Ny særudstilling: Hjemmesygeplejens historie

Hjemmesygepleje har ikke altid været en offentlig og gratis sundhedsydelse

Oprettet: 10.10.2019
Gunilla Svensmark
Elna Svopp, landsygeplejerske på Tåsinge hos en ældre patient i 1910erne. Behandlingen går ud på at udsætte patientens ben for varme ved hjælp af en elektrisk varmekasse.
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 980414f003

I dag tager vi det for givet, at kommunen stiller op med hjemmesygepleje og praktisk hjælp, når man har brug for det, men sådan har det ikke altid været. Selv om vi har haft hjemmesygepleje og hjemmesygeplejersker i Danmark i næsten 150 år, så er det kun 60 år siden, det blev obligatorisk for alle kommuner at tilbyde hjemmesygepleje til alle borgere. 

Hjemmesygeplejen har udviklet sig fra at være en privat velgørenhedsforanstaltning til en offentlig og sundhedsprofessionel opgave. Det har været en lang og omfattende udvikling uddannelsesmæssigt og strukturelt, og hjemmesygeplejerskernes arbejdsopgaver og vilkår har ændret sig betragteligt. 

Se historien om de første hjemmesygeplejersker og deres barske hverdag og hele udviklingen frem til vore dages døgnhjemmesygepleje.