Nye regler for anmeldelse af arbejdsulykker pr. 1. juli 2022

Fra den 1. juli 2022 træder nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker, som du som AMiR skal være opmærksom på.

Oprettet: 30.06.2022

Indtil juli 2022 har arbejdsgivere skullet forholde sig til tre forskellige kriterier og tre forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker. Fra den 1. juli skal arbejdsgiverne anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet.

Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde i det elektroniske anmeldesystem EASY. Med de nye regler er fristen for anmeldelse af arbejdsulykker blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her 

Se også