DSR: Brug for kompetenceløft til sygeplejersker

hjemmesygeplejerske1.jpg

Mere komplekse patienter kræver kompetenceløft til sygeplejersker

Der er behov for et markant kompetenceløft, hvis sygeplejerskerne i kommunerne skal kunne varetage plejen og behandlingen af de stadig mere syge patienter. Det mener otte ud af ti kommunalt ansatte sygeplejersker.

> Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Dansk Sygeplejeråd har netop offentliggjort sit politiske udspil ”Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum”, som indeholder 15 anbefalinger til, hvor det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal udvikle sig hen.

> Læs mere

Behov for APN-sygeplejersker

APN-sygeplejerskerne kan være med til at give bedre pleje og behandling samt forebygge indlæggelser. Siden 1960’erne har flere lande som eksempelvis USA, Canada, Storbritannien og Holland brugt APN-sygeplejersker, og OECD og WHO anbefaler, at lande som Danmark går samme vej.

> Læs mere

Forebyggelse i fokus i fagligt oplæg

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg er et godt skridt på vejen i forhold til at forbedre plejen og behandlingen af de ældre patienter. Grete Christensen fremhæver, at det er positivt med fokus på forebyggelse. Til gengæld mangler der opmærksomhed på sygeplejersker på de medicinske afdelinger.

> Læs mere

Forløbsansvarlige sygeplejersker kan spare indlæggelser

Otte ud af ti kommunale sygeplejersker har inden for den seneste måned oplevet at mangle vigtig viden fra hospitalerne i forbindelse med pleje og behandling af borgerne, viser en analyse fra Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

Et SPARK til arbejdsmiljøet

1500 kommunalt ansatte diskuterede psykisk arbejdsmiljø på en stor konference i Vejle forleden - for der er plads til forbedringer. Nu bliver der sat sat nye initiativer i gang, og fra i dag 13. april er det muligt at bestille en arbejdsmiljøkonsulent.

> Læs mere