Billeder fra Københavns Kommunehospital

Kommunehospitalet i København var det første hospital i Danmark, der i 1876 begyndte at uddanne sygeplejersker på et ikke-religiøst grundlag.