Indsamlingspolitik

Hvis du har noget, du vil give til museet, skal du gøre som beskrevet nedenfor.

Et museum er meget mere end det, man kan se i udstillingen. Bagved er der store magasiner og arkiver med genstande, dokumenter, billeder mm., hvoraf noget ind i mellem bliver hentet frem til fx særudstillinger. Resten er arkivmateriale, der bliver brugt af museets medarbejdere til research og forskning, samt af forskere og studerende, der arbejder med emner inden for sygeplejens historie.

Det er derfor ikke sandsynligt, at du senere vil kunne genfinde dine ting i museets udstilling.

Museet modtager gerne genstande, fotogafier og dokumenter mm., der mangler i samlingen

Hvis du har noget, der er relevant at bevare for eftertiden som et element i sygeplejens historie, bør du først kontakte museet pr. mail museum@dshm.dk eller på telefon 76 32 76 76.

Hvis det viser sig, at museet allerede har flere af samme slags genstande mv., forbeholder vi os ret til at sige nej tak.

Hvis det drejer sig om genstande, museet vil indlemme i samlingen, beder vi dig udarbejde en beskrivelse af genstanden(e) og dennes/disses historie, samt at tage et eller flere billeder og sende dem elektronisk.

Det samme gør sig gældende for dokumenter og fotografier/billeder. Hvis det drejer sig om en større mængde dokumenter, vil du blive bedt om at skrive en liste over dem.

Derefter vurderer museets historiefaglige medarbejdere genstanden(e) og undersøger, om museet har noget tilsvarende i forvejen.

Hvad skal vi vide om en genstand, et dokument eller fotografi mm.
  • Hvor stammer det fra?
  • Hvornår er det fra? Hvornår levede de pågældende personer?
  • Hvad har det været brugt til / hvad handler det om / hvilke personer er på billeder m.v.?
  • Hvor har en genstand været brugt? I hvilken sammenhæng?
  • Knytter der sig en bestemt historien til genstanden, billedet, etc.?

Fotografier

Museet bruger mange fotografier på hjemmesiden, så vi forbeholder os ret til denne form for offentliggørelse.

Hvis der er billeder, du mener, skal indgå i samlingen, men som du af diskretionsgrunde ikke ønsker offentliggjort, skal du tydeligt gøre opmærksom på det på indkomstsedlen (se nedenfor).

Bøger

Hvad angår bøger, kan vi tage imod nogle, vi har flere af i forvejen, men som vi så vil bede om lov til at give videre til studerende og andre interesserede. Det er et meget populært tilbud, og specielt studerende er glade for at få tilbudt relevante bøger, de kan bruge i studiet.

Indkomstseddel

Når museet tager imod en eller flere genstande, dokumenter mm., skal du udfylde en indkomstseddel og  skrive en udførlig beskrivelse af, hvad du ved om tingen(e). Hvis der knytter sig en speciel historie til det indleverede, vil museet gerne have den på skrift.

Når indkomstsedlen er udfyldt, skriver du under på, at sygeplejemuseet er den nye ejer af dine ting. De bliver enten indlemmet i samlingen, eller de indgår i vores samling af studiegenstande, der kan blive udsat for slid. Hvis der er dele af det indleverede, der ikke er relevant eller er beskadiget, vil det blive kasseret.

Du kan downloade en  blanket i word-format her.

Indkomstsedlen sendes elektronisk i en mail til museum@dshm.dk, eller den vedlægges genstanden på papir.

Hvad sker der med tingene, efter at museet har taget imod dem?

Arkivæsker klar til magasinering i fællesmagasinet i Vejle
Arkivæsker klar til magasinering i fællesmagasinet i Vejle
Når museet har fået tingene, sorterer vi det og gør det klar til registrering i det statslige registreringssystem for museer, REGIN. Genstande bliver fotograferet, og fotografier bliver scannet.

Derefter bliver det, der trænger til det, nænsomt rengjort, og det hele bliver pakket i materialer, der ikke skader tingene. Det bliver også sorteret efter type, dokumenter for sig og genstande for sig alt efter materialetype.

De fleste genstande bliver opbevaret i Museernes Fællesmagasiner i Vejle, hvor der er professionel klimastyring og optimale opbevaringsforhold. Store dokumentsamlinger bliver også opbevaret i Vejle.

Fotografier er noget, der bliver flittigt brugt på museet, og de bliver derfor arkiveret i museets eget magasin. Det samme gælder de dokumenter, vi tit har brug for at hente frem i forbindelse med research og forskning.