Sæt gang i dialogen om traumatiserende hændelser

BrancheFællesskabetArbejdsmiljø (BFA) for Velfærd & Offentlig administration har udarbejdet en pakke, der indeholder materiale til at sætte fokus på traumatiserende hændelser.

Oprettet: 12.04.2021

En traumatiserende hændelse kan fx være en kollega, der falder om, en ulykke, man er vidne til, eller en borger, som gør skade på sig selv. I kan bruge et nyt dialogværktøj fra BFA til at komme i gang med arbejdet med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser - og til at tale om, hvad det kunne være en traumatiserende hændelse på jeres arbejdsplads.

Dialogværktøjet er til jer, der ikke allerede har et beredskab omkring håndteringen af traumatiserende hændelser. Er I allerede godt i gang, kan dialogværktøjet bruges som inspiration til at kvalificere det, I allerede gør.

I værktøjet er der konkrete eksempler og hjælp til jeres dialog på arbejdspladsen. Det er udviklet i samarbejde med en række arbejdspladser.

Læs mere om det faglige afsæt, og hent materialet her

Værktøjet består af en introduktionsfolder og tre kort til dialog om: 

  1. Identificér og risikovurdér hændelser på arbejdspladsen
  2. Normalisér reaktionerne og håndtér dem i fællesskab
  3. Tag organisatorisk ansvar for hændelsen

 

 

Se også