Ansøgning om autorisation og ansættelse - 1934

Da autorisationen blev indført 1. januar 1934, skulle sygeplejerskerne søge Sundhedsstyrelsen om autorisation ved at fremlægge dokumentation i form af attester eller anbefalinger for gennemført uddannelse.

Da sygeplejerskerne fik statsautorisation i 1934, skulle også de, der allerede  var uddannede, søge om autorisation. På det tidspunkt var der ikke en formel sygeplejerskeuddannelse, så hver enkelt sygeplejerske skulle dokumentere, at hun havde fået en tilstrækkelig uddannelse, og at hun havde "opnået fyldestgørende dygtighed".

I Tidsskrift for Sygepleje kunne man læse, hvordan man skulle forholde sig.    

Johanne Kirstine Østergaard var uddannet på Fredericia By og Amts Sygehus 1927 - 1931.

Anatomiundervisning på Fredericia Sygehus 1927
Caption 
Anatomiundervisning på Fredericia Sygehus 1927
Attribution 
Foto. Dansk Sygeplejehistorisk Museum

I 1934 skulle hun søge om autorisation. Hun havde to anbefalinger fra sygehuset i Fredericia, en fra oversygeplejersken og en fra overlægen.

Johanne Kirstine Østergaards anbefaling fra oversygeplejersken 1931
Caption 
Johanne Kirstine Østergaards anbefaling fra oversygeplejersken 1931
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Teksten transskriberet: 

By- og Amtssygehuset i Fredericia                                                                                                                                             Den 28/10 1931

Frk. Johanne Østergaard har lært sygepleje paa herværende Sygehus 1/5 1928 til 1/5 1931 og været Vicar her i sommeren 1931 til 1/11. Frk.. Østergaard har været en tro og paalidelig Elev under alt sit Arbejde, mild og omgængelig, samt meget afholdt af de syge; ligesom der altid har været et godt Kammeratskab med det øvrige Personale.

Med sit stille, milde væsen og omhyggelige Omsorg for de syge, vil hun blive den ideelle Sygeplejerske i Hjemmene, hvor hendes hele Anlæg er gemt.

Jeg giver hende til dette min varmeste Anbefaling.

Søster Gretha Knudsen
Oversygeplejerske

Johanne Kirstine Østergaards anbefaling fra overlægen 1931
Caption 
Johanne Kirstine Østergaards anbefaling fra overlægen 1931
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Teksten transskriberet;

By- og Amtssygehuset i Fredericia – overlægen                                                                                                                   Den 20/11 1931

Frk. Johanne Østergaard, f. 26/4-06 har været sygeplejeelev ved By- og Amtssygehuset i Fredericia fra 1/5 28 – 1/5 31 og derefter sommervikar fra 1/5 – 1/10 31.´

Frk. Østergaard er et flittigt, samvittighedsfuldt og paalideligt menneske, der har udført sit arbejde med omhu og akkuratesse og til min tilfredshed. Hun er et stilfærdigt og vindende væsen, og jeg giver hende min anbefaling som velskikket til at være sygeplejerske.

H. Kærn
Overlæge

Allerede den 12. februar 1934 fik Johanne sit autorisationsbevis, så hun har været hurtigt ude med sin ansøgning vedlagt dokumenterne om sin uddannelse til Sundhedsstyrelsen.

Autorisationsbevis 1934
Caption 
Autorisationsbevis 1934
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Ansættelse på Statshospitalet i Viborg

I 1934 blev Johanne Østergaard ansat på Statshospitalet i Viborg som sygeplejerske under Statens Sindssygevæsen. Statshospitalet i Viborg havde i 1926 fået en ny hospitalsforvalter, Viggo Aggerholm, der havde som altoverskyggende mål at skabe mere menneskelige forhold for patienterne. Johanne Østergaard kom derfor til et hospital under reform.

Ansættelsesbrev 1934 ved Viborg Statshospital
Caption 
Ansættelsesbrev 1934 ved Viborg Statshospital
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Sygeplejerskerne bar slør, der var kantet med hulsøm, og et armbind med statens krone på.  

Johanne Kirstine Østergaard som sygeplejerske ved Statshospitalet i Viborg ca. 1935
Johanne Kirstine Østergaard som sygeplejerske ved Statshospitalet i Viborg ca. 1935
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum