Særudstilling: Kirsten Stallknecht Sygeplejerskernes Jernlady

Den 8. september åbnede særudstillingen "Kirsten Stallknecht: Sygeplejerskernes Jernlady" på Dansk Sygeplejehistorisk Museum, der hylder Kirsten Stallknechts arbejde for sygeplejerskerne i Danmark og i verden. Udstillingen er åben for gæster fra d. 8. september og kan ses frem til den 30. november 2023.

Oprettet: 25.08.2022

I 2021 mistede den danske fagbevægelse en af sine mest markante skikkelser, Kirsten Stallknecht, sygeplejerske og Dansk Sygeplejeråds længst siddende formand.

Som datter af en skibsfører/kaptajn lå en uddannelse som sygeplejerske måske ikke i kortene. Alligevel begyndte hun som elev på sygeplejeskolen i Holbæk i 1956 og blev færdiguddannet i 1960 på Rigshospitalet, hvor hun derefter blev ansat. Fem år senere tog hun kursus i undervisning og ledelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet og blev afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet.

Herefter gik det stærkt, da Kirsten Stallknecht i 1966 blev valgt ind i Dansk Sygeplejeråds repræsentantskab. Da Maria Madsen, der havde været formand for DSR i 27 år, trådte tilbage, vandt Kirsten Stallknecht formandsvalget. Her sad hun stærkt indtil 1996, hvor hun selv valgte at træde af, efter 28 år på posten.

Få et helt nyt indblik i den viljestærke kvinde, I måske kun har oplevet på tv-skærmen eller i radioen med udstillingen Sygeplejerskernes Jernlady, der sætter fokus på Kirsten Stallknechts nationale og internationale arbejde for sygeplejersker, men også på den lattermilde, karismatiske kvinde bag de mange poster.

Udstillingen følger Kirsten Stallknechts første tid som formand for de danske sygeplejersker, hendes arbejde med at opbygge et stærkt DSR samt kampen for bedre uddannelsesvilkår for sygeplejersker. Kirsten Stallknecht var også dybt engageret i sygeplejerskerne uden for Danmarks grænser, hvorfor udstillingen også berører hendes tid som formand for International Council of Nurses (ICN) og Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden (SSN). Ikke nok med det havde hun også en bærende rolle indenfor dansk sygeplejehistorie, heriblandt som grundlægger af Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Bliv klogere på museets tilblivelse fra idé til virkelighed, som et af verdens eneste museer for sygeplejehistorie.

Læs mere om Kirsten Stallknecht