SPARK-støtte til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

Endnu flere kommunale arbejdspladser kan få glæde af SPARKs tilbud om hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Erfaringen er, at AMiR, TR og ledere, der har været igennem et SPARK-forløb, har fået ny viden og metoder til at sætte gang i tiltag, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen.

Oprettet: 22.01.2019
Helle B. Bavnhøj

En grundsten i SPARK er at styrke det lokale samarbejde mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads, og at øge deres handlekompetence til gavn for arbejdspladsen. Formålet er således at få arbejdspladser, der er klædt på til selv at samarbejde om at løse problemer, når SPARK-forløbet er slut.

Måske har du som AMiR allerede overvejet muligheden af at foreslå, at I kontakter SPARK på din arbejdsplads eller måske har allerede I gjort brug af SPARK?

Fremover er SPARK ikke kun forløb til lokale MED-udvalg og TRIO'er på konkrete arbejdspladser, men også forløb på tværs af arbejdspladser og kommuner. Det skaber mulighed for at danne netværk blandt TRIO'er og MED-udvalg, hvor man kan finde inspiration og støtte hinanden i at fastholde læring.

Også i forhold til temaer bliver SPARKs støtte bredt ud. Temaerne chikane og alenearbejde vil supplere de eksisterende temaer forandringer, samarbejde, vold & trusler og arbejdets omfang og udførelse. Dermed dækker SPARKs tilbud hele spektret inden for psykisk arbejdsmiljø.

Mere om SPARK

SPARK er et gratis tilbud til kommunale arbejdspladser og er parternes fælles indsats for at understøtte den lokale dialog og samarbejdet om et godt psykisk arbejdsmiljø. SPARK har ansat en gruppe konsulenter med speciale i processer omkring psykisk arbejdsmiljø, der tager ud på arbejdspladser i hele Danmark.

SPARK arbejder med ledere og medarbejderrepræsentanter, så de bliver i stand til at skabe bedre samarbejde og til at arbejde med psykiske arbejdsmiljøproblemstillinger på egen arbejdsplads.

SPARK tilbyder støtte inden for hele spektret omkring psykisk arbejdsmiljø. Man kan søge om SPARK-forløb under de seks temaer samarbejde, arbejdets indhold, omfang og udførelse, forandringer, alenearbejde, chikane samt vold & trusler.
Hvordan arbejder SPARK?

Her kan du læse mere om SPARK og ansøge om støtte