Coronavirus – hvad betyder det for dig som AMiR?

Her på siden finder du de vigtigste informationer om corona-smitte i relation til din rolle som arbejdsmiljørepræsentant. Siden opdateres løbende.

Udfordringen med covid-19 er voldsom, og det kan være en svær situation at tackle – også for dig som arbejdsmiljørepræsentant. Du har en betydningsfuld rolle, for du:

  • skal være synlig og hjælpe med at besvare spørgsmål fra dine kolleger
  • gå i dialog med din ledelse for at finde lokale løsninger på de problemstillinger, som coronasituationen giver
  • skal huske, at Arbejdsmiljøloven gælder, uanset at faren for covid-19 har skabt en ekstraordinær situation.

Hold dig løbende orienteret om generelle spørgsmål og svar på Covid-19: Det betyder det for dig som sygeplejerske. Hvis du får yderligere spørgsmål eller kommer ud i situationer, som du føler dig i tvivl om,  skal du kontakte din lokale arbejdsmiljøorganisation. Du kan også kontakte arbejdstilsynet, fx hvis du oplever at der ikke sker forbedringer når du har været i dialog med leder og arbejdsmiljøorganisationen. Det kan være emner som brug af FFP2/3-masker >3 timer pr. vagt, manglende smitteforbyggelse, mangel på værnemidler etc. 

Din lokale DSR kreds kan hjælpe med at rådgive dig i, hvordan du skal forholde dig. De kan også være behjælpelig med en anmeldelse til Arbejdstilsynet eller evt. gå i dialog med dit arbejdssted om forholdene.

Arbejdsgiver har pligt til at kortlægge risiko

Arbejsmiljøorganisationen skal kortlægge, om der er risiko for, at medarbejdere kan blive udsat for smitte med coronavirus (COVID-19) fra patienter, borgere eller andre - og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at det bliver iværksat. Her kan du som arbejdsmiljørepræsentant byde ind med din viden og inddrage dit bagland. Hvis der er risiko for smitte, skal arbejdsgiver iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen. Som AMiR og som medlem af en arbejdsmiljøgruppe kan du indgå i arbejdet hermed.

Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant er også at medvirke til at kommunikere om, at arbejdssituationen følges tæt. Ikke mindst fortælle, når der bliver udarbejdet risikovurderinger og prioritering af arbejdsopgaver.
 

Instruktioner om værnemidler skal være på plads

Arbejdsgiver skal sørge for, at der er klare instruktioner for, hvilke værnemidler der skal bruges og hvornår og hvordan - men også her kan du som arbejdsmiljørepræsentant bruge din viden og blive inddraget i arbejdet. Hvis der er problemer med at skaffe værnemidler, skal leder - og gerne i samarbejde med dig som AMiR - udarbejde instrukser om, hvordan I så kan udføre jeres arbejde sikkert.

Dansk Sygeplejeråd får mange henvendelse om arbejdspladser, der mangler værnemidler, og bliver bedt om at genanvende éngangsudstyr. DSR er i tæt dialog med Lægemiddelstyrelsen, der er ansvarlig på området. Lægemiddelstyrelsen overvåger antallet af værnemidler tæt. Når vi ved mere, så informerer vi om det på DSR´s temaside om corona
 

Instruktion til nye arbejdsopgaver

Arbejdsgiver har pligt til at sikre instruktion, f.eks. hvis det bliver nødvendigt at trække sygeplejersker ind, som ikke er kendt med rutiner og arbejdsopgaver.
 

Fortæl om det, du ikke ved

Det er vigtigt at fortælle om det,  du som arbejdsmiljørepræsentant ikke har svaret på. Det kan være spørgsmål om det sikkerhedsmæssigt forsvarlige i at genanvende engangsudstyr eller at bruge en ny slags visir.

Du kan fortælle dine kolleger, at du vil undersøge spørgsmålet enten hos Sundhedsstyrelsen , Arbejdstilyneet, den lokale arbejdsmiljø- og hygiejneorganisation eller ved at kontakte DSR.
 

Hold afstand

Et af de aktuelle spørgsmål, du kan arbejde med som arbejdsmiljørepræsentant er, hvordan I kan sikre afstand mellem medarbejdere i personalerum, medicinrum og andre situationer, hvor det ikke er nødvendigt at komme tættere på hinanden end de retningslinjer som SST foreskriver. Når I arbejder sammen om plejen af en patient, er I måske nødt til at stå tæt på hinanden, men hvordan kan I begrænse de situationer mest muligt? Du kan måske arbejde på, at mødetider bliver forskudt, så man ikke skal stå mange tæt sammen i kontorer og omklædningsrum.
 

Støt dine kolleger så godt som du kan

Situationen med corona-smitte betyder, at du som arbejdsmiljørepræsentant som altid skal være – men måske ekstra – opmærksom på dine kollegers behov for at sparre om arbejdsmiljøproblemer, om muligheden for, at der kan tages individuelle hensyn, og om behovet for pauser i arbejdet.

De sygeplejersker, som skal yde omsorg for andre, har også behov for at få omsorg fra kollegerne. Derfor er det vigtigt at prioritere det sociale samvær også i en tid, hvor man skal undgå at være tæt. Du kan være med til at bringe emnet op i arbejdsmiljøorganisationen, hvordan I kan støtte og drage omsorg for hinanden som kolleger.
 

Supplerende krav til APV

Risikoen for smitte med coronavirus betyder, at arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation skal udarbejde supplerende krav til Arbejdspladsvurderingen, APV. Spørgsmål, der skal besvares, er for eksempel:

  • Hvad kan der ske, og hvor sandsynligt er det?
  • Hvilke forholdsregler bør der tages for at imødegå risikoen?
  • Hvordan er smittevejene?
  • Hvordan er behandlingsmulighederne?
  • Er der særligt udsatte grupper, fx gravide og immunsvækkede?

Læs mere i Arbejdstilsynet vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer

Du kan også følge med på Arbejdstilsynets side om corona-virus

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har oprettet denne side coronatrivsel.dk