Seksuel og krænkende chikane

Vær med til at forebygge og håndtere krænkende handlinger af seksuel karakter. Få viden, metoder og værktøjer til at håndtere situationerne.

Seksuel opmærksomhed kan være belastende, forstyrrende og uønsket. Det kan påvirke arbejdsmiljøet i en negativ retning og have helbredsmæssige konsekvenser for de berørte.

Det kræver åben dialog, god kollegial støtte og stærk ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

Hvor kan du læse mere

På DSR's hjemmeside kan du finde nyheder om krænkende handlinger af seksuel karakter:

Derudover er der en lang række pjecer, vejledninger og et spil, som du kan orientere dig i:

 • Pjece: Et godt psykisk arbejdsmiljø – forebyg seksuel chikane. 
  Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden. Pjecen indeholder inspiration til arbejdet med at forebygge seksuel chikane og indeholder bl.a. 10 gode råd.

 • AT-vejledning: Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. 
  AT-vejledningen handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere. Der er en række konsekvensrettelser som følge af den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som endnu ikke er implementeret, men det bør ikke have den store praktiske betydning.

 • Pjece: Forebyg seksuel chikane – tal om grænser og kultur.
  I denne pjece har FIU-ligestilling samlet gode råd og baggrundsviden til tillidsvalgte, så de kan bidrage til at skabe et chikanefrit miljø på arbejdspladsen.

 • Pjece: Seksuel chikane – Sådan siger du til og fra som kollega.
  I denne pjece er fokus på de økonomiske omkostninger. Hensigten er ikke at negligere de udsattes personlige omkostninger, men at inkludere det økonomiske perspektiv i forebyggelsesarbejdet. Tanken bag pjecens fokus er, at opmærksomhed på økonomi kan motivere til at forebygge seksuel chikane.

 • Spil:  ’Over stregen’. Download spillet her: ’Over stregen’  og spillekortene her.
  Der er udviklet et ’spil’ som kan bruges til at sætte seksuel chikane på dagsordenen og til at få en fælles snak om, hvornår noget er over stregen. Dansk Metal er gået foran og har bl.a. spillet ’Over stregen’ internt i hele forbundshuset. Spillet kan blandt andet bruges af dig til at kickstarte en snak om seksuel chikane blandt kollegerne.

 • Viden på tværs: Hvor går grænsen?.
  Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag kampagnen “Hvor går grænsen?”, der handler om at beskytte din arbejdsplads og dit arbejdsmiljø mod seksuel chikane. Se en film, download dialogkort og tag snakken med dine kollegaer.

 • Guide: Seksuel opmærksomhed fra borgere.
  Guiden er målrettet social- og sundhedsområdet. Formålet er at sætte fokus på seksuel opmærksomhed fra borgere.

Hvad er din rolle som AMiR

Som AMiR skal du indgå i dialogen om sexisme på din arbejdsplads. Det kan du gøre på personalemøder, i TRIO samarbejdet og endeligt i forhold til MED samarbejdet. Har I fx en personalepolitik på området, som beskriver hvordan I skal forholde jer, hvis der opstår krænkende situationer af seksuel karakter? Er det klart, hvem man skal henvende sig til, hvis man som medarbejder udsættes for krænkende adfærd?