Afskedigelse af AMiR

Få her de særlige regler, der gælder, når arbejdsgiver afskediger AMiR. Som AMiR er du omfattet af den særlige tillidsrepræsentantbeskyttelse.

Særlige regler for afskedigelse af AMiR

Hvis du som AMiR står overfor, at din arbejdsgiver vil afskedige dig, skal du være opmærksom på at der gælder særlige regler for dig.

  1. Der gælder en særlig forhandlingsprocedure, som skal overholdes. Følger arbejdsgiver ikke denne procedure, er afskedigelsen ugyldig
  2. Der stilles særlige krav til, at din arbejdsgiver kan afskedige dig på saglig vis, da der skal foreligge "tvingende årsager"
  3. Der gælder andre varslingsbestemmelser end normalt, da dit opsigelsesvarsel er længere. Dette gælder, medmindre du opsiges på grund af arbejdsmangel

Arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at tvingende årsager foreligger. Der er en almindelig opfattelse af, at der ”skal meget til”, før der er tale om tvingende årsager. Det er retspraksis som fastlægger indholdet i begrebet tvingende årsager.
Ved arbejdsmangel skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at hun/han ikke lige så godt kunne have afskediget en anden medarbejder, der ikke er omfattet af den særlige tillidsrepræsentantbeskyttelse.
 

Beskyttelse

Følgende grupper er omfattet af den særlige tillidsrepræsentantbeskyttelse:

  • AMiR (men ikke din suppleant)
  • TR (medarbejderrepræsentanter)
  • FTR
  • Suppleanter for TR
  • Suppleanter for FTR

Hvis der tages skridt til at indlede et forløb hen mod en afskedigelse,  skal du kontakte din lokale TR eller eventuelt FTR/din lokale kreds.
Du finder de nærmere regler beskrevet i MED-aftalen kapitel 3.

Se også