Klarhed over erstatningsret til medarbejdere udsat for vold

Voldmodsygeplejerske.jpg

Klarhed over erstatningsret til medarbejdere udsat for vold

Justitsministeriet har efter forhandlinger med Dansk Sygeplejeråd og en række andre faglige organisationer i dag sendt en ny vejledning på gaden, der klart fortæller, hvornår det er vigtigt at anmelde trusler og vold til politiet, som er begået mod en i forbindelse med arbejde. Og især hvornår man kan undlade det af behandlingsmæssige hensyn – og alligevel have ret til at få erstatning. (Modelfoto)

> Læs mere

Kongres med fokus på et bæredygtigt sundhedsvæsen

De rammer og vilkår, sygeplejersker arbejder under, har forandret sig markant de seneste årtier. Det har haft konsekvenser for indholdet i den konkrete sygepleje, for sygeplejerskers rolle og opgaver, for fagligheden og ikke mindst for arbejdsmiljøet. Derfor sætter Dansk Sygeplejeråds Kongres 2016 fokus på et bæredygtigt sundhedsvæsen.

> Læs mere

Valg af ny formand til Sygeplejeetisk Råd

Når kongressen i Dansk Sygeplejeråd mødes i København fra den 9. – 12. maj 2016, så er et af punkterne på dagsordenen valg til Sygeplejeetisk Råd. Formand Randi Bligaard Madsen siger blandt andet farvel efter to år - ganske som vedtægterne siger.

> Læs mere

Kommuner skal fortsat have råd til bedre sundhed

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) ønsker at straffe kommunerne økonomisk, hvis de ikke tager færdigbehandlede patienter hurtigt hjem fra sygehusene. I stedet skulle ministeren hellere sikre, at kommunerne styrker de kommunale sundhedstilbud, som de i dag mangler til de færdigbehandlede patienter. De nye takster må ikke lægge beslag på pengene til denne indsats, understreger Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

> Læs mere

Flygtningebørn snydes for vigtig lægehjælp

Der er kun én vej, og det er, at der ansætte flere sundhedsplejersker og læger til at løfte denne her opgave, lyder det fra Grete Christensen efter at Sygeplejersken har afsløret, at uledsagede flygtningebørn må vente måneder før de får en sundhedsscreening.

> Læs mere

Kostbar patienttid går til unødig dokumentation

Sygeplejersker bruger dagligt en time og 45 minutter på dokumentation i løbet af en arbejdsdag. Knap en tredjedel af den tid bliver brugt på at dokumentere ting, der er unødvendige, viser en analyse fra Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

Hvordan fastholder vi det menneskelige aspekt i professionen?

Kom, vær med og giv din mening, når Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, debatterer om, hvordan vi fastholder det menneskelige aspekt i social- og sundhedsproffessionerne i en tid, hvor New Public Management har sat sit præg. Arrangementet er gratis og finder sted 20. maj kl. 14 – 16.

> Læs mere