsmiljø er lederens ansvar, men et godt arbejdsmiljø er en fælles opgave for hele arbejdspladsen, hvorfor det er vigtigt at medarbejderne har en ambassadør for arbejdsmiljøet. En arbejdsmiljørepræsentant er med til at sikre, ved bl.a. samarbejde i arbejdsmiljøgruppen, at arbejdspladsens arbejdsmiljø sættes på dagsordenen. Samt sikre at personalegruppen, via arbejdsmiljørepræsentanten, har medindflydelse og medbestemmelse omkring arbejdsmiljøforhold. Det er spændende at være arbejdsmiljørepræsentant, det giver både nogle nye kompetencer og ny viden, men det styrker også CV’et. 

Læs vejledningen:

vejledling_om_valg_af_arbejdsmiljoerepraesentanter.pdf

Opstillingsplakat