KB seminar - Februar 2021

Kredsbestyrelsen mødes på seminar for at drøfte kredsens politikker. Seminaret er forbeholdt KB medlemmer og stab.

Sender  Kreds Syddanmark Audiences  KB Medlem Location  Comwell Middelfart Content type  Arrangement