Læserbrev: Hop med på teknologibølgen

"Sygeplejersker skal overgive sig til fremtiden – vi gør det derhjemme, så hvorfor ikke i sundhedsvæsenet?"

Sundhedsteknologien bydes velkommen i det danske sundhedsvæsen, men ofte med det forbehold, at sygeplejersker ikke skal erstattes.

Dette er flere gange debatteret i fagbladet, hvor det synes, at den generelle holdning er, at teknologien skal tilpasses sygeplejerskernes behov.

Vi vil altså ikke hoppe med på teknologibølgen og lade den styre vores faglighed og kernefunktioner, men derimod selv bestemme hvilken teknologi, der giver mening at bruge og hvorfor. Det tyder på, at manglende accept og brug af sundhedsteknologi er styret af en frygt for at miste den sygeplejefaglige funktion.

Men er det muligt at forestille sig, at teknologien kunne overtage nogle tidskrævende opgaver og i sidste ende give plads til kerneopgaven – pleje og omsorg for patienterne?

Nogle har den holdning, at sygeplejersker skal være en bærende del af udviklingen af meningsfuld sundhedsteknologi.

Men er det realistisk, når dette ikke ligger i vores grunduddannelse? Selvfølgelig skal vi være en del af udvikling og innovation, men fokus burde være at træne sygeplejersker i en foranderlig hverdag for at kunne rumme konstante forandringer og nye teknologier.

Med dette i højsædet kræver det måske i virkeligheden større anerkendelse af kunsten at tilpasse sig ny teknologi. Sygeplejersker skal overgive sig til fremtiden – vi gør det derhjemme, så hvorfor ikke i sundhedsvæsenet?

For at sundhedsteknologi skal kunne hjælpe, skal sygeplejersker lære at acceptere og tage imod det, der kommer.

Det kræver større omstillingsparathed, accept og kompetencer, end vi har nu.

For at kunne overgive sig til fremtidens sundhedsvæsen må man se sig selv grundigt i spejlet og spørge: ”Er jeg klar til at hoppe i badetøjet og med på den uundgåelige teknologibølge?”

Emneord: 
Teknologi

Digital sygepleje - til inspiration

Digital sygepleje vinder terræn i disse år. Og mulighederne er mange. Vejledning om KOL og sårbehandling, hjælp til Stomiplje og gode råd om kost og ernæring, er blot nogle af de mange ydelser, der bliver leveret digitalt.
Illustration: Mikkel Henssel

Her er 14 eksempler på, hvilke indsatser indenfor sygeplejen sygeplejersker ofte leverer til borgerne.

Illustrationer: Mikke Henssel

04-2019_tema_omsorg

Psykisk pleje og omsorg

Bl.a. til borgere med demens, i palliative forløb eller med let angst.

04-2019_tema_stomi

Stomipleje

Når borgeren efter udskrivelse vurderes klar til at udføre opgaven, foreslås skærmbesøg som en mulighed, indtil de er helt oplært og kan afsluttes.

04-2019_tema-blodsukker

Blodsukkermåling

Borgere med diabetes måler selv blodsukker og oplyser/viser resultatet til sygeplejersken via skærmen, som registrerer det i journalen.

04-2019_tema_kol

KOL

Vejledning og støtte i forbindelse med inhalationer.

04-2019_tema_maalinger

Målinger

Foruden blodsukker f.eks. blodtryk, saturation, vægt m.m.

04-2019_tema_kost

Kost og ernæring

Vejledning, som lægger sig op ad en anden ydelse udført på skærm, f.eks. psykisk støtte og vejledning til terminale borgere.

04-2019_tema_insulin

Insulingivning

Ud fra blodsukkermåling guider sygeplejersken borgeren til at indstille mængde af insulin på pen korrekt. For at kontrollere, om det er korrekt, viser svagtseende borgere display til sygeplejerske via skærmen.

04-2019_tema_oeredrypning

Øredrypning

Tilbydes kun, hvis borgeren har andre ydelser over skærmen og enten har familie eller personale til at bistå ved udførelse af opgaven.

04-2019_tema_saarbehandling

Sårbehandling

Kun i forbindelse med små, ukomplicerede sår, hvor borger eller pårørende som udgangspunkt kan oplæres i behandling, men måske stadig være usikre. Ud fra sygeplejefaglig vurdering og afstemning med borger aftales det, hvor ofte der er brug for opfølgning gennem skærmen, hvor sygeplejerske vurderer sårets udseende og helingsproces.

04-2019_tema_medicindosering

Medicindosering

Borgere får hjælp til at dosere egen medicin til en eller to uger ad gangen, afhængigt af borgerens kognitive evner.

 

04-2019_tema_depotplastre

Depotplastre

Guidning til skift af f.eks. smerteplastre, behandling for Alzheimer m.m.

04-2019_tema_medicinindtagelse

Medicinindtagelse

F.eks. støtte og opsyn i forbindelse med antabusbehandling.

04-2019_tema_opfoelgning

Opfølgning

Bl.a. i forbindelse med udrednings- og rehabiliteringsforløb eller ernæringsterapi.

04-2019_tema_oejendrypning

Øjendrypning

Tilbydes kun, hvis borgeren har andre ydelser over skærmen og enten har familie eller personale til at bistå ved udførelse af opgaven. Ved øjendryp kan bruges hjælpemiddel, og borgeren bliver som regel oplært og afsluttet med det samme.

04-2019_tema_boksfoto

Tema: Skærmbesøg

Sygeplejersker tager på besøg via skærmen

Flere og flere kommuner indfører skærmbesøg i sygeplejen. Både regeringen og kommunerne mener, at det er en oplagt vej at gå i en tid med flere og mere komplekse opgaver kombineret med rekrutteringsproblemer mange steder. Og borgerne er tilfredse. Men implementeringen tager tid, en stærk ledelse og investeringer i både teknologi og nye arbejdsgange. Det kræver også tilvænning især blandt medarbejdere og pårørende.

Læs i dette tema: 

 

Emneord: 
Hjemmesygepleje
Teknologi
Telemedicin

"Det er tryghed"

For 88-årige Inger Slåen er skærmbesøget, hvor sygeplejerske Linda Wennecke hjælper hende med at dosere medicin til de kommende 14 dage, en tryghed, hun helst ikke vil være foruden.
Selv om 88-årige Inger Slåen er rask og rørig og hver morgen svømmer 400 meter crawl, er hun glad for den kyndige vejledning i medicindosering som hun får via skærmen fra sygeplejerske Linda Wennecke.
Foto: Nikolai Linares

På Københavns højeste bakke ligger Danmarks første skyskrabere, Bellahøjhusene. Bygget i efterkrigsårene for at give almindelige familier mulighed for større og sundere lejligheder.

De senere år er husene dog begyndt at få lidt skavanker. Og i en lejlighed på 9. sal bulner gulvene. Faldstammen gylper af og til de øvrige beboers lugte med sig op. Og der er kommet skimmelsvamp i badeværelset. Her bor 88-årige Inger Slåen.

Hun mærker også, at alting ikke er som før.

”Jeg kan da godt mærke, at når jeg skal ud ad døren om morgenen, har jeg brug for lige at konfirmere, at jeg har fået lukket her og der og slukket for fjernsynet. Hvorimod førhen der gik det bare derud af,” siger hun.

Det er også derfor, at hun hver 14. dag får et videoopkald fra sygeplejerske Linda Wennecke – et såkaldt skærmbesøg – som hjælper hende med at dosere seks forskellige medicinpræparater.

”Som jeg har det nu, tror jeg godt, at jeg turde tage ansvaret for selv at dosere medicinen. Men jeg tror ikke, at jeg kan gøre det i længden, og jeg tror ikke, at man nødvendigvis selv er opmærksom på det, hvis man en dag ikke er så frisk i knoppen mere,” siger Inger Slåen, der netop er kommet hjem fra svømmehallen, hvor hun hver morgen kl. 7 svømmer 400 meter crawl.

Klar til opkald

Kl. 9.48 tænder Inger Slåen for den lille i-Pad-lignende skærm, der står på spisestuebordet foran de klargjorte doseringsæsker, som venter på at blive fyldt med hvide og grønne piller fra de seks pilledåser, der er stillet op på en sirlig række til højre for doseringsæskerne.

”Linda taler også altid lidt uden om selve pilledoseringen. Hun spørger til min svømmetur eller noget andet for at teste, om jeg stadig er skarp nok,” fortæller Inger Slåen, som sidder på sin yndlingsplads. Den lilla lænestol ved vinduet, der engang var hendes nu afdøde mands, og som stadig har en af Københavns bedste udsigter.

Ellers er det Norge og familieminderne, der fylder dagligstuen og billedrammerne på væggene. I reolen under fjernsynet står utallige smalfilm fra lige så utallige ferier. Til Norge. Til hytten, der engang var hendes mands barndomshjem. Og senere det sted, hvor de mødte hinanden.

En krumrygget norsk lertrold med stok. Et luftfotografi af fjorden og hytten i dalen, som Inger Slåen kalder ”Norges hjerte”, og den stejle skråning, som betyder, at Inger Slåen i år – for første gang nogensinde – ikke skal med sin datter derop på sommerferie.

”Jeg synes, at det er for stejlt. Hvad nu hvis jeg falder,” siger Inger Slåen.

Skærmen ringer

Kl. præcis 10.00 ringer skærmen, og to knapper lyser op. Modtag og Læg på, står der.

Fem gange sætter Inger Slåen sin finger på Modtag. Uden held.

”Lad mig hjælpe dig,” siger fotografen og trykker på Modtag. Forbindelsen går igennem. Og Linda Wennecke lyser op fra den anden side af skærmen.

”Så er vi her,” siger hun og smiler.

”Vist så. Jeg er parat, og jeg har været i svømmehallen, som du ser. Så jeg har strithår,” siger Inger Slåen, selv om håret sidder fint ind til hovedet i en pagefrisure.

”Du ser udmærket ud,” responderer Linda med et smil.

”Jeg starter med Centyl. Om den står der to hver morgen,” siger Inger Slåen og holder pilleglasset helt hen til skærmen, så Linda Wennecke kan se, at det er den rigtige medicin.

”Det står der også her hos mig,” konfirmerer Linda Wennecke.

De to kvinder arbejder koncentreret. Et præparat ad gangen. Navn. Dosis. Antal. Og hvilke tidspunkter på dagen pillerne skal indtages.

De grønne og hvide piller, der klikkes ud og rammer bunden af det lille grønne pilleglas, inden de fordeles på doseringsæskerne, lyder som Kalaha kugler.

”Nej, nu er det sådan en blisterpakketing, det var da irriterende,” siger Inger Slåen.

”Husker du at sige til apotekerne, at du skal have dåserne. For jeg skriver det til dem hver gang.”

”Gør du det?” siger Inger Slåen.

”Ja, det gør jeg.”

”Nu skal jeg lige se, hvor langt jeg var. To og en. To og en.”

”Er du stresset?” spøger Linda Wennecke.

”Overhovedet ikke,” siger Inger og taber en pille på gulvet, som fotografen hurtigt samler op.

”Brug de gamle piller op først,” siger Linda.

”Yes, yes,” svarer Inger Slåen.

”Sådan,” lyder det fra Inger, da hun er kommet igennem alle pilledåserne

”Ha’ det godt. Vi ses om 14 dage, smiler Linda og vinker gennem skærmen.

”Vi ses om 14 dage,” svarer Inger. ”Hej, hej.”

Skærmbesøget har taget præcis 15 minutter.

”Hun er umådelig venlig. Og meget tålmodig,” siger Inger Slåen om Linda Wennecke.

Inger Slåen savner ikke at få et fysisk besøg, men er glad for skærmbesøget.

”Det giver en tryghed. For det er ellers et stort ansvar. Tænk, hvis man tog fejl,” siger hun.

”Hun kender os gennem lang tid via skærmen. Hun siger, at vi har mødt hinanden rigtigt herhjemme. Men det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det.”

04-2019_tema_boksfoto

Tema: Skærmbesøg

Sygeplejersker tager på besøg via skærmen

Flere og flere kommuner indfører skærmbesøg i sygeplejen. Både regeringen og kommunerne mener, at det er en oplagt vej at gå i en tid med flere og mere komplekse opgaver kombineret med rekrutteringsproblemer mange steder. Og borgerne er tilfredse. Men implementeringen tager tid, en stærk ledelse og investeringer i både teknologi og nye arbejdsgange. Det kræver også tilvænning især blandt medarbejdere og pårørende.

Læs i dette tema: 

 

Emneord: 
Hjemmesygepleje
Teknologi
Telemedicin
Ældre

"Så er det Linda-tid"

Siden 2015 har sygeplejerske Linda Wennecke stået i spidsen for at udvikle tilbuddet af skærmbesøg i hjemmesygeplejen i Københavns Kommune. Hun gik til opgaven med skepsis. I dag udfører hun kun sygepleje gennem skærmen. Til stor tilfredsstillelse for hende selv, kommunens økonomi og ikke mindst borgerne.
Denne onsdag fra kl. 8-13 er Linda Wennecke på skærmbesøg hos 12 borgere, hvilket hun på ingen måde kunne nå fysisk. Og der er stadig plads til flere i kalenderen
Foto: Claus Bech

”Hej Inger, så er vi her,” lyder det imødekommende fra sygeplejerske Linda Wennecke.

Hun har sat sig godt til rette på den blå kontorstol foran skrivebordet, der huser hendes vigtigste arbejdsredskaber: to pc-skærme, et tastatur, mobiltelefonen, en mus og en lille tablet.

Hvad den 88-årige Inger Slåen svarer, kan kun Linda Wennecke høre gennem sit headset. Men at dømme efter videobilledet, som toner frem på pc-skærmen til højre på skrivebordet, er Inger Slåen ved godt mod og parat til det planlagte skærmbesøg, der finder sted kl. 10 en råkold onsdag i marts.

3 gode råd fra Linda Wennecke, når man arbejder med skærmbesøg
 • Det skal altid være et frivilligt tilbud.
 • Sid på hænderne, når du tager ud og oplærer borgerne i skærmbesøg, f.eks. medicindosering. De forventer, du hjælper dem fysisk, når du er der, men det kan du jo ikke gennem skærmen.
 • Accepter, det tager tid. De første skærmbesøg kan vare 45 min. for i sidste ende blot at tage 5-10 min. hver gang.

Inger Slåen holder en hvid pilledåse op foran kameraet på sin tablet, så Linda Wennecke, der befinder sig ca. 5 km væk i sygeplejens skærmrum i Område Husum-Brønshøj-Vanløse, kan se præparatnavnet.
”Bare tag det stille og roligt,” opfordrer sygeplejersken, mens hun lader sit blik falde ned på tabletten foran sig. Her kan hun bl.a. tilgå borgernes medicinlister og journaler og se, hvilke og hvor mange piller Inger Slåen skal putte ned i de forskellige rum i doseringsæsken.

Et for et tager Inger Slåen præparaterne frem foran kameraet og doserer selv medicinen, mens Linda Wennecke følger med på skærmen, spørger ind til dagens gøremål og løbende bekræfter den ældre dame i, at hun har helt styr på det:

”Ja dem skal du have en af morgen og en aften. Du holder lige øje med, om der er nok til næste gang, ikke?” siger Linda Wennecke.

Savner ikke fysiske møder

Da Linda Wennecke for første gang hørte, at Københavns Kommune ville indføre skærmbesøg i ældreplejen, arbejdede hun som sårsygeplejerske. Hun var langtfra selvskrevet til at blive frontløber for projektet i sygeplejen, fortæller hun og husker tilbage på sin umiddelbare reaktion:

”Skærmbesøg – det kan vi da ikke byde borgerne! Vi kan ikke erstatte de fysiske besøg. Det er  bare endnu en spareøvelse.”

Men her fire år efter tilbringer hun med glæde næsten al sin arbejdstid foran skærmene uden megen kontakt med andre kolleger. Måden, hun kommunikerer og arbejder på, er selvlært gennem årene. I øjeblikket er hun dog i gang med at nedfælde sine erfaringer og tips og tricks, så hun kan oplære endnu flere kolleger i at arbejde foran skærmen.

”Jeg savner ikke de fysiske møder. Skærmbesøgene er så intense og fokuserede. Jeg lytter og ser og bruger mine sanser. Jeg lærer hurtigt borgerne godt at kende og kan fornemme, hvis der er noget, der er forandret,” siger hun.

Linda Wenneckes skepsis er stille og roligt blevet afløst af begejstring i takt med, at hun har fået skærmbesøg indarbejdet som endnu en metode til at udføre sygepleje i borgernes eget hjem.

”Nogle borgere har behov for, at sygeplejersken kommer hjem og hjælper dem med at dosere medicin eller mestre deres diabetes. Men andre kan efter grundig visitering og oplæring ”nøjes” med støtte og vejledning gennem et skærmbesøg. Og de er vilde med det,” siger Linda Wennecke og tilføjer:

Borgerne om fordele ved skærmbesøg

Frihed: I forhold til fast tidspunkt og færre eller slet ingen uønskede besøg i hjemmet
Selvrefleksion: I forhold til, hvilken medicin de egentlig tager, ændringer i tilstand etc.
Kontinuitet: I forhold til, at det næsten altid er den samme sygeplejerske, de møder ved de planlagte skærmbesøg
Øget værdighed: I forhold til at tage ejerskab over eget liv
Øget selvværd: I forhold til at kunne klare tingene selv

”Nogle udbryder ligefrem ”Så er det Linda-tid.” De er begejstrede for at slippe for besøg i hjemmet og i stedet blive ringet op på et fast tidspunkt, så de kan komme videre med deres mange gøremål” (se også boksen ”Borgerne om fordele ved skærmbesøg”).

Skeptiske pårørende

Linda Wennecke har talrige eksempler på borgere, der er blevet mere selvstændige, efter den fysiske sygepleje er blevet suppleret med eller helt erstattet af skærmbesøg, f.eks. en ældre mand med diabetes, der tidligere aldrig havde taget ansvar for egen medicin, men som nu selv måler blodsukker og tager insulin, mens Linda Wennecke assisterer ham over skærmen flere gange om dagen.

”Det havde sygeplejersken, der kom på besøg, jo helt styr på. De fysiske besøg kan nogle gange føre til ansvarsfralæggelse,” siger hun.

Netop borgere med diabetes og behov for hjælp til medicindosering udgør en stor del af de omkring 35 borgere, som p.t. modtager sundhedslovsydelser over skærmen i Område Husum-Brønshøj-Vanløse. Hertil kommer omkring 60 borgere, som får skærmbesøg i forbindelse med ydelser bevilliget gennem serviceloven (se også infografikken side 32).

Men det har taget tid, synlig opbakning fra ledelsen, vedholdenhed og gode tekniske samarbejdspartnere at nå så langt.

”Mange pårørende deler den skepsis, jeg selv havde til at begynde med. Og det kan tage tid at få dem med. Teknikken kan også drille nogle gange, mest forbindelsen. Systemet er så enkelt, at borgerne hurtigt lærer at bruge det. Men forbindelsen skal være sikker, ellers mister borgerne hurtigt tilliden til metoden.” 

Tillid til Linda Wennecke har Inger Slåen stadig efter at være tilknyttet skærmbesøg i et års tid. Det kniber dog stadig med tilliden til hendes egne evner udi at dosere.

”Så længe præparater skifter navn hele tiden, vil der være borgere, der er utrygge og har behov for hjælp til at dispensere enten ved fysisk besøg eller som i Ingers tilfælde ved skærmbesøg,” siger Linda Wennecke, efter hun har afsluttet dagens samtale med den 88-årige kvinde med et ”Kan du have det godt, vi ses om 14 dage.”

04-2019_tema_boksfoto

Tema: Skærmbesøg

Sygeplejersker tager på besøg via skærmen

Flere og flere kommuner indfører skærmbesøg i sygeplejen. Både regeringen og kommunerne mener, at det er en oplagt vej at gå i en tid med flere og mere komplekse opgaver kombineret med rekrutteringsproblemer mange steder. Og borgerne er tilfredse. Men implementeringen tager tid, en stærk ledelse og investeringer i både teknologi og nye arbejdsgange. Det kræver også tilvænning især blandt medarbejdere og pårørende.

Læs i dette tema: 

 

 

Emneord: 
Hjemmesygepleje
Teknologi
Telemedicin

"Skærmbesøg er win-win"

I et sundhedsvæsen, hvor der hele tiden er flere opgaver, færre hænder og en presset økonomi, indfører flere og flere kommuner skærmbesøg hos borgere, som allerede er tilknyttet hjemme- eller hjemmesygeplejen. Overordnet er erfaringerne gode, men det kræver en vedholdende indsats fra både ledere og medarbejdere.
Camilla Madsen var en af de sygeplejersker, der var skeptiske, da skærmbesøg skulle tages i brug i Viborg Kommune. I dag er hun glødende tilhænger.
Foto: Lars Holm

Blodsukkermåling, insulingivning og medicindosering. Men også stomipleje og psykisk omsorg og pleje til terminale borgere eller borgere med demens og psykiske sygdomme er alt sammen eksempler på ydelser, som flere og flere kommuner leverer eller har planer om at levere til borgerne gennem skærmbesøg frem for fysiske besøg.

For i en presset hverdag, hvor kommunerne får stadigt flere ældre borgere med komplekse pleje- og behandlingsbehov, er skærmbesøg et af flere tiltag, som kan få enderne til at hænge bedre sammen i de trængte kommuner, der ofte mangler både penge og personale.

Leder af hjemmepleje og hverdagsrehabilitering i Viborg Kommune, Vibeke Eriksen, fortæller:

”Vores udgangspunkt var og er stadig, at vi har flere ældre, færre midler og store rekrutteringsproblemer. Det nære sundhedsvæsen presser min økonomi, og så må man bruge teknologierne der, hvor det giver mening,” siger hun og refererer til, at skærmbesøg giver mere effektive og dermed kortere besøg.

Kort om skærmbesøg

Er opkald via smartphone, tablet eller webcam, der erstatter et fysisk fremmøde i hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen. Nogle steder ringer sygeplejersker og/eller social- og sundhedsassistenter borgerne op fra deciderede skærmrum eller callcentre. Andre steder foregår opkaldene både fra kontorer og/eller fra bilen, hvor sygeplejerskerne har tabletten med på farten og udfører skærmopkald mellem de andre borgere på kørelisten. Skærmbesøg er baseret på frivillighed, og kommunerne leverer tablet og teknologi til borgerne, der ingen udgifter har til hverken oprettelse eller drift.

Trygge og tilfredse borgere

I Viborg Kommune har man arbejdet med skærmbesøg siden 2014, og kommunens erfaringer er beskrevet i rapporten ”Skærmopkald i hjemme- og sygeplejen”, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, udgav sidste år.

I rapporten fremhæver medarbejderne bl.a., at skærmopkald kan imødekomme borgerens specifikke behov på nye måder og give en oplevelse af ro og nærvær i samtalen med borgeren.

Og borgerne er tilfredse, fortæller Vibeke Eriksen.

”De giver udtryk for, at de får lige så god kvalitet ved skærmbesøgene og større selvstændighed i livet. De siger, at de har større kontakt via skærmen, og at det er rart, at der kun bliver fokuseret på dem.

Tidsmæssigt er skærmbesøgene også mere præcise, der er færre forsinkelser. Det giver borgerne mere frihed,” siger Vibeke Eriksen og tilføjer: ”De finder også skærmbesøgene mere diskrete, når der ikke holder en bil fra hjemmeplejen i indkørslen, og de kan have privatlivet for sig selv.”

I Viborg Kommune får ca. 9 pct. af borgerne, der er tilknyttet hjemme- eller hjemmesygeplejen, i dag skærmbesøg som supplement til andre ydelser. Og målet er at komme op på 20 pct. næste år.

KL om velfærdsteknologi

Ifølge den seneste statusrapport fra KL’s Center for Velfærdsteknologi udfører ni unavngivne kommuner i dag sygepleje gennem skærmen, mens yderligere 16 er i gang med at afprøve eller implementere tilbuddet. Andre 16 er i planlægningsfasen, mens 47 kommuner angiver, at de ikke p.t. har planer om at afprøve skærmbesøg. Der mangler svar fra de resterende 10 kommuner.

Kilde: KL

Anderledes kontinuitet

I København, som søsatte et pilotprojekt med skærmbesøg ultimo 2014, er erfaringerne så gode, at det har været et fast tilbud i hele kommunen siden primo 2018. Områdechef for ældreplejen i Vanløse-Brønshøj-Husum, Søren Juul, siger:

”Skærmbesøg er kommet for at blive, primært fordi alle borgere uden undtagelse er glade for tilbuddet. De er trygge og oplever ofte en anderledes kontinuitet ved skærmbesøgene. Det er ofte de samme ansatte, der sidder bag skærmen. Det er sværere at opnå i de fysiske besøg, hvor der ofte kommer forskellige medarbejdere,” siger han.

I øjeblikket modtager omkring 3 pct. af de borgere, der er tilknyttet hjemme- og hjemmesygeplejen i Københavns Kommune, skærmbesøg, flertallet som supplement til fysiske besøg. Ambitionen er flere, men lidt har også ret, mener Søren Juul:

”Antallet varierer konstant. Nogle borgere falder fra, fordi de kun har brug for skærmbesøg i en overgangsperiode, f.eks. efter en indlæggelse, hvor vi først kommer fysisk i hjemmet, går over til skærmbesøg og slutter af, når de er helt selvhjulpne igen. Det ligger så fint i tråd med den rehabiliterende tankegang,” siger han.

Økonomi og uforudsete gevinster

Der findes indtil videre ikke økonomiske beregninger, der viser, at skærmbesøg er en god forretning målt i kroner og øre. Men Viborg Kommune har planer om at lave en business-case (en beregning, der ser på omkostninger, risici, forventet udbytte og besparelser på et projekt, red.) i den nærmeste fremtid.

Og fra de kommuner, Sygeplejersken har talt med, forlyder det, at skærmbesøg kan spare alt fra en indlæggelse til sparet køretid. Derudover resulterer de ofte i kortere og mere effektive besøg, hvilket sikrer bedre udnyttelse af de sparsomme ressourcer. Københavns Kommune har bl.a. opgørelser, der viser, at medarbejdere, der assisterer borgere ved et bad, sparer ca. 30 min., når besøget foregår over en skærm frem for fysisk besøg.

Flere kommuner fortæller også, at de begyndte med basisydelser som medicindosering og blodsukkermålinger, men at der undervejs er opstået flere uforudsete gevinster og potentialer.

I Holbæk fortæller projektleder for velfærdsteknologi, Helle Heinemann, f.eks. en historie om, hvordan en assistent, der normalt ville have bedt en sygeplejerske om at køre forbi en borger for at tilse et sår, i stedet kalder sygeplejersken over video, så sygeplejersken kan se såret.

”Efterfølgende sagde assistenten, at hun aldrig havde lært så meget om sår i de 15 år, hun havde været assistent, som hun lærte på de fem minutter den dag,” fortæller Helle Heinemann og fortsætter:

”Det er en værdi, der er svær at sætte kroner og øre på, men som vi skal have beskrevet nærmere. Og muligheden for tværfaglig sparring vil vi indtænke langt mere fremover.”

Kræver mere end et par skærme

Regeringen ser også et stort potentiale i skærmbesøg. I en pressemeddelelse på Finansministeriets hjemmeside kan man læse, at ”det går for langsomt med at tage eksempelvis skærmbesøg i ældreplejen, telemedicin og andre digitale velfærdsløsninger i brug i den offentlige sektor.” Derfor skal en ny investeringsfond hjælpe med at udbrede digitale velfærdsteknologier og lokale forsøgsprojekter.

Men selv om de sygeplejersker og projektledere, som Sygeplejersken har talt med, stort set kun ser skærmbesøg som et positivt supplement til de fysiske besøg, viser erfaringerne også, at omstillingen til skærmbesøg handler om andet og mere end indkøb af et par skærme og en god netværksforbindelse.

I Holbæk har skærmbesøg været visionen i mere end fem år, men det har været en lang proces at finde frem til den rigtige tekniske løsning, så den kunne bruges af både borgere og medarbejdere, fortæller projektleder Helle Heinemann. Og andre kommuner bekræfter billedet. I Aabenraa har noget så basalt som netværksdækningen været en udfordring.

I dag er teknologien på plads i Holbæk. Sidste år satte kommunen gang i skærmbesøgene i den første af 13 hjemmeplejegrupper, som i øjeblikket foretager mellem 60-70 opkald om ugen fordelt på otte borgere.

3 gode råd fra Vibeke Eriksen i Viborg
 • Brug kræfterne og energien der, hvor borgere og medarbejdere kan se idéen med det. De andre skal nok følge med.
 • Der skal være rum til at lave fejl. Få sat skærmene op. Og få erfaringer. Få øje på, hvad der virker og ikke virker.
 • Giv det tid til at vokse. Det er en kultur, der skal ændres.

Skeptiske sygeplejersker

Når først teknikken er på plads, følger en anden udfordring. Kulturforandringen, især blandt medarbejderne. For både blandt borgerne, de pårørende og sygeplejerskerne har der været skepsis over for skærmbesøgene.

”Da projektet blev sat i gang i Holbæk, sad halvdelen af medarbejderne med armene over kors og sagde, det skal jeg ikke, og det skal mine borgere ikke,” fortæller Helle Heinemann:

”I dag synes alle, at det er noget, der giver værdi.”

Det genkender leder af hjemmepleje og hverdagsrehabilitering i Viborg Kommune, Vibeke Eriksen:

”Den allerstørste udfordring har været kulturen og den faglige tilgang til opgaven. Medarbejderne har skullet lære at se, at kvaliteten er lige så god på skærm, som når de er ude hos borgeren. Og de har skullet slippe tanken om, at det er nødvendigt at skulle ”ud og mærke” Fru Hansen og scanne hjemmet,” siger hun.

Den erfaring har områdechef i Vanløse-Brønshøj-Husum, Søren Juul, også gjort sig, hvilket har medført følgende erkendelse:

”Ikke alle sygeplejersker egner sig til det her arbejde. Arbejdet foran skærmen kræver specielle kompetencer i forhold til de fysiske besøg bl.a. på formidlingsområdet, da skærmbesøg er meget intense. Og der vil altid være brug for begge dele,” siger han.

En af de sygeplejersker, der har været med i Viborg Kommune fra begyndelsen, er Camilla Madsen. Også hun var skeptisk til at begynde med:

”Dengang tænkte jeg, hvordan jeg skulle gribe det an uden at bruge syn og lugt, men nu har jeg fundet en spørgeteknik, der kompenserer for det,” fortæller hun.

I dag er hun begejstret:

”Jeg synes ikke, at der er nogen ulemper. Tværtimod. Vi kan nå flere borgere end før. Den sparede køretid kan jeg bruge på ekstra skærmopkald eller andre ydelser. Og en anden stor gevinst er, at det er en rigtig god måde at komme indenfor i hjemmet hos nogle af de – især psykisk syge – borgere, som ikke vil have, at vi kommer på hjemmebesøg,” siger Camilla Madsen og kalder ligefrem skærmbesøgene for en ”total win-win”.

Artiklen bygger på interview med sygeplejersker og projektledere i Viborg, Langeland, Holbæk, Aabenraa, Guldborgsund, København, Middelfart, Odense og Gladsaxe.

04-2019_tema_boksfoto

Tema: Skærmbesøg

Sygeplejersker tager på besøg via skærmen

Flere og flere kommuner indfører skærmbesøg i sygeplejen. Både regeringen og kommunerne mener, at det er en oplagt vej at gå i en tid med flere og mere komplekse opgaver kombineret med rekrutteringsproblemer mange steder. Og borgerne er tilfredse. Men implementeringen tager tid, en stærk ledelse og investeringer i både teknologi og nye arbejdsgange. Det kræver også tilvænning især blandt medarbejdere og pårørende.

Læs i dette tema: 

 

 

Emneord: 
Hjemmesygepleje
Teknologi
Telemedicin

Fra ble til handlingsplan

Teknologi. Bleer med sensorer, der sender data til en webportal, klæder kontinenssygeplejersker på til at lægge plan for, hvordan lækage undgås

04-2019_ble_ble

Sensorer i den intelligente engangsble sender oplysninger om vandladningstidspunkt og -mængde videre til en logger på bleen. Loggeren sidder foran på den intelligente ble. Den kan tages af og genbruges til næste intelligente ble og til næste borger, efter den er rengjort. 

Læs også: "Den intelligente ble hitter"

04-2019_ble_computer

Informationerne analyseres og laves om til en grafisk vandladningsrapport, og kontinenssygeplejersken laver på den baggrund en handlingsplan til plejepersonalet.

04-2019_ble_logger

Den genopladelige logger sender automatisk informationer om vandladning videre til en webportal via mobil-
netværket. Informationerne kan ses på en computer, iPad eller lign.

Data giver overblik

Ud fra de digitale registreringer fra bleen kan kontinenssygeplejersken udarbejde en præcis vurdering, som giver et overblik over:

 • Tidspunkt for behov for toiletbesøg/bleskift
 • Vurdering af, om blestørrelse er korrekt, eller om ble er nødvendig
 • Plan for, hvordan lækage undgås, bl.a. ved hjælp af handleplaner såsom faste toilettider og korrekt ble med optimal sugeevne.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

Emneord: 
Inkontinens
Teknologi
Ældre

Den intelligente ble hitter

Teknologi. En ble med en elektronisk chip, der kan fortælle en masse om vandladning, har i høj grad forbedret livet for de ældre på Lyngby-Taarbæk Kommunes plejehjem. Planen er, at bleen desuden skal være et redskab til digital udredning for inkontinens.
Sabrina Zwicki, kontinenssygeplejerske i Lyngby-Taarbæk Kommune, er glad for den intelligente ble. For med den følger en masse nye faglige drøftelser, der giver god personaletrivsel på plejehjemmet Den Gamle Lyngby Statsskole.
Foto: Nikolaj Linares

Livskvaliteten er steget betydeligt på plejehjemmene i Lyngby-Taarbæk Kommune. Flere af de ældre sover nu bedre om natten, de når i højere grad på toilettet til tiden, og de har færre tryksår. Det er blot nogle af de positive gevinster af et forløb med intelligente bleer, som 46 ældre har haft på i en tredagesperiode.

Gode resultater

Lyngby-Taarbæk Kommune har lavet en undersøgelse baseret på 46 borgeres målinger. Den viser:

 • 68 pct. færre lækager
 • 0,5 pct. stigning i bleskift
 • 8 pct. reduktion i produktomkostninger
 • Reduktion af bleer med stor sugeevne

Samtidig kan Lyngby-Taarbæk Kommunes inkontinenssygeplejersker melde om:

 • Større faglig bevågenhed og velfunderede faglige beslutninger
 • Bedre planlægning af toilettider – f.eks. opmærksomhed på, hvad der udløser vandladning
 • Bedre arbejdsgange, som sikrer relevant og tids nok skift af ble
 • Mindsket risiko for tryksår og hudgener
 • Færre indlæggelser pga. urinvejsinfektioner
 • Reduceret risiko for væskemangel

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune.

Efter de tre dage er de ældres vandladningsmønster blevet analyseret med det formål, at personalet lærer de ældres mønster at kende. På den måde kan de bedre tage stilling til, om beboerne skal vækkes om natten for at komme på toilettet, om bleen er for stor eller lille, og hvornår det er en god idé med en tur på toilettet i løbet af dagen. Og når der er bedre styr på det, stiger livskvaliteten. Det fortæller Sabrina Zwicki, kontinenssygeplejerske i kommunen og sygeplejerske på plejehjemmet Den Gamle Lyngby Statsskole.

“Det skaber isolation at have en inkontinens. Undersøgelser viser, at der er tendens til, at man lader være med at tage til sociale arrangementer, fordi man er bange for, at det lugter, eller man har vandladning bukserne. Så hvis man har de rigtige løsninger, hvor man f.eks. får besøgt toilettet rettidigt, og man har det rigtige produkt på, så højner det livskvaliteten. Også på plejehjemmet, hvor de ældre måske så er mere aktive i vores sociale aktiviteter,” siger hun og tilføjer:

“For lidt tid siden havde én af vores beboere her i kommunen ikke lyst til at tage til et bryllup, hun var inviteret til. Men fordi vi ved hjælp af den intelligente ble havde fået bedre styr på toilettider og bleprodukt, skabte det tryghed hos borgeren. Så hun endte alligevel med at tage med til bryllup. Det er jo super, når vi kan hjælpe de ældre til at få opfyldt deres behov.“
Blandt de beboere, der har sagt ja til tilbuddet om at afprøve bleen, er antallet af lækager reduceret med 68 pct. Og så bruger de færre store dyre bleer, hvilket har fået omkostningerne til bleer til at falde med 8 pct.

Klog ble højner faglighed

Lyngby-Taarbæk satser højt på at give inkontinensen kamp til stregen på kommunens seks plejehjem, som nu alle har ansat en diplomuddannet kontinenssygeplejerske. Efter de ældre har haft den intelligente ble på, bliver oplysningerne behandlet i et computerprogram. Og de nye informationer giver anledning til faglige samtaler mellem sygeplejerskerne og resten af de ansatte.

“Det er meget håndgribeligt og et godt grundlag til at træffe velfunderede faglige beslutninger ud fra. Vi kan også se, om de ældre får nok at drikke, og vi bruger oplysningerne som redskab til at se, hvornår de skal på toilettet. For det her med toiletvaner er ofte ret skemalagt. Har man vandladning kl. 14.00 om eftermiddagen den ene dag og de to næste dage, så har man det som regel også på samme tidspunkt alle andre dage. Og det er så her, toiletbesøget skal være,” fortæller Sabrina Zwicki.

Læs også: Fra ble til handlingsplan

Selvom det er hende, der står for at analysere informationerne, som bleen kvitterer med, for derefter at lægge en handleplan for den enkelte borger, så er alle sygeplejersker og alt personale inde over drøftelserne om de nye arbejdsgange:

“Det er altid godt med faglige diskussioner. Denne her nye opmærksomhed på området udvikler personalets faglighed, viden og kompetencer. Og så er det mega fedt, når vores arbejdsgange fungerer. Det gør noget for fællesskabsånden – nu gør vi det her sammen. Det giver god personaletrivsel, og personalet føler virkelig, de gør en forskel for at optimere borgerens trivsel og livskvalitet.”

Lyngby-Taarbæk er langtfra den eneste kommune, der har testet de intelligente bleer. En undersøgelse fra firmaet SCA – Care of Life, der er lavet fra juni 2013 og tre år frem blandt 629 plejekrævende borgere i 34 forskellige kommuner, viser, at der kan spares kroner og øre ved hjælp af de højteknologiske bleer. I alt sparer man knap 7.300 kr. pr. borger om året, når udgifter til flere arbejdstimer og intelligente bleer er fratrukket besparelsen på store bleer og færre løntimer ved håndtering af lækage og bleskift.

Ble som overvågning?

Den kloge ble ser ud til at være kommet for at blive. Også selvom den i princippet også er et stykke overvågningsudstyr, der kan fortælle noget om personalets arbejdsgange – og eventuel mangel på samme.

“Når jeg kører et forløb, tjekker jeg ikke løbende de oplysninger, som kommer ind i systemet. For man kan jo overvåge personalet og se, hvornår de klikker chippen af og på en ny ble, og på den måde tjekke, om de gør det, de skal. Her kommer der etik ind i det. Det er absolut ikke meningen, at bleen skal bruges til overvågning. Derfor analyserer jeg også først oplysningerne, når forløbet er slut efter de tre dage,” siger Sabrina Zwicki.

Det er planen, at bleen i fremtiden også skal være et nyttigt redskab til digital udredning for inkontinens, så også nye borgere på plejehjemmet hurtigt kan få en bevilling på bleer. Så alt i alt har Sabrina Zwicki svært ved at få armene ned:

“Det er fedt at være i en kommune, der går op i at bruge de velfærdsteknologier, der udvikler og gør tingene bedre. Jeg oplever færre indberettede utilsigtede hændelser i forbindelse med urinvejsinfektioner, der sagtens kan komme i forlængelse af en ble, der ikke er skiftet i tide. Og det kan ældre blive voldsomt syge af. I princippet kan den intelligente ble måske være med til at redde liv.”

Emneord: 
Inkontinens
Teknologi
Ældre

Leder: Teknologi er en hjørnesten i sundhedsvæsenet

Det er afgørende, at teknologien udvikles og tilpasses til den måde, vi ønsker at bruge teknologien på. Og ikke omvendt.

Dorthe Boe DanbjørgNye teknologiske løsninger har i årevis været en integreret og uundværlig del af det danske sundhedsvæsen. I kræftbehandlingen. I patientinddragelsen. I forebyggelsen af unødvendige indlæggelser på sygehusene.

Alle steder i sundhedsvæsenet er der eksempler på, at nye teknologier skaber forbedringer i kvaliteten af behandling og sygepleje. Men vi skal bruge teknologien klogt. Ellers kan nye teknologiske landvindinger gå fra ét skridt frem – til to tilbage.

Det er afgørende, at teknologien udvikles og tilpasses til den måde, vi ønsker at bruge teknologien på. Og ikke omvendt. Derfor skal sygeplejersker være medudviklere, så teknologien giver mening og er i overensstemmelse med de grundlæggende værdier i sygeplejefaget.

En af de største barrierer for brug af teknologi handler ikke om de tekniske færdigheder, men om de ændringer, som brug af teknologi kan medføre. Det er afgørende, teknologien opleves som meningsfuld, ellers ender den ubrugt og støvet. Og det gavner ingen.

Aktuelt vinder f.eks. skærmbesøg indpas. Teknologien er her udråbt som et vigtigt redskab til at nå målet om mere behandling og sygepleje i eget hjem, forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og et mere sammenhængende sundhedsvæsen. I Dansk Sygeplejeråd er vi enige i disse målsætninger, men vi skal være på vagt, hvis der sættes lighedstegn mellem brug af ny teknologi og effektiviseringer. Teknologi skal give mening og ikke være en del af en spareøvelse.

Som beskrevet i dette nummer af Sygeplejersken kan sygeplejersker netop gennem skærmbesøg være i hyppig kontakt med både borgeren og ikke mindst kollegerne. Dilemmaet i brug af skærmbesøg er, at denne teknologi både kan skabe mere afstand, men så sandelig også mindske afstanden.
Temaet viser, hvor vigtigt det er, at vi bruger teknologien klogt.

God læselyst!

Emneord: 
Teknologi

Optimus - fremtidens medarbejder

Robotter, der kører ud på afdelingerne med ting. Det er fremtiden. Men der findes allerede én på Sjællands Universitetshospital i Køge – som et af de eneste steder i landet. Han hedder Optimus.
Med en maksimumfart på 5,4 km i timen glider den selvkørende robot Optimus allerede i dag rundt på gangene på Sjællands Universitetshospital og leverer sterilt udstyr til fem forskellige afdelinger.
Foto: Bax Lindhardt

”Elevator reserveret til Optimus. Ingen medkørende.”

Stemmen er monoton og med en pudsig accent. Den kommer fra et skab med hjul på, der står i et afmærket område uden for elevatoren. Elevatoren er hverken reserveret af en serviceassistent, en sygeplejerske eller en patient. Men af den lille selvkørende robot, Optimus, der transporterer skabe med sterile engangsartikler fra sterilcentralen og ud til fem forskellige afdelinger på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Optimus

Robottype: AGV (Automatic Guided Vehicle)
Maksimal hastighed: 5,4 km/t
Trækevne: 300 kg
Køretid: 10 timer eller 20 km på en opladning

Robotten, der også kaldes en AGV (Automatic Guided Vehicle), har været en del af staben siden juni sidste år, og efter nogle måneder med en række fejl og behov for justeringer kører den i dag sine ture stort set uden problemer.

”Jeg har fuld tillid til ham og til, at varerne kommer frem,” fortæller Anne Rosenberg Petersen, der er sterilassistent og superbruger af Optimus.

Hun er som udgangspunkt den, der pakker de skabe, robotten kører med, og sender den afsted på opgaver.

”Det sker via en tablet. Her kan jeg også følge præcis, hvor han befinder sig, og dermed også se, hvis der er noget galt,” fortæller hun.

Især i opstartsfasen har det været et problem, at der har stået store vogne eller senge i de baner, Optimus kører. Men efterhånden har personalet lært, hvordan de tager hensyn til robotten. Der er lavet særlige advarselsskilte og sort- og gulstribede afmærkninger på gulvet, omkring elevatorer og de steder, den henter og bringer skabe fra.

Skubber skabet

Optimus, der har fået navnet ved en navnekonkurrence og er blevet en ”han”, kommer lydløst rullende ud fra et lille opbevaringsrum i sterilcentralen og kører hen til en af to afmærkede områder, hvor der står et skab på et slags rullebord – en trolley. Skabet har Anne Rosenberg Petersen pakket og gjort klar til at blive bragt op til afdeling A2. En sort strip, der plomberer de to skabslåger, viser, at skabet er fyldt op.

Let glider Optimus ind mellem hjulene, griber fat i trolleyen og bakker ud med trolley og skab. Vender og styrer mod dørene, der åbner automatisk, fordi de kommunikerer med robotten via Bluetooth.

Robotten skubber trolleyen. Nogle modeller hæver et skab eller en vogn op fra gulvet, så det er robotten, vægten hviler på.

”Fordelen ved det her system er, at robotten kan skubbe op til 300 kg, mens den kun vil kunne tage 100 kg, hvis den skal løfte,” forklarer Lillian Rehder Hansen.

Hun er chefkonsulent i driftsafdelingen på Sjællands Universitetshospital og projektleder på projektet med afprøvning af robotten Optimus, der i dag er en fast del af driften.

”Optimus er god for arbejdsmiljøet. Det kan være nogle tunge skabe at køre rundt med. Det ville være godt, hvis den kunne aflaste endnu mere og tage nogle af de andre store vogne, vi har,” påpeger Lillian Rehder

Hansen.

Optimus er i dag programmeret med et særligt kort over vægge og gange på de ruter, den tager, og sensorer sørger for, at den ikke kører ind i noget. Den kunne dog bruges langt mere, men det ville kræve yderligere programmering med flere kort og flere ruter, ligesom det skal passe med den øvrige drift af sygehuset.

En del af fremtiden

På lang sigt har man en plan om, at robotter som Optimus skal spille en langt større rolle i logistikken på Sjællands Universitetshospital i Køge i forbindelse med det store kvalitetsfondsbyggeri, der skal forvandle det til regionens store specialsygehus. Det ligger ligeledes i planerne for byggerierne af de nye hospitaler i bl.a. Odense og Aalborg.

”En evaluering af projektet med Optimus skal være med til at afklare, hvad der er af potentiale, men også hvilke krav vi skal stille til industrien,” siger Lillian Rehder Hansen.

Men blot det at have en AGV i funktion bringer sygehuset i Køge i front på området, da det er blandt de første i landet, der har en. Sygehus Sønderjylland i Sønderborg er et andet.

Robot blandt patienter

Optimus holder og venter på elevatoren, som han automatisk tilkalder ved sin tilstedeværelse. Dørene åbner. Han kører ind, vender rundt.

En stor vogn står parkeret uden for elevatoren, da Optimus skal ud. Men den bliver hurtigt flyttet af en mand, da han ser robotten. Optimus kører ud og drejer hjemmevant ned ad gangen. Hvis han registrerer noget foran sig, kører han uden om eller stopper helt. Afventer klar bane og kører videre.

Uden for stue 12 på Afdeling 2A er der to afmærkede områder. Det ene er tomt. På det andet står et skab på en trolley. Uden strip. Optimus kører i sikker stil ind på det tomme område, slipper trolleyen, bakker ud og kører over til det andet skab, snupper det, og kører afsted igen.

En sygeplejerske på vej ud af en stue stopper op og venter på, at Optimus er kørt forbi. En anden overhaler ham langs væggen. Optimus drejer lidt til siden, når der står en stol eller sidder en patient langs væggen. Han siger ikke noget. Det gør patienterne heller ikke, men de kigger efter ham.

Kort efter har Optimus taget elevatoren ned igen og er tilbage i sterilcentralen. Han afleverer det tomme skab og kører straks hen og tager et nyt fyldt skab og sætter kursen mod Øre-næse-hals-afdelingen med nye forsyninger.

Læs også:

Teknologi skal lette arbejdet

Teknikken, der hjælper logistikken

Et tidsbesparende skab

Optimus - fremtidens medarbejder

 

Emneord: 
Teknologi

Et tidsbesparende skab

Det nye universitetshospital i Køge har store visioner for, hvordan indretning og teknologi skal lette medarbejdernes arbejde når det står klart i 2024. F.eks. med specialpakkede udstyrsvogne leveret af robotter og gennemstik-skabe på patientstuerne.
Sygeplejerske Susann Carlsen og hendes kolleger kan se frem til mere orden i fremtiden, når robotter kommer med færdig-pakkede skabsvogne, der automatisk bliver skiftet ud med nye fyldte vogne, når de er ved at være tomme
Foto: Claus bech

Når sygeplejersker møder på arbejde på Sjællands Universitetshospital i Køge om ca. fem år, vil de få færdigpakkede skabsvogne leveret af selvkørende robotter. Skabsvognene er fyldt op med præcis det udstyr, der er relevant for den enkelte afdeling.

”Robotten afleverer den specialpakkede afdelingsvogn i afdelingens logistikrum, hvorfra en serviceassistent kan køre den ind i et lille indhak i væggen på gangen, hvor den så fungerer som et skab. Med faste intervaller kommer robotten med nye skabsvogne, som de tomme så blot bliver skiftet ud med. Altså undgår personalet at bruge tid på at fylde skabe op,” forklarer Helle Merete Meincke, der er projektleder for det sundhedsfaglige område ved Projekt Universitetshospital Køge.

Selve pakningen af skabet sker i regionens centrallager, hvor man også har en plan om, at de skal lave særlige patientpakker med udstyr, der passer præcis til bestemte typer patienter. F.eks. tøj i forskellige størrelser.

”Når fru Jensen kommer ind og skal have en ny hofte, er der nogle standardting, som tøj, klude og håndklæder, hun altid skal have. Og vi ved også, hvor mange dage hun typisk er indlagt. Ud fra de informationer vil det være muligt at lave en pakke med ting, der passer præcis til det, patienten og personalet skal bruge i den tid, hun er her,” forklarer Helle Merete Meincke.

Gennemstikskabe

Det patientrettede udstyr vil også blive leveret med afdelingsvognene. Planen er så, at de skal lægges ind i særlige gennemstikskabe, der er på hver patientstue, som man kan tilgå både fra gangen og patientstuen. Det kan være klude, tøj, håndklæder og andre ting, der er gode at have lige i nærheden.

En serviceassistent skal sørge for at fylde gennemstikskabene op. Når patienten tager hjem, vil der næsten ikke være noget tilbage. Resterne bliver udskiftet og erstattet med en ny pakke af udstyr, der passer til den næste patient.

Færre skridt

Susann Carlsen er sygeplejerske på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit H3 på Sjællands Universitetshospital i Køge. Hun er også fællestillidsrepræsentant og har siddet med i mange af de grupper, der har været med til at generere idéer til, hvordan man kan lette sygeplejerskernes arbejde og fjerne opgaver, der stjæler tid fra patientkontakten. Som f.eks. det omtalte gennemstikskab.

”Det er en stor fordel, at man kan komme til tingene i skabet fra begge sider af væggen. Det betyder, at det kan blive fyldt op fra gangsiden, uden at man forstyrrer patienten. Når vi i dag skal fylde skabe op på patientstuer, må vi jo gå ind og forstyrre op til fire patienter,” siger Susann Carlsen.

Hun fremhæver også den store fordel i, at hun som sygeplejerske kan tilgå alle tingene fra patientstuen, da det vil spare hende og kollegerne for mange skridt på et tidspunkt, hvor der også bliver længere mellem patienterne, fordi alle er indlagt på enestuer.

Smertestillende på stuerne

”Når vi taler om logistik, er der stor fokus på at få minimeret plejepersonalets skridt. Vi har eksempelvis talt om, at vi kan få medicin på stuerne. Så der er noget standardmedicin som f.eks. smertestillende i et aflåst skab på stuen, så vi ikke behøver ud at hente det. For så er det først, at man bliver forstyrret af kolleger, pårørende eller andre patienter, og så går der lige en halv time, før man er tilbage med det smertestillende hos patienten. Så det ville være rigtig godt for både patienterne og os sygeplejersker,” siger Susann Carlsen.

Hun peger samtidig på, at idéen med, at afdelingsskabet løbende bliver fyldt op med en ny omgang af udstyr, kan være med til at minimere noget af det spild, der er i dag, hvor der godt kan opstå kaos i depotskabe på gangen, og ubrugt udstyr må sendes retur, fordi det ikke længere er rent.

”På den anden side kan man frygte, at man pludselig står i en mangelsituation, fordi man ikke længere har depot med de forskellige varer. Men samtidig er det meningen, at man altid vil kunne bestille ting til afdelingen, som vil være fremme inden for 30 minutter. Det vil være nyt for os, men det skal nok gå godt,” forventer hun.

Læs også:

Teknologi skal lette arbejdet

Teknikken, der hjælper logistikken

Et tidsbesparende skab

Optimus - fremtidens medarbejder

Emneord: 
Teknologi