Når voldsomme episoder sjældent opstår

Seks guider og startkort, som I kan bruge til at komme i gang med arbejdet med at forebygge og håndtere vold. Materialet er til jer, der sjældent oplever trusler eller vold.

Oprettet: 03.04.2019
Helle B. Bavnhøj - hbb@dsr.dk

Når man arbejder på en arbejdsplads, hvor trusler og vold sjældent forekommer, er det også vigtigt at have en beredskabsplan og vide hvordan man vurdere risikoen for voldsomme episoder relateret til jeres arbejde.

Du kan som AMiR tage initiativ til, at I i arbejdsmiljøgruppen tager problemet op før det opstår.  Seks guider og seks startkort kan hjælpe jer på vej.

I kortene finder du/I en kort introduktion til, hvad de forskellige guides omhandler, en definition af vold, hvad leder og AMiR skal gøre, overblik over love og regler, hvad eksperter siger om vold samt flere steder at finde god viden og inspiration.

Derudover indholder materialet bl.a. skabelon til beredskabsplan, risikovurdering og tjekliste til arbejdspladsens retningslinjer ift. at identificere, forebygge og håndtere voldsomme episoder.

Find materialerne her

 

 

 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) for Velfærd og Offentlig administration

 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) for Velfærd og Offentlig administration er et partssamarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer indenfor brancherne velfærd og offentlig administration. BFA rådgiver og vejleder branchernes arbejdspladser i arbejdet med et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Dansk Sygeplejeråd er en del af branchefællesskabet og er repræsenteret i BFA´s råd (svarende til bestyrelse) og en række styregrupper.

Content...