Netværksrelationer til udbredelse af erfaringer med udadreagerende adfærd i ældreplejen...

Har du lyst til at bidrage med input til, hvordan kommunerne kan opbygge netværks relationer, hvor målet er at udbrede erfaringer vedrørende udadreagerende adfærd i ældreplejen?

Oprettet: 03.01.2022

Mere om handlingsplanen og netværksdannelsen

Sundhedsstyrelsens enhed for ældre og demens er i gang med at styrke indsatsen omkring netværksdannelse i forhold til udadreagerende adfærd i ældre plejen.

En af indsatserne er at opbygge netværks relationer, der kan medvirke til at udbrede erfaringer, der har afsæt i den Nationale Handlingsplan vedrørende udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Handlingsplanen er udgivet i 2020, og du kan læse mere om den her.

Netværkene har til formål at forankre viden fra henholdsvis de udarbejdede anbefalinger og de kompetenceudviklingsforløb, som Sundhedsstyrelsen har udbudt til samtlige kommuner fra 2021-2024 www.sst.dk/forløb. Derudover generelt at give inspiration til og understøtte vidensdeling og netværksdannelse på tværs af arbejdspladserne.

Netværkene er rettet mod AMiR, TR og ledere som centrale aktører i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder i forbindelse med udadreagerende adfærd.

Vil du som TR deltage på et møde

Har du lyst til at bidrage med input til, hvordan kommunerne kan opbygge netværks relationer, hvor målet er at udbrede erfaringer vedrørende udadreagerende adfærd i ældreplejen?

Hvordan kan sådanne netværk være relevante og interessante for jer som sygeplejersker og TR/AMiR? Sundhedsstyrelsen søger TR og AMiR, der har lyst til at deltage i et inspirationsmøde på 15-20 minutter, virtuelt eller pr. telefon.

Hvis du har lyst og mulighed for at deltage i et inspirationsmøde, så kontakt konsulent Annemarie Schiøler: ams@dsr.dk inden den 20. januar 2022. Så vil kontakten til Sundhedsstyrelsen blive videreformidlet.

Hvad med det regionale område

I 2022 påtænker Sundhedsstyrelsen at afholde 3 til 5 regionale møder, og vil på det tidspunkt søge dialog med de ovennævnte målgrupper på det regionale område, der har lyst til at bidrage til, hvordan et netværk kan være relevant og ikke mindst interessant for dem og deres målgruppe.

Se også