Billeder fra Amtssygehuset i Gentofte 1930

Gentofte Hospital var tidligere ejet af Københavns Amt, og det var tænkt som centralsygehus for hele amtet.

Amtssygehuset i Gentofte, hovedindgangen
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 930713f019

Indtil indvielsen af Amtssygehuset i Gentofte i 1927 havde Københavns Amt et hospital på Nyelandsvej på Frederiksberg, og bygningerne blev i 1939 overdraget til Frederiksberg Hospital.

Amtssygehuset i Gentofte var et brud med tidligere tiders hospitalsbyggeri, der var bygget efter pavillonsystemet med hver afdeling placeret i fritliggende bygninger. Pavillontanken stammede fra den tid, hvor man troede, at sygdomme blev spredt gennem ”ond luft”, miasmer. Selv om miasma-teorien var opgivet med opdagelsen af bakterierne, fortsatte man i mange år at bygge hospitaler efter pavillonprincippet. Det var kolossalt pladskrævende og dyrt, også i drift fordi det krævede meget personale, transport og infrastruktur.

Da Amtssygehuset i Gentofte slog porten op i 1927 var det som blokbyggeri i flere etager. Det blev også et brud med traditionen med store luftige fællesstuer. I stedet blev der bygget 2-sengsstuer, en enkelt 6-sengsstue og to 4-sengsstuer på hver etage.

I 1939 var amtssygehuset fuldt udbygget med 1.000 senge. Siden er sygehuset blev yderligere udbygget. Da kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007, betød den et farvel til amterne, og Københavns Amt blev en del af Region Hovedstaden. Samtidig skiftede Amtssygehuset i Gentofte navn til Gentofte Hospital.

Amtssygehuset i Gentofte blev i samtiden hyldet som det ypperste inden for sygehusbyggeri. Sygeplejemuseet er i besiddelse af et album med officielle billeder af det topmoderne sygehus.

Luftfoto af Amtssygehuset i Gentofte 1930
Caption 
Luftfoto af Amtssygehuset i Gentofte 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_1

Dagstue på Amtssygehuset i Gentofte
Caption 
Dagstue på Amtssygehuset i Gentofte
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_2

Hospitalsgang på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Caption 
Hospitalsgang på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_3_

Parti fra en 4-sengstue på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Caption 
Parti fra en 4-sengstue på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_4

En 2-sengstue på Amtssygehuset i Gentofte i 1930
Caption 
En 2-sengstue på Amtssygehuset i Gentofte i 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_5

En enestue på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Caption 
En enestue på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_6

En børnestue på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Caption 
En børnestue på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_7

Operationsstue på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Caption 
Operationsstue på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_8

En autoklave til autoklavering af instrumenter mm. på Amtssygehuset i Gentofte 1930
En autoklave til autoklavering af instrumenter mm. på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_10

Behandlingsrum på røntgenafdelingen på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Caption 
Behandlingsrum på røntgenafdelingen på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_11

Afdelingen for medicinske bade på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Caption 
Afdelingen for medicinske bade på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_15

Køkkenet på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Caption 
Køkkenet på Amtssygehuset i Gentofte 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_17

Centralvaskeriet på Amtssygehuset i Gentofte i 1930
Caption 
Centralvaskeriet på Amtssygehuset i Gentofte i 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 840828f001_18

En sygeplejeelev (t.v.) og en sygeplejerske på Amtssygehuset i Gentofte ca. 1930
Caption 
En sygeplejeelev (t.v.) og en sygeplejerske på Amtssygehuset i Gentofte ca. 1930.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg.nr.: 930713F012