Billeder fra Rigshospitalet fra 1920 til 1955

Sygeplejemuseet har et album, der har tilhørt en sygeplejerske, der levede på Rigshospitalet hele sit arbejdsliv.

Rigshospitalets hovedindgang på Blegdamsvej ca. 1920
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 931214f001_side_1a

Sygeplejersken blev født i 1895 og blev sygeplejeelev på Rigshospitalet i begyndelsen af 1920erne. Hun boede på hospitalet og arbejdede der, til hun gik på pension i 1955, hvorpå hun flyttede ud i byen. Hun var afdelingssygeplejerske i pavillon 4 stuen, en medicinsk afdeling, hvor Erik Warburg var professor.

Det er, hvad vi ved om hende, men hun har efterladt sig et unikt album med billeder af Rigshospitalet i 1910erne, et monumentalt byggeri, der i dag er revet ned, rub og stub. Der er derfor god grund til at vise, hvordan landets mest prestigefyldte hospital så ud dengang. 

De imponerende bygninger dannede ramme for den meget store stab, hvoraf de fleste boede på stedet. Sygeplejerskerne havde boligpligt, så de havde intet valg. Albummet viser  også patienterne, kollegerne, det øvrige personale, samt ikke mindst kongerne og dronningerne på hospitalet: professorerne og oversygeplejerskerne.

Kirsten Stallknecht, Dansk Sygeplejeråds formand fra 1968 til 1996, har hjulpet med at identificere mange af motiverne. Hun blev færdiuddannet på Rigshospitalet i 1960. 

Title

Rigshospitalet blev indviet i 1910. Det afløste det gamle Frederiks Hospital i Bredgade, Danmarks ældste hospital. Bygningerne huser i dag Designmuseum Danmark, og Grønnegårdsteateret holder til i museets gård, der i hospitalets tid blev kaldt grønnegården. Personalet på Frederiks Hospital flyttede med til det nye Rigshospital.

Sygeplejemuseet har et album fra en sygeplejerske, hvis far var vaskeriarbejder på Fredriks Hospital. Hun blev født på Frederiks Hospital og døbt i den nye kirke på Rigshospitalet. Hun voksede derfor op på hospitalet i en funktionærbolig, blev sygeplejeelev på stedet og levede og boede resten af sit arbejdsliv på Rigshospitalet. 

 

Administrationsbygningen med hovedindgangen set inde fra grønnegården
Caption 
Administrationsbygningen med hovedindgangen set inde fra grønnegården
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 931214f001_side_19c

Indenfor hovedporten trådte men ind i et parklignende anlæg, der blev kaldt grønnegården. Ned ad den lange midterakse lå pavillonerne med afdelingerne på hver side, for enden lå hospitalets kirke. 

Det nuværende højhus blev bygget i grønnegården, mens pavillonerne stadig var i brug. Da højhuset stod færdigt, blev pavillonerne revet ned. 

En af pavillonerne på Rigshospitalet. Pavillonerne med lige numre husede medicinske afdelinger, ulige numre kirurgiske afdelinger
Caption 
En af pavillonerne på Rigshospitalet. Pavillonerne med lige numre husede medicinske afdelinger, de ulige numre kirurgiske afdelinger
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_19d

Kirken på Rigshospitalet. Den lå for enden af midteraksen, når man trådte ud gennem porten. Til hver side af grønnegården lå pavillonerne.
Caption 
Kirken på Rigshospitalet. Den lå for enden af midteraksen, når man trådte ud gennem porten. Til hver side af grønnegården lå pavillonerne.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_20c

Rigshospitalets kirke
Caption 
Rigshospitalets kirke
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_20d

Afdelingerne

I pavillonerne lå sengeafdelingerne, der bestod af et stort rum var delt i to sektioner. Rummet var delt op med spanske vægge med fire senge i hver bås, i alt var der plads til 32 patienter. Imellem de to sektioner lå et kontor til personalet og på den anden side et undersøgelsesrum. Ved indgangen til afdelingen lå i den ene side køkkenet og i den anden side et linnedrum, et toilet og et badeværelse med kar. I den anden ende lå en lille dagligstue til patienterne, skyllerummet og en udgang til haven .

Gulvet var af cement og malet rødt. Museet har beskrivelser af, hvor hårde gulvene var, og nogle af eleverne fik svære smerter i fødder og ben af at gå på dem i vagterne, der kunne være på mere end 12 timer. 

 

En af de store sengestuer med spanske vægge og plads til 32 patienter
Caption 
En af de store sengestuer med spanske vægge og plads til 32 patienter
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 931214F001

Et kig ned gennem afdelingen, hvor man ser opdelingen i to sektioner, samt de spanske vægge
Et kig ned gennem afdelingen, hvor man ser opdelingen i to sektioner, samt de spanske vægge
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 931214f001_side_2a

En af de lange gange, der bandt pavillonerne sammen, her på den medicinske side
Caption 
En af de lange gange, der bandt pavillonerne sammen, her på den medicinske side af grønnegården
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_22a

En julepyntet afdeling
Caption 
En julepyntet afdeling
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_25c

Sygeplejerskeboligen

Ud mod Fælledparken lå sygeplejerskeboligen, hvor sygeplejeeleverne og sygeplejerskerne boede. 

Sygeplejerskeboligens facade og hovedindgang med vagten, der sørgede for, at døren blev låst kl. 22.00
Caption 
Sygeplejerskeboligens facade og hovedindgang med vagten, der sørgede for, at døren blev låst kl. 22.00
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_21b

Den terrasse ved sygeplejerskeboligen, hvor eksamensbillederne blev taget med forstanderinden i midten og eleverne stillet op på trappen
Caption 
Den terrasse ved sygeplejerskeboligen, hvor eksamensbillederne blev taget med forstanderinden i midten og eleverne stillet op på trappen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_21c

Eksamensbillede fra Rigshospitalet 1917. Forstanderinde Judith Vang ses i midten
Caption 
Eksamensbillede fra Rigshospitalet 1917. Forstanderinde Judith Vang ses i midten
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 000218f017

Dagligstue i sygeplejerskeboligen
Caption 
Dagligstue i sygeplejerskeboligen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_24a

Spisestuen i sygeplejerskeboligen. Nogle af de ledende sygeplejersker spiste med for at holde ro og orden
Caption 
Spisestuen i sygeplejerskeboligen. Nogle af de ledende sygeplejersker spiste med for at holde ro og orden
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_24c

Sygeplejeeleverne ved middagsbordet 1951, der blev holdt hård justits
Caption 
Sygeplejeeleverne ved middagsbordet 1951, der blev holdt hård justits
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 000218f010

Skolestuen på Rigshospitalets sygeplejeskole
Caption 
Skolestuen på Rigshospitalets sygeplejeskole
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_26a

En skolestue med en hjemmelavet demonstrationsdukke i sengen
Caption 
En skolestue med en hjemmelavet demonstrationsdukke i sengen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_26c

Sygeplejeelever øver sig i at lægge en mavesonde ned på demonstrationsdukken, 1950erne
Caption 
Sygeplejeelever øver sig i at lægge en mavesonde ned på demonstrationsdukken, 1950erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 000218f010a

Patienterne

Patienter på en af mandsafdelingerne
Caption 
Patienter på en af mandsafdelingerne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_30d

En statelig patient på en af mandsafdelingerne
En statelig patient på en af mandsafdelingerne
Dansk Sygeplejehistorisk Museum 931214f001_side_30b

En patient på en af mandsafdelingerne
Caption 
En patient på en af mandsafdelingerne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_27f

To unge mandlige patienter er kommet ud i haven
Caption 
To unge mandlige patienter er kommet ud i haven
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214F001_side_28a

To mandlige patienter spiller kort
Caption 
To mandlige patienter spiller kort
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_27e

Patienter trækker frisk luft i Rigshospitalets grønnegård
Caption 
Patienter trækker frisk luft i Rigshospitalets grønnegård
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_37a

Så er der besøgstid. De pårørende strømmer ind gennem Rigshospitalets port
Caption 
Så er der besøgstid. De pårørende strømmer ind gennem Rigshospitalets port
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_29d

Personalet

Sygeplejeelever på en børnestue i 1930erne
Caption 
Sygeplejeelever på en børnestue i 1930erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_4

Fire sygeplejersker med armbindet, der viser, at de er tjenestemandsansatte
Caption 
Fire sygeplejersker med armbindet, der viser, at de er tjenestemandsansatte
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_7b

Gruppebillede af personalet på en af afdelingerne, ukendt år
Caption 
Gruppebillede af personalet på en af afdelingerne, ukendt år
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_15

Sygeplejerske på en trappe. Armbindet viser, at hun er tjenestemandsansat
Sygeplejerske på en trappe. Armbindet viser, at hun er tjenestemandsansat
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_33d

En sygeplejerske og en mandlig patient i grønnegården
En sygeplejerske og en mandlig patient i grønnegården
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_27c

En portør kører med madrasser til desinfektion, to kvindelige patienter ser på
Caption 
En portør kører med madrasser til desinfektion, to kvindelige patienter ser på
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_37c

Madservering på en af afdelingerne
Madservering på en af afdelingerne
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_38a

Sygeplejeelever og sygeplejersker drikker kaffe på sygeplejerskeboligens trappe
Caption 
Sygeplejeelever og sygeplejersker drikker kaffe på sygeplejerskeboligens trappe
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg. nr. 931214f001_side_35e