Senfølger efter Covid-19

Hvordan du som AMiR kan støtte og hjælpe kollegaer, der er ramt af senfølger efter Covid-19

De brancherettede tal fra SSI (Statens serumsinstitut), der kommer hver uge, viser at sygeplejersker er en af de grupper af medarbejdere i sundheds- og ældresektoren der tester mest positiv for Covid-19.

Vi ved, at en mindre andel af disse har eller vil få senfølger i 12 uger eller mere.

Aktuelt (november 2020) håndterer DSR-C 80 arbejdsskadesager, der har baggrund i Covid-19. Størstedelen af disse sager omhandler covid-19 smitte.

Det er vigtigt at vi i Dansk Sygeplejeråd på alle niveauer er opmærksomme på at understøtte og hjælpe de sygeplejersker, der er eller bliver ramt af senfølger.

DSR har flere gange opfordret regeringen til at lave en national plan for opfølgning på og behandling af senfølger efter Covid-19 – både i medierne og med et Brev til ministre om senfølger sammen med en række andre organisationer.

Sundhedsstyrelsen har efter henvendelserne igangsat arbejde om senfølger og har udgivet en række anbefalinger til organisering og faglige indsatser for personer med senfølger efter Covid-19.

Anbefalingerne har bl.a. resulteret i at der nu oprettes senfølgeklinikker i alle regioner som skal behandle patienter med alvorlige eller langvarige symptomer. Det er selvfølgelig noget, DSR følger nøje.

Som AMiR, FTR og/eller TR skal du derfor være opmærksom på følgende:

  • Når du er bekendt med – eller bliver kontaktet af medlemmer, der er smittet med eller har senfølger efter Covid-19 har du mulighed for at guide dem videre til relevant hjælp i kredsen eller Arbejdsskadeteamet i DSR-C, såfremt medlemmet ønsker dette.
  • Såfremt der forekommer opsigelser eller sygefraværssamtaler, hvor fraværet kan være begrundet i senfølger efter Covid-19, skal kredsen kontaktes i.f.t. det videre forløb.
  • Når du bliver opmærksom på at et medlem er testet positiv for Covid-19, kan du være behjælpelig med at understøtte medlemmet i at anmelde Covid-19 som arbejdsskade i de tilfælde, hvor der er behov for det. Er der tale om senfølger skal sagen anmeldes til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Se yderligere: Arbejdsrelateret smitte med Covid-19 skal anmeldes som arbejdsskade
  • Vær med til at sikre, at lokale handlinger, politikker og retningslinjer, der relaterer sig til Covid-19, drøftes og behandles i MED-systemet på jeres arbejdsplads, herunder medarbejdere, der er ramt af senfølger.