Nyhedsbrev sendt til AMiR om FFP2/3-masker

Se, hvordan du som arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dine kollegaer

Oprettet: 02.02.2021

Kære

Det skal være sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde som sygeplejerske i sundhedsvæsenet. Det være sig både i forhold til ikke at blive smittet med covid-19 eller at blive syg af værnemidlerne, der skal beskytte mod covid-19. Det er noget, der ligger mig og naturligvis hele Dansk Sygeplejeråd meget stærkt på sinde at understrege.

Vi har, som du sikkert ved, sendt et brev til beskæftigelsesministeren før jul, hvor vi opfordrede ministeren til at tage hånd om, at Arbejdstilsynet iværksætter et særligt tilsyn med brugen af værnemidler på sygehusene. Vi var ikke helt tilfredse med det svar, vi fik retur. Ministeren vil ikke igangsætte en systematisk tilsynsindsats rettet mod værnemidlerne.

Når det er sagt, så er der positive takter i svarbrevet. Ministeren understreger, at Arbejdstilsynet siden den 1. august 2020 har normaliseret tilsynsindsatsen i hospitals- og plejesektoren, så der gennemføres grundtilsyn med fokus på at afdække de væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Her vejleder Arbejdstilsynet også om at forebygge coronasmitte.

Midlertidig lempelse af 3-timers grænse for brug af FFP-masker
Arbejdstilsynet har oplyst, at AT-vejledningens krav om at bruge åndedrætsværn (FFP-masker) i 3 timer per arbejdsdag igen bliver midlertidigt lempet efter anmodning fra Statens Serum Institut, som det også var tilfældet i foråret. Det skyldes ifølge AT den aktuelle coronasituation. Jeg mener, at det er en skandaløs beslutning. Vi har forsøgt at få Arbejdstilsynet og senest ministeren til at tage problemerne med sygeplejerskers gener med FFP-masker alvorligt. At de så vælger - efter anbefaling fra Statens Serums Institut - at lempe reglerne i stedet for at løse problemerne, er helt uforståeligt. Vi har derfor bedt Arbejdstilsynet og Statens Serum Institut om et snarligt møde.

Jeg og Dansk Sygeplejeråd har gennem længere tid gjort myndighederne og arbejdsgiverne opmærksomme på, at det er problematisk, at flere sygeplejersker bærer FFP2/3-masker over 3 timer. Vi har bedt arbejdsgiverne om at organisere arbejdet, så personalet kommer så tæt på de tre timer som muligt, og hvis ikke det kan lade sig gøre, at der indføres åndedrætsværn med turboenheder. Vi har ligeledes bedt arbejdsgiverne om, at de finder individuelle løsninger for de medarbejdere, der oplever gener af kirurgiske mundbind. Som minimum bør de at have flere forskellige typer mundbind til rådighed.

Turboenheder kan ikke erstatte FFP-masker ifølge SST
Statens Serums Institut begrunder beslutningen om at lempe restriktionerne i forhold til FFP-masker med, at turboenheder ikke er et alternativ. Brug af turboenheder kræver nemlig, at en række forudsætninger er opfyldt. Blandt andet, at på- og aftagning skal ske uden risiko for indirekte kontaktsmitte og at hætte/hoveddel og slange er engangs- eller alternativt, at det kan opbevares og desinficeres på betryggende vis mellem brug. Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) vurderer, at disse forudsætninger ikke kan opfyldes i praksis på alle danske hospitaler med covid-19-patienter. Der er derfor behov for en midlertidig udvidelse af tidsgrænsen på 3 timer for anvendelse af FFP2/3-masker. Se nyheden her.

Arbejdstilsynets lempede restriktioner betyder:
• At ansatte på intensivafdelinger og andre steder på hospitaler, hvor man behandler covid-19-patienter, må bruge FFP2- og FFP3-masker i længere tid end 3 timer pr. arbejdsdag.
• 3-timersreglen fortsat gælder for ansatte, som oplever gener ved brug af maskerne, samt i alle andre brancher, herunder hospitalsafdelinger, hvor man ikke behandler covid-19-patienter.
• Endvidere skal de enkelte enheder i sundhedssektoren, så vidt det er muligt, organisere arbejdet, så de ansatte benytter filtrerende åndedrætsværn i så kort tid som muligt. Og de enkelte enheder skal sørge for, at de ansatte holder pauser, så belastningen ved at bruge FFP2- og FFP3-masker mindskes.

Det kan du gøre som arbejdsmiljørepræsentant:
Arbejdsmiljøet er arbejdsgiverens ansvar, men som arbejdsmiljørepræsentant har du flere muligheder for at hjælpe dine kolleger:

  • Du kan drøfte med din leder og TR, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så hver enkelt ansatte kan komme så tæt på 3 timer/arbejdsdag.
  • Du kan sammen med jeres leder oplyse om forebyggelse af hudgener og støtte de kolleger, der oplever gener.
  • Såfremt du eller dine kolleger oplever, at I ofte skal bære FFP2/3 masker i mere end 3 timer uanset grund, bør I få begrundelsen på skrift af ledelsen. Dette kan hjælpe, hvis der skulle opstå en arbejdsskadesag.
  • Hvis du oplever udfordringer med disse forhold, kan din kreds evt. bistå med en klage til Arbejdstilsynet.
  • Hvis dine kollegaer oplever gener ved brug af mundbind/FFP2/3-masker, kan du opfordre til, at de bliver udredt ved egen læge, speciallæge eller arbejdsmiljømedicinsk klinik.
  • Du kan opfordre dine kollegaer til at anmelde gener som arbejdsskade.
  • Du kan opfordre dine kollegaer til skriftligt at informere jeres leder om oplevede gener, og du kan hjælpe med at sørge for, at der bliver lavet en plan for den enkelte i forhold til, at tidsgrænsen på tre timer overholdes. Herved har den enkelte dokumentation for, at arbejdsmiljøorganisationen og leder er informeret om generne. 

 

Venlig hilsen

Anni Pilgaard
1. næstformand for Dansk Sygeplejeråd