Nye gamle billeder fra Bispebjerg Hospital

Se billeder fra det prestigefyldte nye Hospital på Bispebjerg Bakke. Sådan indrettede man et supersygehus for 106 år siden.

Hovedindgangen til Bispebjerg Hospital. Bispebjerg Hospital er kendt for at have været et af mest aktive modstandshospitaler.
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-00

Museet har fået et lille hæfte ind med billeder fra det dengang helt nye Bispebjerg Hospital. Museet har i forvejen mange, mange billeder fra Bispebjerg Hospital, men de her har vi ikke set før.

Hæftet er ikke dateret, men det er givetvis lavet kort efter åbningen i 1913. Indeni hæftet er der to indstik, et på engelsk og et på fransk, med fakta om Bispebjerg Hospital og grundplaner over en række af bygningerne. Der er ingen dansk tekst,

Hæftet er med stor sikkerhed udarbejdet til de mange udenlandske gæster, der kom på studiebesøg, Bispebjerg Hospital var jo topmoderne.

I indstikkene kan man se, hvordan forskellige afdelinger var indrettet, og om sygeplejen står der:

”I spidsen for sygeplejen står forstanderinden. Derudover er der en viceforstanderinde, en instruktionssygeplejerske, 17 afdelingssygeplejersker, 69 sygeplejersker og omkring 150 sygeplejeelever.

Der bliver optaget prøveelever tre gage om året, i marts, september og december. De gennemgår et seksugers kursus i teori og praktik, hvorefter de bliver sendt ud til forskellige afdelinger.

Arbejdstiden er i dagvagten fra kl. 7 til 19 med to timers fritid og en time til måltider. Nattevagten går fra kl. 19 til 7 næste morgen. Alle sygeplejersker og elever har en fridag om ugen.

De fastansatte sygeplejersker har fire ugers ferie, og prøveeleverne tre ugers ferie om året.

Efter tre års uddannelse i teori og praktik går eleverne op til en afsluttende mundtlig eksamen. Omkring 50 elever går til eksamen hvert år.”

Se alle billederne

Et kig fra administrationsbygningen ud over patientbygningerne, I baggrunden ses hospitalets vandtårn.
Caption 
Et kig fra administrationsbygningen ud over patientbygningerne, I baggrunden ses hospitalets vandtårn.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-01

EN patient er bragt ind med ambulancen og bliver på båre ført til modtagelsesafdelingen.
Caption 
EN patient er bragt ind med ambulancen og bliver på båre ført til modtagelsesafdelingen.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-02

Indgangen til administrationen
Caption 
Indgangen til administrationen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-03

Optagelsen, det vil sige modtagelsesafdelingen, som alle patienter skulle igennem, før de kom på afdelingen
Caption 
Optagelsen, det vil sige modtagelsesafdelingen, som alle patienter skulle igennem, før de kom på afdelingen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-04

Apoteket på Bispebjerg Hospital
Caption 
Apoteket på Bispebjerg Hospital
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-05

Forbindelsesgang mellem afdelingerne og operationsafdelingen
Caption 
Forbindelsesgang mellem afdelingerne og operationsafdelingen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-05a

Operationsafdeling A
Caption 
Operationsafdeling A
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-05b

En af operationsstuerne
Caption 
En af operationsstuerne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-06

Forbindelsesgang mellem operationsafdelingen og afdelingerne
Caption 
Forbindelsesgang mellem operationsafdelingen og afdelingerne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-07

Et kig ud over hospitalsområdet
Caption 
Et kig ud over hospitalsområdet
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-07a

Røntgenafdelingen
Caption 
Røntgenafdelingen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-08

Røntgenarkivet
Caption 
Røntgenarkivet
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-09

Badeafdelingen
Caption 
Badeafdelingen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-11

Massageafdelingen
Caption 
Massageafdelingen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-10

Sygeplejepersonalet på vej til arbejde fra sygeplejerskeboligen
Caption 
Sygeplejepersonalet på vej til arbejde fra sygeplejerskeboligen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-13

Sygeplejerskeboligen
Caption 
Sygeplejerskeboligen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-14

Sygeplejerskernes spisestue
Caption 
Sygeplejerskernes spisestue
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-15

Sygeplejerskernes dagligstue
Caption 
Sygeplejerskernes dagligstue
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-16

Kig gennem hospitalets midterakse. Administrationsbygningen i baggrunden.
Caption 
Kig gennem hospitalets midterakse. Administrationsbygningen i baggrunden.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-17

Parken med Grundtvigskirken i baggrunden
Caption 
Parken med Grundtvigskirken i baggrunden
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-18

Vinterscene med vandtårnet i baggrunden
Caption 
Vinterscene med vandtårnet i baggrunden
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-19

Kapellet
Caption 
Kapellet
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-20

Patologisk afdeling
Caption 
Patologisk afdeling
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-21

Patologisk afdeling, sektionsstuen
Caption 
Patologisk afdeling, sektionsstuen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-22

Patologisk afdeling, morguen
Caption 
Patologisk afdeling, morguen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-23

Laboratoriet
Caption 
Laboratoriet
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-24

En af patientbygningerne
Caption 
En af patientbygningerne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-25

Patientbygninger
Caption 
Patientbygninger
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-26

Gangen på en af afdelingerne. Bemærk potteplanterne, som ville være utænkelige i dag.
Caption 
Gangen på en af afdelingerne. Bemærk potteplanterne, som ville være utænkelige i dag.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-27

Dagligstue for oppegående patienter
Caption 
Dagligstue for oppegående patienter
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-28

En af de store patientstuer med 16 senge
Caption 
En af de store patientstuer med 16 senge
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-29

En hospitalsseng med tilbehør, sengebord, patienttavle og stol
Caption 
En hospitalsseng med tilbehør, sengebord, patienttavle og stol
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-30

En af de lange tunneller mellem bygningerne
Caption 
En af de lange tunneller mellem bygningerne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-31

Køkkenbygningen
Caption 
Køkkenbygningen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-32

Centralkøkkenet
Caption 
Centralkøkkenet
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-33

Varmecentral og maskinhal
Caption 
Varmecentral og maskinhal
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg,nr. 981008a136-34

Varmecentral og maskinhal
Caption 
Varmecentral og maskinhal
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-35

Centralvaskeriet på Bispebjerg Hospital, der vaskede for alle Københavns Kommunes hospitaler
Caption 
Centralvaskeriet på Bispebjerg Hospital, der vaskede for alle Københavns Kommunes hospitaler
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-36

Centralvaskeriet, damprullehallen
Caption 
Centralvaskeriet, damprullehallen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-37

Centralvaskeriet, vaskemaskinerne
Caption 
Centralvaskeriet, vaskemaskinerne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-38

Centralvaskeriet, strygestuen
Caption 
Centralvaskeriet, strygestuen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-39

Desinfektionsstationen
Caption 
Desinfektionsstationen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-40

En portør på vej fra køkkenet med madvognen
Caption 
En portør på vej fra køkkenet med madvognen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-41

Serveringsvogn på sengeafdelingen
Caption 
Serveringsvogn på sengeafdelingen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-42

Der var ikke hjul på sengene, så man brugte en sengevogn, når patienten skulle køres
Caption 
Der var ikke hjul på sengene, så man brugte en sengevogn, når patienten skulle køres
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-43

En vogn til patientbårer
Caption 
En vogn til patientbårer
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-44

Bispebjerg Hospital i fugleperspektiv. Der var dengang rigeligt med udenomsplads til kommende tilbygninger.
Caption 
Bispebjerg Hospital i fugleperspektiv. Der var dengang rigeligt med udenomsplads til kommende tilbygninger.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008a136-45

Hæftet om Bispebjerg Hospital - forsideLæs den engelske tekst om Bispebjerg Hospital