Bogudgivelse: Kald og profession - Sygeplejens historie 1863-2001

Med Kald og profession - Sygeplejens historie 1863-2001 giver forfatter Gunilla Svensmark en ny og opdateret version af sygeplejens historie.

Oprettet: 31.08.2020
Morten Vierø, Trine Gj. Antvor

Forside til bogen Kald og profession af Gunilla Svensmark
Kald og profession af Gunilla Svensmark
Fadl´s Forlag 2020

Med Kald og profession - Sygeplejens historie 1963-2001 gives et historisk indblik i sygeplejen og balancegangen mellem kaldstradition og professionsstatus. Her belyses sygeplejerskernes kamp for ret til uddannelse, passende løn og ordentlige arbejdsforhold. 

Samtidig er det også historien om stærke, historiske forgangskvinder - fra Florence Nightingale og Henny Tschernng til Maria Madsen og Kirsten Stallknecht - der har været med til at forme sygeplejen og sygeplejerskeuddannelsen, som vi kender den i dag. Sygeplejehistorien udgør nemlig også en væsentlig del af kvindehistorien, af sundhedsvæsenets og velfærdssamfundets historie og af danmarks- og verdenshistorien, og det er umuligt at se sygeplejen isoleret fra alt det.

Gunilla Svensmark, forfatter og sygeplejehistorisk konsulent på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding, giver et omfattende og detaljeret overblik over sygeplejens historie i Danmark, fra de første danske diakonisser begyndte at udøve faglært sygepleje i 1863, til sygeplejerskeuddannelsen blev til en professionsbacheloruddannelse i 2001. Værket dækker de 138 år gennem krige og kriser og præsenterer her den større fortælling fra den tidlige begyndelse med en kronologisk gennemgang af de forskellige grene inden for sygeplejens udvikling - og med efterskriftet trækkes tråde helt op til sygeplejerskernes nutid i 2020.

Bogen kan bestilles her