Viden og værktøjer

Alfabetisk oversigt over arbejdsmiljøområder

A

Afskedigelse af AMiR

Antibiotika allergi - arbejdsrelateret

Arbejdspladsvurdering

Arbejde i borgerens hjem

Arbejdsmiljøloven

Arbejdspres

Arbejdsskader

Arbejdsstilrettelæggelse - Sunde arbejdsrytmer

Arbejdstilsynet - Guide til arbejdsmiljøgruppen, når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Arbejdstilsynet - Kort film om når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Arbejdstilsynet - Tjekliste til arbejdsmiljøgruppens forberedelse af anmeldt besøg fra Arbejdstilsynet

B

Blisterpakninger

BrancheFælleskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration (BFA)

Bæredygtigt arbejdsmiljø

C

Chikane

Coronavirus

D

Dialogkort - til opstart af møder

Dialogværktøj: Kort til handling

DSR's holdningspapir om arbejdsmiljø: Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

 

E

Ekspertrådgivning og inspiration om psykisk arbejdsmiljø til regionale arbejdspladser (OK-projekt)

F

Faglig forsvarlighed

Fald- og snubleulykker - materialer til forebyggelse

Fastholdelse og inklusion

Forandringer

Forsikringer - sådan er du skadesdækket, når du deltager ved kurser i DSR

Fysisk arbejdsmiljø

G

Godt arbejdsmiljø fra A til Å - en miniguide til arbejdsmiljøorganisationen

Grænseløst arbejde

H

Helbredskontrol ved natarbejde

Hudproblemer - hænder og ansigt

I

Indeklima

Isocyanat, kunstgipsbandager

K

Kollegial sparring

L

Latexallergi - Sundhedsstyrelsen

Ledernes arbejdsmiljø

M

MED - Organisering af arbejdsmiljøarbejdet (supplerende vejledning)

Mental sundhed - en samling af værktøjer til, hvordan du kan tackle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen og hjælpe kolleger, der er belastet psykisk

Misbrug

Mobning

Muskel og skeletbesvær

MRSA, vejledning

N

Natarbejde

Netguide til et bedre arbejdsmiljø

O

Overbelægning - et værktøj til at rejse problemstillingen på din arbejdsplads

P

Psykisk arbejdsmiljø (PAMØ)

Powernapping

Problembehandlingshjul

R

Rygning

S

Sammenhæng mellem arbejdsmiljø, kvalitet og patientsikkerhed

SATH - Rapporter om sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred

Seksuel og krænkende chikane - din rolle som AMiR, samt en oversigtsside over materiale

Seksuel chikane

Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter

Seksuel opmærksomhed fra borgere - guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet 

Seniorer

SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (OK-15 projekt)

Social Kapital

Stikskader

Stress

Sæt arbejdspres på dagsordenen - Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR

Vi forebygger stress sammen - 10 værktøjer fra BAR SoSu til forebyggelse af stress og organisationsudvikling

Oversigt over relevante aktører og tilbud til stressramte medlemmer - til dig der er FTR, TR eller Arbejdsmiljørepræsentant

T

Tjenestebiler i hjemmeplejen

TRIO - en daglig aktionsstyrke til opgaveløsning og trivsel 

TRIO - få samarbejdet på sporet

Trivsel

U

Ulykker

Udviklingsretning for AMiR i DSR

V

Valg til AMiR

Visitkort, Bestilling af

Vold og trusler

Vold, mobning og chikane - identifikation, forebyggelse og håndtering

Vold - DSR's anbefalinger til forebyggelse af vold på arbejdspladsen

Voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen - anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære

Værd at vide som AMiR - nyttig information, når du er nyvalgt

Værnemidler