Frederiksborg Sygehus i Hillerød 1924-1933

På sygeplejemuseet er der et fotoalbum, der viser livet på Frederiksborg Sygehus på Sdr. Banevej i Hillerød 1924-32. I dag rummer bygningen Retten i Hillerød.

Sygeplejeelever på trappen udenfor Frederiksborg Sygehus i Hillerød ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_10d

Sygehusenes historie i Hillerød

Det første egentlige hospital i Hillerød blev taget i brug i 1759, det lå i Helsingørsgade og hed Frederiksborg Distrikt Sygehus. Der var 14 sengepladser.

Efter en periode, hvor der var sygehus i Møllestræde, byggede Frederiksborg Amt i 1885 Frederiksborg Sygehus med plads til 68 senge på Sdr. Jernbanevej.

Den 30. marts 1943 blev det nye sygehus på Helsevej indviet med navnet Frederiksborg Amts Sygehus. Der var fra indvielsen plads til 160 senge. For at forhindre en tysk beslaglæggelse blev sygehuset taget i brug om natten den 2. april, og i stedet blev det gamle sygehus på Sdr. Jernbanevej til tysk kaserne.

Sygehuset på Helsevej har siden indvielsen fået utallige tilbygninger, og det bliver om nogle år afløst af det nye supersygehus, der er ved at blive opført på en bar mark lidt uden for byen.

Frederiksborg Sygehus 1924-33

Karla Nylander f. Petersen, f. 1900, var først barneplejerske på Hittebørnehjemmet på Sdr. Jagtvej 10 i Hørsholm, hvorefter hun i 1924 blev sygeplejeelev på Hillerød Sygehus på Sdr. Banevej. Som færdiguddannet fortsatte hun som sygeplejerske samme sted.

Karla Petersen mødte ca. 1933 sin kommende mand, der var patient på sygehuset. Efter ægteskabet uddannede hun sig til fodplejer og havde praksis i hjemmet.

Billederne stammer fra et album med fotografier fra Frederiksborg Sygehus og fra Hittebørnehjemmet i Hørsholm.

Patienter på Frederiksborg Sygehus 1924-33

Sygeplejerske og kvindelig patient på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Caption 
Sygeplejerske og kvindelig patient på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_5b

To børn indlagt på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
To børn indlagt på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_5a

En mandlig patient læser avis på Frederiksborg Sygehus 1923-24
En mandlig patient læser avis på Frederiksborg Sygehus 1923-24
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_4b

En lille patient er kommet ud i haven ved Frederiksborg Sygehus
En lille patient er kommet ud i haven ved Frederiksborg Sygehus
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_6b

Operationsstuen på Frederiksborg Sygehus

Sygeplejersker og sygeplejeelever på operationsstuen, Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Caption 
Sygeplejersker og sygeplejeelever på operationsstuen, Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_7a

Operationssygeplejersken spritter hænder før en operation på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Operationssygeplejersken spritter hænder før en operation på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_3f

Kirurgen spritter hænder før operationen, Frederiksborg Sygehus 1930
Operationssygeplejersken spritter hænder før en operation på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_3b

Kirurgen får kortærmet steril kittel på, Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Kirurgen får kortærmet steril kittel på, Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_3d

Operationen er i gang på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Operationen er i gang på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_7b

Instrumentskabet på operationsstuen på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Instrumentskabet på operationsstuen på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_3e

Personale på Frederiksborg Sygehus 

Personalekaffe i haven på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Caption 
Personalekaffe i haven på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_1a

Sygeplejersker og sygeplejeelever i haven på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Caption 
Sygeplejersker og sygeplejeelever i haven på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_6a

Kaffepause på afdelingen, Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Kaffepause på afdelingen, Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_10f

Personale på trappen udenfor Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Personale på trappen udenfor Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_9a

Sygeplejersker og sygeplejeelever uden for Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Sygeplejersker og sygeplejeelever uden for Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_9e

Overlæge Seedorff på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Overlæge Seedorff på Frederiksborg Sygehus ca. 1930
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000299F001_side_4a

Centralsygehuset i Hillerød

Frederiksborg Amts Centralsygehus i Hillerød 1986, hovedporten
Caption 
Frederiksborg Amts Centralsygehus i Hillerød 1986, hovedporten
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000399f172

Det nye supersygehus - Nyt Hospital Nordsjælland

År 2020 åbner det nye Hospital Nordsjælland, der lige nu er ved at blive anlagt uden for Hillerød. Da det nye Centralsygehus åbnede under krigen, lå det også uden for byen på byens overdrev. I dag ligger det midt i et villakvarter. Vil det også ske for det nye supersygehus? Og har man denne gang taget højde for tilstrækkeligt med parkeringspladser og anden infrastruktur? 

Det nye Hospital Nordsjælland udenfor Hillerød
Caption 
Det nye Hospital Nordsjælland udenfor Hillerød
Attribution 
Foto: Nyt Hospital Nordsjælland, Region Hovedstaden

Læs mere om Nyt Hospital Nordsjælland