Uniformer til udlejning

På Dansk Sygeplejehistorisk Museum kan du leje kopier af historiske sygeplejerskeuniformer.

Uniformssamlingen består af 10 forskellige uniformer, der tidsmæssigt dækker perioden fra slutningen af 1800-tallet til ca.1970.

Uniformerne kan lejes til brug i sammenhænge, hvor personer skal have dem på. De kan ikke lånes til brug ved private fester o.l.
Det koster 200 kr. at låne en dragt pr. uge. 

Låner kan efter aftale hente de pågældende uniformer på Dansk Sygeplejehistorisk Museum, og returnere dem dertil efter brug.

I tilfælde af at uniformerne skal sendes til/fra låner, er det låner, der afholder forsendelsesudgifterne.

Kontakt museet pr. mail eller tlf. 76 32 76 76 for nærmere oplysninger. 

Stuekonedragt 1863.

1. Kopi af uniform til stuekone på Københavns Kommunehospital 1863 

Vi har ikke nogen helt sikker viden om, hvorvidt påklædningen har været den samme i hele den periode, der var stuekoner på Københavns Kommunes hospitaler fra 1863 til de første år af det 20. århundrede.

Men Dorthea Leth (en af de første sygeplejersker/plejemødre på KH) skrev i 1925, at "da Kommunehospitalet i 1863 aabnedes, var det en selvfølge, at stuekonerne anlagde den paa Almindelig Hospital (som KH var afløser for) brugte Form for Kjoler, som blev baaret og højt vurderet af alle indtil 1913."

Rekonstruktionen er sket på grundlag af 3 fotografier (sort/hvid) og en skriftlig beskrivelse i Tidsskrift for Sygepleje 1925, nr. 5.​ 

Sygeplejerskeuniform fra Frederiks Hospital 1900.

​2. Kopi af sygeplejerskeuniform på Frederiks Hospital omkr. 1900

Da sygeplejerskerne kom ind i billedet, først på Københavns Kommunehospital (fra 1876), fik de en dragt, der i grundmodellen var den samme som stuekonernes, men alligevel skilte dem ud fra disse gennem farven. Den uniformsmodel "fulgte med" efterhånden som sygeplejer­skerne kom ind på andre hospitaler (Frederiks Hospital 1884), dog med små variationer fra sted til sted.

Variationerne i kraver, bælter o.lign. viser, at sygeplejerskerne dengang havde tilladelse til at sætte deres individuelle præg på uniformen.

Uniformsmodellen fulgte med, da Rigshospitalet i 1910 afløste Frederiks Hospital.

Rekonstruktionen ud fra fotografier (sort/hvid).

Sygeplejerske Københavns Kommunehospital 1900

​3. Kopi af sygeplejerskeuniform på Københavns Kommunehospital omkr. 1900

Da sygeplejerskerne kom ind i billedet, først på Københavns Kommunehospital (fra 1876), fik de en dragt, der i grundmodellen var den samme som stuekonernes, men alligevel skilte dem ud fra disse gennem farven. Den uniformsmodel "fulgte med" efterhånden som sygeplejer­skerne kom ind på andre hospitaler (Frederiks Hospital 1884), dog med små variationer fra sted til sted.

Variationer i kraver, bælter o.lign. viser, at sygeplejerskerne dengang havde tilladelse til at sætte deres individuelle præg på uniformen. Sygeplejerskerne beholdt den udgave af uniformen frem til omkr. 1913.

Rekonstruktionen ud fra fotografier (sort/hvid), skriftlig beskrivelse i Tidsskrift for Sygepleje 1925, nr. 5 samt efter Københavns Kommunehospitals Museums uniform.

Sygeplejerskeuniform fra Københavns Kommunes hospitaler 1945-70.

​4. Kopi af sygeplejerskeuniform på Københavns Kommunes hospitaler omkr. 1945-70

Fra 1945 blev uniformerne på Københavns Kommunes Hospitaler ændret en smule. Den høje stive flip blev erstattet af en hvid krave, og ærmelinningerne blev stribede.  

Den samme model holdt frem til begyndelsen 1970'erne, da den blev afløst af hvide nylonkitler, der var fælles for hele sundhedspersonalet.

Rekonstruktionen ud fra fotografier (sort/hvid og farve) samt (nyere) originale modeller.

Sygeplejerske i provinsen 1920

5. Kopi af sygeplejerskeuniform på et provinshospital i 1920'erne - Vejle eller Esbjerg Sygehus (hvid)

På provinssygehusene havde sygeplejerskerne enten hvide eller blå uniformer. Denne model havde de f.eks. på Esbjerg og Vejle sygehus. 

Forskellen lå i hovedbeklædningen. I Vejle havde de slør, og i Esbjerg havde de et tørklæde i prikket mol.

Rekonstruktionen ud fra fotografier (sort/hvid) og originale uniformer fra Dansk Sygeplejehistorisk Museums samling.

Sygeplejerske Københavns Kommunes Hospitaler 1930

​6. Kopi af sygeplejerskeuniform på Københavns Kommunes Hospitaler i 1930'erne

Sygeplejersker på alle Københavns Kommunes hospitaler bar samme uniform. Den var stribet, indtil den i begyndelsen af 1970'erne blev afløst af hvide nylonkitler.

Sygeplejerske i provinsen 1930

7. Kopi af sygeplejerskeuniform på et provinshospital i 1930'erne - blå model

Københavns Amts Sygehus i Gentofte blev taget i brug i 1927, da det afløste det gamle amtssygehus på Nyelandsvej på Frederiksberg.  

Der er taget udgangspunkt i uniformen fra KAS Gentofte, fordi vi har flest billeder derfra, men på sygehuse andre steder i landet havde man også blå uniformskjoler. Der kunne være små variationer fra sted til sted: blå krave af kjolens stof eller løs hvid krave til at knappe på - sløjfe under kraven eller ej - forklædets facon kunne variere lidt - det samme kunne hovedbe­klædningen osv. Der hører et hvidt slør samt en blå sløjfe med til uniformer. 

Uniformskopien er fremstillet efter fotografier (sort/hvid) og originale uniformer fra Dansk Sygeplejehistorisk Museums samling.

Afdelingssygeplejerskeuniform på Rigshospitalet i 1960erne.

 

8. ​Kopi af afdelingssygeplejerskeuniform på Rigshospitalet i 1960'erne

Til dragten hører desuden:

En hvid kappe med sort bånd. Det sorte bånd angiver, at bæreren er afdelingssygeple­jerske (fordi hun har blå kjole på). - Oversygeplejerskerne havde også sort bånd på kappen, men de bar samtidig en anden uniform (hvid med smalle blå striber, og overdelen er "udsmykket" med biser). Hvidt armbind med RH-skjold (viste at bæreren var tjenestemand).

Rekonstruktion af den uniform, Kirsten Stallknecht bar, da hun blev formand for Dansk Sygeplejeråd i 1968. Dragten er kopieret efter en original model.

Sygeplejerskeuniform fra provinshospital i 1960erne - blå model

9. ​Kopi af sygeplejerskeuniform på provinshospital i 1960'erne - blå model

Uniformskjolens snit kunne variere lidt fra sted til sted, men der var ikke de store udsving.

Der hører en hvid stivet kappe med til uniformen.

Denne model er kopieret efter fotografier fra Haderslev Sygehus.

Sygeplejerskeuniform fra provinshospital i 1960erne - hvid model

10. ​Kopi af sygeplejerskeuniform på provinshospital i 1960'erne - hvid model

Uniformskjolens snit kunne variere lidt fra sted til sted, men der var ikke de store udsving.

Der hører en hvid stivet kappe med til uniformen