Sygeplejerskerne på Jutlandia

Hospitalsskibet Jutlandia var Danmarks bidrag til FN’s indsats under borgerkrig mellem Nord- og Sydkorea 1950-53.

Hospitalsskibet Jutlandia
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118a008
Title

”Hun sejler gennem natten med alle sine børn
levende og døde
hvid som en jomfru og tapper som en ørn
går hun krigen i møde
sygeplejerske på seksten år
tilser soldaternes sår”

Kim Larsen - i virkeligheden var gennemsnitsalderen for Jutlandias sygeplejersker mellem 25 og 40 år

Da Koreakrigen brød ud i juni 1950, appellerede FN’s sikkerhedsråd til medlemsstaterne om støtte. Det satte Danmark i lidt af en kattepine, for danskerne ønskede ikke at sende tropper af sted, et skridt der ville kunne provokere Sovjetunionen under den kolde krig.

I stedet gik Danmark ind på at yde humanitær støtte i form af et hospitalsskib. Forud var der gået nogen tid med at foreslå medicinalvarer, en gestus som FN afviste med foragt. (1)

Idéen med at sende et hospitalsskib blev undfanget af udenrigsministeriets ekspertforhandler, Karl Lehmann. Han skulle balancere mellem FN’s krav om at yde medlemsstøtte og den danske stats krav om, at det ikke måtte blive for bekosteligt. (2)

Læs mere om sygeplejerskernes hverdag på Jutlandia

Forstanderinde Gerda Agerholm ved ankomsten i Pusan 1951
Forstanderinde Gerda Agerholm ved ankomsten i Pusan 1951
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 980215f001_side_13a
Det rette skib blev fundet i ØK’s Jutlandia, der ville kunne indrettes til hospitalsskib. Det skete på Nakskov Værft vinteren 1950-51, og Dansk Røde Kors gik i gang med at hyre det sundhedspersonale, der skulle bruges. (1) Dansk Sygeplejeråd omtalte muligheden for at komme på Jutlandia som sygeplejerske.

I alt søgte man 40 sygeplejersker: 1 oversygeplejerske, 5 afdelingssygeplejersker, 9 operationssygeplejersker og 25 assistenter. Til at bistå sygeplejerskerne, skulle der ansættes 30 sygepassere.  (3)

I tidsskrift nr. 2 1951 kunne Dansk Sygeplejeråd annoncere navnene på de heldige sygeplejersker, der var blevet antaget af Røde Kors. (4) Der havde været mellem 3 og 4.000 ansøgere til de 40 stillinger. (2)

Da de nyansatte sygeplejersker gik om bord, var skibet færdigmonteret med 300 senge, 3 operationsstuer, 1 skadestue, 1 røntgenafdeling, laboratorium og apotek. (5)

Danske sygeplejersker på hospitalsskibet Jutlandia følger splitflagets hejsning 1951
Caption 
Danske sygeplejersker på hospitalsskibet Jutlandia følger splitflagets hejsning ved afrejsen 1951
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000400f002

Hospitalsskibet Jutlandia har påbegyndt sin lange rejse til Korea i 1951
Caption 
Hospitalsskibet Jutlandia har påbegyndt sin lange rejse til Korea i 1951
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000400f004

På vejen ud til Korea havde hospitalspersonalet travlt med at pakke ud, gøre rent og gøre afdelingerne klar til brug. Da de nåede ned i Rødehavet, steg temperaturen, så sygeplejerskerne foretrak at sidde oppe på dækket og tilberede forbindsstoffer. (6) Der var ikke installeret aircondition, og først på det 3. togt kom der luftkøling på operationsstuerne og udvalgte afdelinger.

De tre togter

Jutlandia foretog i alt tre ture frem og tilbage til Korea. På hjemturene medbragte de patienter af mange nationaliteter, der blev sat af i deres respektive hjemlande. Før det sidste togt fik skibet installeret helikopterdæk, fordi helikopteren var begyndt at vinde frem som et effektivt transportmiddel i krigstjeneste.

Postkort med ØK's Jutlandia. Museet har mange af det postkort, så det har været flittigt brugt i korrespondancen hjem.
Caption 
Postkort med ØK's Jutlandia. Museet har mange af det postkort, så det har været flittigt brugt i korrespondancen hjem.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f006

De tre togter var alle forskellige. På de to første var skibet stationeret i Pusan i det sydlige Korea, hvor der var relativt fredeligt. De patienter, de fik om bord, havde passeret gennem en førstehjælpsstation, en opsamlingsstation og derefter et M.A.S.H. (Mobile Army Surgical Hospital), hvorfra de blev videre sorteret ud til hospitaler på land eller hospitalsskibe i Korea eller Japan. (7)

Det norske M.A.S.H., Mobile Army Surgical Hospital, som var Norges bidrag i indsatsen. Alt udstyret var indkøbt i USA.
Caption 
Det norske M.A.S.H., Mobile Army Surgical Hospital, som var Norges bidrag i indsatsen. Alt udstyret var indkøbt i USA.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_6c

På det første togt i 1951 havde Jutlandia ordre på kun at behandle FN-soldater. De repræsenterede flere forskellige nationaliteter, men størsteparten var amerikanere. (7) I perioder var der ret stille på fronten, og hospitalspersonalet så sig om efter noget meningsfuldt at tage fat på. De gik derfor i land for at hjælpe den civile befolkning, der levede under kummerlige forhold. De koreanske patienter, der trængte til hospitalsbehandling, blev bragt om bord og indlagt i et specielt afsnit.

Det gav problemer med den amerikanske enhedskommando. Jutlandia var underlagt FN, men det danske hospitalspersonale var ansat af Røde Kors og havde et udpræget civilt syn på nødhjælpsarbejde. De fulgte deres faglige etiske kodeks, ikke den militære logik. (8)

Langt om længe fik ekspeditionschefen, Kai Hammerich forhandlet sig frem til en aftale om, at Jutlandia i fredelige perioder kunne behandle civile patienter.

En sygeplejerske tager imod en koreansk patient, der lige er bragt om bord
Caption 
En sygeplejerske tager imod en koreansk patient, der lige er bragt om bord
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f012_side_10d

På det andet togt i 1952 blev Jutlandia åbnet op for både militære og civile sydkoreanske patienter i de stille perioder. Der blev oprettet specielle afdelinger til henholdsvis FN-soldaterne og de koreanske patienter.

Blandt de koreanske patienter var der mange børn, og der blev etableret en decideret børneafdeling. To koreanske læger blev antaget, både for at tolke, men også som en form for videreuddannelse. Der blev indrettet en skole med koreanske lærere, og koreanske præster bidrog med undervisning, foredrag og underholdning. (2)

Den koreanske læge Dr. Oh på stuegang
Caption 
Den koreanske læge Dr. Oh på stuegang
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 950131f002_side_29a

Det tredje togt i 1953 adskilte sig fra de to første, fordi skibet nu blev placeret i Incheon, 50 km fra fronten. (7) Jutlandia havde nu fået monteret helikopterdæk, og patienterne ankom direkte fra fronten med svære skader. (2) Samtidigt fortsatte man med at tage sig af civile patienter både i land og på skibet. (7)

Tre helikoptere fra den amerikanske flåde parkeret på det nye helikopterdæk
Caption 
Tre helikoptere fra den amerikanske flåde parkeret på det nye helikopterdæk
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f012_side_18b

Våbenhvile

Efter lange forhandlinger mellem Syd- og Nordkorea blev der den 27. juli 1953 indgået aftale om våbenhvile. En våbenhvile, der fortsat er gældende. (1)

Jutlandia havde fuldført sin mission, og den 29. august 1953 afgik skibet fra Incheon med kurs mod Danmark. En del af hospitalspersonalet valgte at blive i Korea for at yde hjælp til den koreanske befolkning. 4 læger, 6 sygeplejersker, 1 fysioterapeut, 1 sygepasser og 1 laboratorieassistent blev derude for at gøre arbejdet færdigt. (7,9)

I alt deltog 275 sygeplejersker på et eller flere af Jutlandias tre togter.

Referencer

  1. Kai Hammerich, Officiel beretning om Jutlandia-ekspeditionen 1951-52-53. København 1954
  2. Peter Frederiksen. Jutlandia. Danmark i Korea-krigen. Høst & Søn 2006
  3. Sygeplejersker til Korea. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 37 1950 side 570
  4. Sygeplejersker til Korea. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 2 1951 side 24
  5. Afskedssamtale med Gerda Agerholm. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 5 1951 side 83-85
  6. Mary Louise Kjær. Hilsen fra Jutlandia. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 11 1951 side 179-180
  7. Kristine K.N. Midtgaard. Jutlandia-ekspeditionen. Tilblivelse og virke 1950-53. Dansk Udenrigspolitisk Institut 2001 side 71
  8. Anders Georg. Under tre flag - med Jutlandia til Korea. Samlerens Forlag København 1951
  9. Nina Movin. Krig, Kirurgi og Kærlighed - en dansk læges dilemmaer og engagement i to krige, Historia 2015

Artikler om Jutlandia i Tidsskrift for Sygeplejersker

Under FN's flag 1952

Sygeplejerske på Jutlandias tredje togt 1953

Billeder

Sengeafdelingerne

En af de store medicinske afdelinger ombord på Jutlandia
Caption 
En af de store medicinske afdelinger ombord på Jutlandia inden den blev taget i brug
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000400f003

Afdelingen er nu taget i brug
Caption 
Afdelingen er nu taget i brug
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_10a

Dansk sygeplejerske og sårede amerikanske soldater på hospitalsskibet Jutlandia i 1950erne
Caption 
Dansk sygeplejerske og sårede amerikanske soldater på hospitalsskibet Jutlandia i 1950erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f004

Stuegang på Jutlandia
Caption 
Stuegang på Jutlandia
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_28c

Børnene på Jutlandia

En fysioterapeut på Jutlandia med to sårede børn
Caption 
En fysioterapeut på Jutlandia med to sårede børn
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f001

Sygeplejersker på Jutlandia med en såret koreansk dreng
Caption 
Sygeplejersker på Jutlandia med en såret koreansk dreng
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f003

En sygeplejerske hjælper en koreansk dreng med at spise
Caption 
En sygeplejerske hjælper en koreansk dreng med at spise
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 950131f002_side_26b

To oppegående koreanske børn på dækket af Jutlandia
Caption 
To oppegående koreanske børn på dækket af Jutlandia
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_23c

En sygeplejerske er gået i land for at tage sig af børnene
Caption 
En sygeplejerske er gået i land for at tage sig af børnene
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_44a

Arbejdet på Jutlandia

En sygeplejerske ved skrivebordet på afdelingen
En sygeplejerske ved skrivebordet på afdelingen
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 980215f001_side_31b

En sygeplejerske skifter en hovedforbinding
En sygeplejerske skifter en hovedforbinding
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 980215f001_side_31c

Sygeplejersker i linneddepotet
Sygeplejersker i linneddepotet
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 980215f001_side_31d

Sygeplejerske med skiftevognen hos en patient
Sygeplejerske med skiftevognen hos en patient
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 980215f001_side_31e

En sygeplejerske ruller renvaskede forbindinger op på en bindrulle
Caption 
En sygeplejerske og en sygepasser ruller renvaskede forbindinger op på en bindrulle
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 980215f001_side_32d

To sygeplejersker har taget kontorarbejdet med op på dækket
Caption 
To sygeplejersker har taget kontorarbejdet med op på dækket
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_16d

En operation på Jutlandia
Caption 
En operation på Jutlandia. Operationssygeplejersken er Augusta Ubbe, der var oversygeplejerske på skibets 2. og 3. togt.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f012_side_11a

En operation på Jutlandia
Caption 
En operation på Jutlandia
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f012_side_11b

Ind i mellem var der øvelser med gasmasker
Caption 
Ind i mellem var der øvelser med gasmasker
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_33b

Patienterne kommer om bord

De sårede soldater blev ind imellem bragt til Jutlandia med landgangsfartøjer
Caption 
De sårede soldater blev ind imellem bragt til Jutlandia med landgangsfartøjer
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_24b

Flere patienter bringes ud med et mindre fartøj
Flere patienter bringes ud med et mindre fartøj
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 950131f002_side_22b

En patient hejses om bord på Jutlandia
En patient hejses om bord på Jutlandia
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 950131f002_side_22c

De sårede soldater bliver visiteret til afdelingerne
Caption 
De sårede soldater bliver visiteret til afdelingerne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 980215f001_side_33c

Den koreanske læge Dr. Oh undersøger en koreansk kvinde, der er bragt om bord
Caption 
Den koreanske læge Dr. Oh undersøger en koreansk kvinde, der er bragt om bord
Attribution 
910205f001_side_17b

Fritid

Solbadning på dækket
Caption 
Solbadning på dækket
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_15c

Afslapning på dækket
Caption 
Afslapning på dækket
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f012_side_18a

Kaffetid i den lille kahyt med plads til fire sygeplejersker i to køjesenge
Caption 
Kaffetid i den lille kahyt med plads til fire sygeplejersker i to køjesenge
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_27a

Kaffeselskab sammen med den koreanske læge Dr. Oh
Caption 
Kaffeselskab sammen med den koreanske læge Dr. Oh
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_27c

To sygeplejersker bruger fritiden til at læse og skrive breve
Caption 
To sygeplejersker bruger fritiden til at læse og skrive breve
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_26a

To sygeplejersker kigger ud af køjen
Caption 
To sygeplejersker kigger ud af køjen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_26b

Jul på Jutlandia

Juleaften på afdelingen
Caption 
Juleaften på afdelingen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910205f001_side_22b

Jul på sengeafdelingen
Caption 
Jul på sengeafdelingen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f012_side_8a

Juleaften på børneafdelingen. Børnene forstod ikke helt, hvad det gik ud på.
Caption 
Juleaften på børneafdelingen. Børnene forstod ikke helt, hvad det gik ud på.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum eg.nr. 000118f012_side_6a

Juleaften på børneafdelingen
Caption 
Juleaften på børneafdelingen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 980215f002_side25a

På ferie i Japan

Hver 5.-6. uge havde personalet ret til fem dages ferie i Japan. Det var nu ikke altid, de tog imod det. Hvis der var meget at gøre på Jutlandia, valgte mange at blive og arbejde igennem. 

To sygeplejerske hviler ud i Yokosaka, Japan
Caption 
To sygeplejerske hviler ud i Yokosaka, Japan
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f012_side_13a

På udflugt til Fujiyama
Caption 
På udflugt til Fujiyama
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000118f012_side_14a