Kæmpe efterspørgsel på hjælp til arbejdsmiljøet

Hjemmesygeplejerskelille.jpg

Kæmpe efterspørgsel på hjælp til arbejdsmiljøet

På godt en måned er der kommet næsten 100 henvendelser til det nye SPARK-team, der er sat i verden for at hjælpe og styrke det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser. Det viser igen, hvor stort behovet er, siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

Gå nye veje i indsatsen til ældre medicinske patienter

Regeringens handleplan for den ældre medicinske patient bør rumme initiativer, der kan fastholde sygeplejerskerne på de hårdest belastede afdelinger og skabe karriereveje.

> Læs mere

Brugervenlighed får høj prioritet i digitaliseringsstrategi

Der er gode intentioner i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 fra Regeringen, KL og Danske Regioner, mener Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

Regeringens sociale mål kræver fokus på levevilkår

Nye sociale mål fra regeringen fokuserer for ensidigt på den enkeltes ressourcer og savner politisk fokus på samfunds- og levevilkår i bredere forstand, mener Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

Forebyggelse gør en forskel for kvinder og børn

I Danmark spiller sygeplejersker en vigtig rolle i arbejdet med at sikre kvinder og børns sundhed. Det gælder både før, under og efter fødslen og op gennem barnets opvækst. En indsats, der har været med til at forebygge mange sygdomme og komplikationer såvel som dødsfald blandt både kvinder og børn. Dansk Sygeplejeråd har lavet en video, der sætter fokus på området.

> Læs mere

Grete Christensen ny formand for Forbrugsforeningen

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen bliver formand for Forbrugsforeningen og i alt 525.000 medlemmer. Hun er den første kvinde på posten i foreningens 130 årige historie.

> Læs mere