Valg til AMiR

Valg til Arbejdsmiljørepræsentant - hvem kan vælges?

Valg og valgbarhed

Du skal have været ansat minimum seks måneder på din arbejdsplads for at kunne blive valgt som AMiR. Har I ikke en AMiR og har du lyst til at stille op til hvervet - selv om du endnu ikke har været ansat i seks måneder - så er der en mulighed for, at din arbejdsgiver kan dispensere for kravet om seks måneder.

Som AMiR er man valgt af og blandt alle medarbejdere i en afdeling eller et arbejdsområde – uanset fagligt tilhørsforhold.

Når du er blevet valgt som AMiR, skal du selv meddele det til din arbejdsgiver fx pr. mail til din leder eller arbejdsmiljøenheden/HR. Din særlige beskyttelse som AMiR i forhold til bl.a. afskedigelse træder i kraft fra dette tidspunkt. Som medlem af DSR, er det også vigtigt, at du anmelder valget til os på denne anmeldelsesblanket. Så har du mulighed for at gøre brug af DSR´s tilbud til dig som arbejdsmiljørepræsentant og samtidig kan det lette samarbejde med DSR om arbejdsmiljøproblematikker på arbejdspladsen.

Valgperioden er på to år, med mindre man aftaler, at den forlænges til fire år. Genvalg kan finde sted. Man kan ikke frasige sig hvervet i valgperioden. Kolleger kan heller ikke afsætte AMiR, medmindre parterne (arbejdsgiver, AMiR og kollegerne) er enige om det.

Orlov eller sygdom

Er man fraværende, mens man er valgt som AMiR fx på grund af orlov eller sygdom i en sammenhængende periode på fire måneder eller mere, kan man vælge en ny AMiR i valgområdet. Nyvalget skyldes, at der ikke vælges suppleanter for AMiR, som kan træde ind i hvervet ved fravær.

Som AMiR er man beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanterne er, og som AMiR følger man de tillidsmandsregler, der er aftalt i overenskomsten.

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du kontakte din lokale DSR-kreds.

Læs også pjecen Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant
Værd at vide som AMiR