Valg til AMiR

Valg til Arbejdsmiljørepræsentant - hvem kan vælges? og hvis ansvar er det? Nederst på siden er der en 'vejledning til valg som AMiR' samt valgplakat, hvis I mangler en AMiR. Du finder også pjecen 'Værd at vide som AMiR' samt en plakat til den valgte AMiR

Valg og valgbarhed

Du skal have været ansat minimum seks måneder på din arbejdsplads for at kunne blive valgt som arbejdsmiljørepæsentant (AMiR). Har I ikke en AMiR og har du lyst til at stille op til hvervet - selv om du endnu ikke har været ansat i seks måneder - så er der en mulighed for, at din arbejdsgiver kan dispensere for kravet om seks måneder.

Som AMiR er man valgt af og blandt alle medarbejdere i en afdeling eller et arbejdsområde – uanset fagligt tilhørsforhold. Det vil sige, at er du sygeplejerske repræsenterer du blandt andet læger, sekretærer, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælper, portører samt andre faggrupper på din arbejdsplads.

Når du er blevet valgt som AMiR, skal du selv meddele det til din arbejdsgiver fx pr. mail til din leder eller arbejdsmiljøenheden/HR. Din særlige beskyttelse som AMiR i forhold til bl.a. afskedigelse træder i kraft fra dette tidspunkt. Som medlem af Dansk Sygeplejeråd, er det også vigtigt, at du anmelder valget til os på denne anmeldelsesblanket. Så har du mulighed for at gøre brug af Dansk Sygeplejeråds tilbud til dig som AMiR og samtidig kan det lette samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd om arbejdsmiljøproblematikker på arbejdspladsen.

Valgperioden er på to år, med mindre man aftaler, at den forlænges til fire år. Genvalg kan finde sted. Man kan ikke frasige sig hvervet i valgperioden. Kolleger kan heller ikke afsætte AMiR, medmindre parterne (arbejdsgiver, AMiR og kollegerne) er enige om det.

Arbejdsgivers ansvar

Det er arbejdsgiver, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentant(er), men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen. Derfor har ledelsen i afdelingen ansvar for følgende ved afholdelse af valg:

  • Motivere medarbejdere til at stille op til valget
  • Sikre at alle medarbejdere er orienteret om valget
  • Sikre at valghandlingen bliver gennemført

Uddannelse

En nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal på den tredages lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden tre måneder efter valget. Det er arbejdsgiver der betaler uddannelsen og skal sørge for tilmelding. Ud over de tre dage skal en ny arbejdsmiljørepræsentant  tilbydes to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse i sit første valgår og derefter halvanden dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse om året.

Orlov eller sygdom

Er man fraværende, mens man er valgt som AMiR fx på grund af orlov eller sygdom i en sammenhængende periode på fire måneder eller mere, kan man vælge en ny AMiR i valgområdet. Nyvalget skyldes, at der ikke vælges suppleanter for AMiR, som kan træde ind i hvervet ved fravær.

Som AMiR er man beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanterne er, og som AMiR følger man de tillidsmandsregler, der er aftalt i overenskomsten.

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du kontakte din lokale DSR-kreds.

Hvis du mangler en arbejdsmiljørepræsentant, der hvor du er, kan denne vejledning måske hjælpe dig og din leder, som har ansvaret 

Vejledning til valg som arbejdsmiljørepræsentant

Opstillingsplakat til kandiater der ønsker at stille op, uanset hvilken faggruppe de tilhører

Valgplakat

Læs også pjecen Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant

Værd at vide som AMiR 

Plakat til at hænge op på din arbejdsplads efter valget

Din arbejdsmiljørepæsentant