Fotoalbum: Sygepleje 1951 - 1960

Billeder på sygeplejemuseet om sygepleje fra 1951 til 1960

Sygeplejersker på vagtstuen, Rudkøbing Sygehus 1951.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg. nr. 000262F004

Patienter på gangen på Rigshospitalet i 1950erne
Caption 
Patienter på gangen på Rigshospitalet i 1950erne
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg. nr. 920723F012

Vagtstue på Finseninstituttet 1951
Caption 
Vagtstue på Finseninstituttet 1951
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920723a002_side_52a

To hjemmesygeplejersker, Helga Simonsen (t.v.) og Inge Jensen, med deres cykler ca. 1951 i Romsøgade, København. Her havde de to lejet en lejlighed sammen i de år, de kørte som afløsere i hjemmesygeplejen.
Caption 
To hjemmesygeplejersker, Helga Simonsen (t.v.) og Inge Jensen, med deres cykler ca. 1951 i Romsøgade, København. Her havde de to lejet en lejlighed sammen i de år, de kørte som afløsere i hjemmesygeplejen.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg. nr. 000103F001

Stuegang på Diakonissestiftelsen 1952
Caption 
Stuegang på Diakonissestiftelsen 1952
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 870908f007

Stuegang på afdeling 31. Blegdamshospitalet, København 1952
Caption 
Stuegang på afdeling 31. Blegdamshospitalet, København 1952
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 911126f066

Eksamensholdet på Rigshospitalet i 1954, hvor de første syv mandlige sygeplejersker blev færdige.
Caption 
Eksamensholdet på Rigshospitalet i 1954, hvor de første syv mandlige sygeplejersker blev færdige.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920723f003

Hjemmesygeplejerske Ellen Pentz-Møller med patient tager patientens puls, 1950erne
Caption 
Hjemmesygeplejerske Ellen Pentz-Møller med patient tager patientens puls, 1950erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000400f001

Hjemmesygeplejerske i Københavns Kommune i 1950erne
Caption 
Hjemmesygeplejerske i Københavns Kommune i 1950erne
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 000400F559

Haderslev amts sygehus, mandsafdelingen 1956. Aftensang for patienterne.
Caption 
Haderslev amts sygehus, mandsafdelingen 1956. Aftensang for patienterne.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 950920f024

Pulstælling på Haderslev amts sygehus 1956. Sygeplejerske Andrea Ehlert.
Caption 
Pulstælling på Haderslev amts sygehus 1956. Sygeplejerske Andrea Ehlert.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg. nr. 950920F015

Maduddeling på Rudkøbing Sygehus 1958
Caption 
Maduddeling på Rudkøbing Sygehus 1958
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000262f008

Røntgenterapirummet på Kongevejshospitalet i Sønderborg 1950erne
Caption 
Røntgenterapirummet på Kongevejshospitalet i Sønderborg 1950erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 960226f005

Opsætning af subkutant drop - sygeplejeelev og instruktionssygeplejerske
Caption 
Opsætning af subkutant drop - sygeplejeelev og instruktionssygeplejerske
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg.nr. 000400F006

Anæstesi på Aarhus Kommunehospital 1957
Caption 
Anæstesi på Aarhus Kommunehospital 1957
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg.nr. 000400F159

Anæstesisygeplejerske afleverer en nyopereret patient på opvågningsafsnittet på Aarhus Kommunehospital 1957
Caption 
Anæstesisygeplejerske afleverer en nyopereret patient på opvågningsafsnittet på Aarhus Kommunehospital 1957
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg.nr. 000400F164

Glostrup Amtssygehus i byggerod 1958. Sygehuset åbnede i efteråret samme år.
Caption 
Glostrup Amtssygehus i byggerod 1958. Sygehuset åbnede i efteråret samme år.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000400f571

Sygeplejerskeuddannelsen i 1950'erne

Kappefest på Bispebjerg Hospital den 9. januar 1951. Kappen markerede, at prøvetiden var bestået, og at eleven nu var rigtig sygeplejeelev.
Caption 
Kappefest på Bispebjerg Hospital den 9. januar 1951. Kappen markerede, at prøvetiden var bestået, og at eleven nu var rigtig sygeplejeelev.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum eg.nr. 920320f063

Skolestuen på Ubberup Sygeplejeforskole i 1950erne
Caption 
Skolestuen på Ubberup Sygeplejeforskole i 1950erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000151f008

Forskoleelever får teoriundervisning på Sankt Lukasstiftelsen 1957
Caption 
Forskoleelever får teoriundervisning på Sankt Lukasstiftelsen 1957
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000399f529

Anatomiundervisning på Sct. Joseph Hospital i 1950erne.
Caption 
Anatomiundervisning på Sct. Joseph Hospital i 1950erne.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg.nr. 890120F052

Nyuddannede sygeplejersker på Århus Amtssygehus 1960 i procession med keramiklamper
Caption 
Nyuddannede sygeplejersker på Århus Amtssygehus 1960 i procession med keramiklamper
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 991004f003

Nyuddannede sygeplejersker står på bagperronen af sporvogn, der er lejet til formålet, på vej til eksamensfest på Københavns Rådhus den 30.april 1958.
Caption 
Nyuddannede sygeplejersker står på bagperronen af sporvogn, der er lejet til formålet, på vej til eksamensfest på Københavns Rådhus den 30.april 1958.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000257f006

Eksamensafslutning på Københavns Rådhus 1952
Caption 
Eksamensafslutning på Københavns Rådhus 1952
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 930511f003

Rigshospitalets sygeplejerskeuddannelse

Rigshospitalets sygeplejerskeuddannelse: Mælk i forkontoret kl. 11
Caption 
Rigshospitalets sygeplejerskeuddannelse: Mælk i forkontoret kl. 11
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000218f009c

En sygeplejeelev på Rigshospitalet hælder medicin op, 1950erne.
Caption 
En sygeplejeelev på Rigshospitalet hælder medicin op, 1950erne.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg.nr. 000218F009a

Disciplin i spisestuen på Rigshospitalets sygeplejerskeuddannelse i 1950erne.
Caption 
Disciplin i spisestuen på Rigshospitalets sygeplejerskeuddannelse i 1950erne.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000218f010

To sygeplejeelever ved skrivebordet på Rigshospitalet i 1950erne.
Caption 
To sygeplejeelever ved skrivebordet på Rigshospitalet i 1950erne.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Reg.nr. 000218F009b

Sygeplejeeleverne skriver stil på Rigshospitalet 1950erne
Caption 
Sygeplejeeleverne skriver stil på Rigshospitalet 1950erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000218f008a

Jutlandia

Postkort: Hospitalsskibet Jutlandia
Caption 
Postkort: Hospitalsskibet Jutlandia
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f011

Dansk sygeplejerske og amerikanske soldater på hospitalsskibet Jutlandia i 1950erne.
Caption 
Dansk sygeplejerske og amerikanske soldater på hospitalsskibet Jutlandia i 1950erne.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum eg.nr. 000118f004

Flere billeder fra Jutlandia