Sundhedsplejersken og præmiebørnene

Ellen Elisabeth Løwert var en af de første sygeplejersker i Kolding. Hun har efterladt sig et enestående album med billeder fra sin arbejdsdag.

I december 2012 blev der afleveret en pakke til Lokalhistorisk Samling i Rødovre. Pakken indeholdt et fotoalbum uden afsender og uden nærmere forklaring.  

Ved at bladre i albummet kunne det konstateres, at der figurerede en sundhedsplejerske på mange af billederne.  På et visitkort klæbet op på første side stod ”Exam. statsaut. Sundhedsplejerske Ellen Elisabeth Løwert, Telefon 2273, Telefontid Kl. 8-8.30, Kolding".

Udsnit af første side i Ellen Løwerts fotoalbum
Caption 
Udsnit af første side i Ellen Løwerts fotoalbum
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_1_a
 

Sygeplejehistorisk Museum blev herefter kontaktet, og vi sagde ja tak til at modtage det gamle fotoalbum.

Hvem var Ellen Elisabeth Løwert? I albummet præsenterer hun sig selv og sine opgaver som sundhedsplejerske. På første side ønsker hun ”Velkommen” under et foto, hvor hun står i haven foran en rummelig murermestervilla. Magnolietræet blomstrer, så det er forår. Der er også en ældre herre på billedet, hendes far.

På de næste sider bliver hjemmet vist fra forskellige vinkler, og under overskriften ”Et kik ind til Ellen” har et blankpoleret skrivebord fået sit helt eget foto. Det er ved dette bord Ellen Løwerts arbejdsdag begynder med telefontid fra kl. 8.

Sundhedsplejerske Ellen Løwert, telefontid
Caption 
Sundhedsplejerske Ellen Løwert, telefontid
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_7_beh

Sundhedsplejerske Ellen Løwert med et hold tvillinger.
Tvillingerne vokser, vejede 1000 gr. ved Fødselen. Præmiebørn.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396F001_11_a

På de efterfølgende sider ses Ellen Løwert i hvid uniform og mørk damehat. Sygeplejerskeemblemet pryder midt på halskraven. Hun er på hjemmebesøg hos en ung mor, der lige har født. Hun står med en sut til en flaske og demonstrerer brugen.

Så lægges barnet i sin tremmeseng. I et andet hjem vejes det lidt større barn på bismervægten. Hos en tredje mor måles et tvillingepar. De er blevet så store, at de kan stå selv. Under deres foto står ” Tvillingerne vokser, vejede 1000 gr ved Fødselen.”  ”Præmiebørn.”

Det var ellers på en dyster baggrund, at Kolding Byråd som en af de første kommuner i landet ansatte en sundhedsplejerske 1. januar 1938.  Loven af 31.3.1937 om "Bekæmpelse af sygelighed og dødelighed i de første leveår" gjorde det muligt at få statsstøtte til ansættelsen.

Dødeligheden blandt spædbørn var da i Kolding var på 6,2%. Mod syd i Christiansfeld lægekreds var den næsten 5 gange så høj med en trist landsrekord på 28,6%.

Sundhedsplejerske Ellen Løwert. Stillingsopslaget i Tidsskrift for Sygepleje 1937
Caption 
Stillingsopslaget i Tidsskrift for Sygepleje 1937
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Ingeborg Lunden blev byens første sundhedsplejerske. Hun startede 1. januar 1938. Kort efter sin tiltræden blev hun tilbudt at tage den helt nye uddannelse for sundhedsplejersker ved Århus Universitet. I hendes fravær blev Ellen Løwert ansat som vikar.

Præmiebarn
Caption 
Præmiebarn
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_11_b

 

Børnene blev målt og vejet ved hvert besøg. Vægtøgningen fra gang til gang var en vigtig indikator for barnets sundhedstilstand.  Barnet blev iagttaget om det trivedes, og mødrene instrueret i vigtigheden af at efterleve datidens hygiejniske og pædagogiske principper: de tre R’er - Ro, Renlighed og Regelmæssighed.

Pas paa Flasken
Caption 
Pas paa Flasken
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_8_a

I de følgende år faldt børnedødeligheden. I Jydske Tidende fra den 9. maj 1942 kunne man læse, at statistisk set havde sundhedsplejersken reddet 10 børns liv årligt i de 3 år, hun havde været ansat. ”Det er Tal, der vejer godt til, naar der skal træffes en Afgørelse om, hvorvidt der skal ansættes endnu en Sundhedsplejerske”.

Ellen Løwert blev fastansat i 1943, og de to sundhedsplejersker delte nu byen mellem sig. Ellen Løwert blev sydbyens sundhedsplejerske, Ingeborg Lunden nordbyens.

Læs artikel om de to sundhedsplejersker i Kolding

Jydske Tidende 1. februar 1945. Fødsels-Antallet i Kolding fordoblet paa 7 Aar

Kilder

Album fra Ellen Elisabeth Løwert
Tidsskrift for Sygepleje, nr. 41 1937
Fotos og materiale vedrørende Ellen Elisabeth Løwert, Kolding Stadsarkiv L344A8443
Jydske Tidende 9. maj 19421. februar 1945
Henriette Buus: Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse, 2001. 

Flere billeder fra albummet    

Sundhedsplejerske Ellen Elisabeth Løwert.
Caption 
Ellen Elisabeth Løwert. I halsen bærer hun sin uddannelsesnål fra Sønderborg Sygehus. Over Dansk Sygeplejeråds emblem bærer hun emblemet for Foreningen af Sygeplejersker fra Kursus ved Aarhus Universitet.
Attribution 
Foto: Kolding Stadsarkiv

Sundhedsplejerske Ellen Elisabeth Løwert med sin cykel
Caption 
Sundhedsplejerske Ellen Elisabeth Løwert med sin cykel.
Attribution 
Foto: Kolding Stadsarkiv

Ellen Elisabeth Løwert og hendes far.
Caption 
Ellen Elisabeth Løwert og hendes far.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396F001_2_b

Sundhedsplejerske Ellen Løwert med bismervægten.
Caption 
De vejes alle.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396F001_9_b

Pas på sengen.
Caption 
Og pas på sengen.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396F001_8_b

Sundhedsplejerske Ellen Elisabeth Løwert. Og nu skal du spise.
Caption 
Og nu skal du spise.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Saa holder vi Kursus
Caption 
Saa holder vi Kursus
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_12_a

Saa holder vi Kursus
Caption 
Saa holder vi Kursus
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_12_b

Saa holder vi Kursus ... med Eksamen
Caption 
Saa holder vi Kursus ... med Eksamen
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_12_c

Det ene skal passes ...
Caption 
Det ene skal passes ...
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum ren.nr. 000396f001_15_a

Det andet ikke forsømmes
Caption 
Det andet ikke forsømmes
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg,nr, 000396f001_15_b

Arbejdet er ikke forbi
Caption 
Arbejdet er ikke forbi
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_13a

Kartoteket skal føres
Caption 
Kartoteket skal føres
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg,nr. 000396f001_13_b

Lidt Statistik
Caption 
Lidt Statistik
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_14_a

 

Fagbladet studeres
Caption 
Fagbladet studeres
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_14_b

En lille Sang
Caption 
En lille Sang
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_16_a

Hen paa de smaa Timer
Caption 
Hen paa de smaa Timer
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000396f001_16_b