Florence Nightingalemedaljen

Florence Nightingalemedaljen uddeles hvert andet år af Internationalt Røde Kors og gives til sygeplejersker, der har udvist exceptionelt mod og opofrelse i konflikt- og katastrofeområder og for pionerarbejde inden for offentlig sundhed.

Florence Nightingalemedaljen
Foto: Dansk Sygeplejeråd

Florence Nightingalemedaljen blev indstiftet i 1912 ved den 9. Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne Konference som tegn på anerkendelse af det store uegennyttige arbejde, Florence Nightingale udførte under Krimkrigen.

Medaljen bliver uddelt af Internationalt Røde Kors hvert andet år. I Danmark indstiller Dansk Sygeplejeråd kandidaterne. Der kan højst uddeles 50 medaljer ad gangen på verdensplan.

Modtageren skal have udvist exceptionelt mod og opofrelse i konflikt- og katastrofeområder eller have udført pionerarbejde inden for offentlig sundhed. Medaljen kan gives posthumt, hvis modtageren er faldet i aktiv tjeneste.