Billeder fra Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital er det hospital i danmark, der er bevaret flest billeder fra - lige fra indvielsen i 1913 til i dag.

Bispebjerg Hospital set gennem midteraksen, det mest harmoniske pavillonhospital af alle. Bygningerne er i dag fredede.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. reg.nr. 930726f200_side_1