Inspiration til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø

En række artikler, der kan inspirere arbejdspladser i regionerne til at arbejde med at styrke det psykiske arbejdsmiljø i tæt relation til kerneopgaven.

Dansk Sygeplejeråd er - som en del af Forhandlingsfællesskabets øvrige faglige organisationer -  gået sammen med Danske Regioner om at udgive en række artikler, der kan inspirere arbejdspladser i regionerne til at arbejde med at styrke det psykiske arbejdsmiljø i tæt relation til kerneopgaven. Ligeledes følger artiklerne fra 2017 op på ekspertrådgivningen, som er blevet tilbudt i forbindelse med indsatsen. Artiklerne er en del af den indsats på det psykiske arbejdsmiljøområde, der blev aftalt i forbindelse med overenskomst-forhandlingerne 2015. Artiklerne blev udgivet i uge 43 i 2016 og 2017 i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge.

Artikelserie: Arbejdspladsernes erfaringer med ekspertrådgivning, 2017

 

Vi har 15 minutter

Vi vil faktisk det samme

Ro på bagsmækken

Man kan udfordre perspektivet

Fra ekspert til usikker novice

Det er ikke så farligt at bede om hjælp

Alle husker ordet skam

 

Artikelserie: Sådan kan man arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, 2016

Mennesker har det svært med forandringer

I denne artikel peger Johan Simonsen Abildgaard, der er ph.d., cand.psych. og forsker på 'Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø' bl.a. på, at effektiviseringer og nedskæringer ofte stiller krav om, at man skal løbe hurtigere, uddanne sig mere, følge med, og at der med de øgede krav følger usikkerhed, der kan lede til tanker om frygt for at miste sit job, ikke at kunne følge med eller få nye kolleger.

Vi har ikke plads til krykhusarer her...

Her fortæller ph.d. og forsker på 'Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø' Malene Friis Andersen om, hvor vigtig lederens tilgang til  medarbejdere er i forandringsprægede tider: "Alle har jo lyst til at fremstå som en god, stabil og ressourcefuld arbejdskraft i en tid, hvor forandringer og afskedigelser også er en del af virkeligheden. Derfor kræver det åbenhed og tillid og en stående invitation fra lederen, hvis man sammen skal skabe bedre trivsel og mindre stress på arbejdspladsen," siger Malene Friie Andersen blandt andet.

Vanen er din ven

Arbejdsmarkedsforsker Henrik Lund på Roskilde Universitet fortæller i denne artikel om, hvad der sker, når man skal løbe hurtigere og hurtigere på sin arbejdsplads og travlheden opleves som en permanent tilstand. Samtidig giver han et bud på, hvordan vaner og rutiner kan være med til at skabe kvalitet i arbejdslivet.

Ledere skal være vikarer for stressede medarbejderes samvittighed

Pernille Steen Pedersen, der er forsker på Copenhagen Business School, fortæller i denne artikel om den skamfølelse, der kan opstå i forbindelse med stressrelaterede sygemeldinger. I artiklen kan du også læse om fem måder, hvorpå man kan forebygge stressrelateret sygefravær. 

Modstand er guld værd

Arbejdspsykolog Steen Elsborg fra Roskilde Universitet opfordrer til, at man generelt ser på forandringsprocesser som læreprocesser, hvor man afprøver og bliver klogere undervejs. Steen Elsborg lægger vægt på, at selv om det er en ledelsesopgave at invitere til dialog, så har alle et stort ansvar for at sige til og fra, forklare sig og forestille sig fremtiden.

I øjenhøjde med borgerne

Safeward er en engelsk metode, der med ti interventioner arbejder med at nedbringe omfanget af vold og trusler og fremme sikkerhed for både personale og patienter. I denne artikel fortæller personale fra Psykiatrisk Center Amager om, hvordan arbejdet med nogle af redskaberne bl.a. har givet personalet en anden relation til patienterne. Konsulent fra Forskningscenter for Arbejdsmiljø Stig Sørensen fortæller også, hvorfor det netop er vigtigt at sætte fokus på relationen, hvis det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres.

Giv også luft til frustrationerne

Når to grupper skal sammenlægges, medfører det ofte mange forandringer. Så da to grupper på rehabiliteringsafdelingen på OUH skulle lægges sammen, valgte man at tage spørgsmål og frustrationer op på fællesmøder tidligt i forløbet. I denne artikel fortæller funktionsleder Winnie Clausen og Marie Isolde Müller, konsulent hos ALECTIA, om processen og plusser og minusser i forløbet.

 

Link: Ekspertrådgivning og inspiration om arbejdsmiljøindsatsen på de regionale arbejdspladser